Järstorps socken över tre generationer

På höjderna över Vättern, dryga halvmilen väster om Jönköping, ligger Järstorps socken i det som tidigare kallades Tveta härad. Här är jag uppvuxen och bodde fram tills jag nyligen övergav hembygden för studier i huvudstaden. I vår databas med församlingsstatistik kan man finna information om Järstorp sedan år 1932. Siffrorna är i grova drag sammanfattade i tabellen och diagrammet nedan.
Statistik Järstorp
Järstorp diagram
Under de dryga två decennier som jag själv har fått uppleva årstidernas växlingar i denna jordbrukstrakt på gränsen till den stora staden, har jag skaffat mig en uppfattning om vartåt utvecklingen går. Denna uppfattning understryks i stort av siffrorna ovan, vilka pekar på att jordbrukssektorn förvisso krympt en aning men än mer tydligt att jordbruksmarken koncentrerats till ett fåtal större jordbruksföretag. Mina funderingar kring denna utveckling fick mig att vidare utforska min hemsockens historia genom att konsultera mer tillförlitliga källor, entré morfar Lennart och mormor Haldis.

I det förnämliga verket Järstorpsboken (ISBN 9789163350702) skrivs att Järstorp finns omnämnt i källor daterade till år 1309, då en pantsättning av en del av Jarnwixthorp finns beskriven. Det har således bott människor i dessa trakter under en mycket lång tid, vilket även de mycket tidiga stadsprivilegierna för Jönköpings stad är ett tecken på (år 1284). Järstorps kyrka, byggd på en kulle under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal, är det tydligaste landmärket i området. Kyrkan som idag är en mycket populär bröllopskyrka syns från långt avstånd, faktiskt ända till vår egen gård några kilometer därifrån.
Järstorps Kyrka
Mina morföräldrar är båda uppvuxna i omgivningarna och har sina egna föräldrar begravda på en av de lokala kyrkogårdarna. Deras beskrivningar av livet i området styrker bilden av hur Järstorp i mångt och mycket är som ett mikrokosmiskt uttryck för den strukturella omvandlingen i hela den svenska jordbrukssektorn. Vid 1930-talets början noterades en åkerareal på 940 hektar. Denna minskade med omkring 10 % fram till år 2010. Under samma period halverades arealen betesmark vilket stämmer väl överens med min morfars beskrivning av att djurhållningen både minskade i omfattning och i metod då man i större utsträckning gjorde om betesmark till betesvall. Antalet nötkreatur ökade med drygt 4 % från år 1932 till år 2010, vilket står i stark kontrast till utvecklingen i riket, där antalet nästan halverades under samma period. I Jönköpings län minskade nötkreatursantalet dock endast med ca 10 %. Den tydligaste trenden gäller dock strukturomvandlingen i jordbruket där gårdarna blir färre och större. Min morfar beskriver 1950-talets jordbruk som mycket mer småskaligt där det i Järstorp fanns ett stort antal mindre jordbruk samt några få stora gårdar. Den stora strukturomvandlingen startade i slutet av 1980-talet eller början av 1990-talet och berodde på samma faktorer som i de flesta andra landsbygdsområden, bristande lönsamhet och den yngre generationens ovilja att ta över jordbruket då andra arbetsmöjligheter erbjöds i den närliggande tätorten. År 2010 fanns endast 20 jordbruksföretag kvar. Bygden domineras nu av en handfull stora gårdar vilket tydligt märks om man slår sig ned med 1995 års upplaga av Gods och Gårdar. De jordbruk som bedrivs på de stora gårdarna utökade sin areal genom arrenden allt eftersom de mindre jordbruksföretagen lades ned.

Mina egna morföräldrars jordbruk visar på ett synnerligen tydligt sätt de val som jordbruksföretagarna ställdes inför under 1900-talets mitt. Då morfar tog över driften av gården i början av 1950-talet övertog han även sin fars droskrättigheter. Detta innebar möjligheter till det vi idag kallar för kombinationsverksamhet då han och min mormor sysslade med både droskservice och framförallt skolskjuts. Denna verksamhet fick mer karaktären av en huvudnäring, samtidigt som brukandet av åkermarken bestod. Man hade under en tid nötkreatur men när tillfället presenterade sig att ta över även grannfastigheten började Lennart och Haldis hyra ut boxplatser för hästar. Denna verksamhet fortsatte när mina egna föräldrar tog över gården och består än idag. Att den ursprungliga kombinationsverksamheten växte fram till att bli den huvudsakliga inkomstkällan från jordbruket är en utveckling som märks på många håll i jordbruket under 1900-talets senare hälft.

I den ovan nämnda Järstorpsboken kan man läsa om Järstorps historia och de många intressanta platser som finns i området. Exempelvis ligger här en kolerakyrkogård där man begravde offren för den koleraepidemi som utbröt år 1834. Själv minns jag Järstorp från min barndoms år, med böljande sädesfält, grönskande lövskog och betande kreatur. Denna plats kommer för mig alltid vara en påminnelse om ett land som till viss del inte längre är, beläget precis på gränsen till staden som breder ut sig, tecknet på samhällets allt snabbare utveckling. Men det är samtidigt en påminnelse om möjligheterna och vikten av en levande grön sektor vilken fortfarande existerar bara några gå minuters cykelväg från de gråaste av betonglandskap.
Järstorp
Med önskningar om ett mycket gott år 2013!

// Markus Nyemad

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Allmänt och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Järstorps socken över tre generationer

  1. Ping: Sockenstatistik, bilder av bygder | Se landet

  2. Ping: Inspirerande socknar | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s