Lantbrukarna och klimatet

FN har drivit klimatförhandlingar i Doha, IPCC förbereder en ny rapport och Jordbruksverket diskuterar hållbar köttkonsumtion. Klimatfrågan är i allra högsta grad på tapeten. Och konstigt vore det annars. Klimatförändringarna påverkar oss alla på ett eller annat sätt, och vi kommer alla att behöva anpassa oss till de nya förhållanden vi står inför. Det gäller inte minst lantbruket, där kopplingen mellan klimat och produktion är mer påtaglig än i de flesta andra sektorer.

Lantbruket behöver – precis som resten av samhället – arbeta med att minska sina utsläpp av växthusgaser, men också med att anpassa sin produktion till de ändrade förhållanden som blir resultatet av växthuseffekten. Dessa ändrade förhållanden innebär både risker och möjligheter för svenska lantbruk. Ändrade nederbörds- och temperaturmönster leder till ökade risker, men i kombination med en förlängd växtsäsong finns också möjlighet att öka avkastningen och introducera nya grödor.

När vi på Jordbruksverket frågade lantbrukarna själva, visade det sig att en tydlig majoritet – 60 procent – av de svenska lantbrukarna såg sig själva som klimatmedvetna. Det här är ett viktigt resultat, eftersom medvetenheten visade sig vara starkt kopplad till intresset för att anpassa sin verksamhet, och till kunskapen kring hur man ska gå till väga.

Klimatmedvetenhet

Lantbrukarnas klimatmedvetenhet är kopplad till deras inställning och kunskap kring klimatanpassning.

Klimatmedvetna lantbrukare såg sig själva i högre grad ha ett eget ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser och visade ett högre intresse för att anpassa sin verksamhet till klimatförändringar än vad ”omedvetna” lantbrukare gjorde. Och inte nog med det. Man hade också i högre grad kunskap om sina egna utsläppskällor, och vad man kan göra för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Det svenska lantbrukets utsläpp av växthusgaser kommer främst från gödsling och djurhållning som genererar de kraftfulla växthusgaserna lustgas och metan. Vid sidan av det leder brukandet av så kallade mulljordar och användandet av fossila bränslen till utsläpp av koldioxid.

Åtgärder

Åtgärder för att minska jordbrukets klimatpåverkan. Bruna staplar till vänster visar andelen lantbrukare som anser respektive åtgärd viktig. Gröna staplar till höger visar andel lantbrukarna som genomfört respektive åtgärd.

I det perspektivet är det uppmuntrande att lantbrukarna själva ser minskad användning av växtnäring och energi som de viktigaste åtgärderna för att minska sin klimatpåverkan. Mindre uppmuntrande blir det när man ser att 59 procent av lantbrukarna uppgav att det var svårt för dem att minska sina utsläpp, att bara 41 procent kände till sin största utsläppskälla och att inte mer än en dryg fjärdedel visste hur man skulle kunna göra för att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Intressefaktorer

Andel lantbrukare som uppgett att respektive faktor skulle öka deras intresse för att klimatanpassa sin verksamhet.

Även om svårigheterna att minska utsläppen upplevdes som stora, var intresset för att klimatanpassa sin egen verksamhet stort. Trots att bara 26 procent trodde att deras eget företag skulle drabbas av klimatförändringar, sade sig hela 58 procent vara intresserade av att anpassa sin verksamhet. På frågan om vad som skulle kunna öka deras intresse för klimatanpassning, uppgav de flesta ekonomiska faktorer som ökad betalningsvilja och högre efterfrågan på klimatanpassade produkter, ökade stödåtgärder eller att anpassningen också skulle leda till kostnadsbesparingar.

Man kan med andra ord säga att en majoritet av svenska lantbrukare är klimatmedvetna och vill klimatanpassa sina företag. Trots detta ser man stora svårigheter, som framför allt består av ekonomiska hinder och brist på kunskap. Och även om det förstnämnda kan vara en komplex fråga, kanske bristen på kunskap kan vara något lättare att ta sig an…

//Jörgen Persson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Allmänt och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s