10 procent av Sveriges betesmarker betas av får

 En kväll, efter att jag åkt bil under dagen och sett denna betesmark funderade på hur betesmarkstor del av Sveriges betesmark som betas av får. Hur skulle man kunna använda vår statistik för att beräkna detta? Jag var tvungen att göra en del antaganden för att komma fram till påståendet att 10 % av betesmarken betas av får. Jag redovisar dem sist. Ni kan  alltså själva bedöma hur väl siffran stämmer med verkligheten. Jag fårbeteanvänder år 2010 års Lantbruks-register eftersom det är det senaste år då vi räknat betande djur vid alla jordbruksföretag.

Jag började med att att titta på de kombinationer av djur och betesmark som jag kunde summera från registret. T.ex. fanns 22 700 hektar bete på företag som enbart hade får medan 35  400 hektar fanns på företag som hade både får och nöt. Sammanställningen visar också att ungefär hälften av betesmarken finns på företag som enbart hade nötkreatur.

61 400 hektar betesmark fanns på de 9 411 företag som i registret inte hade djur. Anledningen kan t.ex. vara att djuren räknas i början  juni då företag inte ännu hyrt in eller köpt djur för att beta sin betesmark. Det kan också vara så att den som sökt stöd för betesmarken inte är den som har ansvaret för de djur som betar den.

För att beräkna hur betet fördelar sig mellan får, hästar och nötkreatur  fördelade jag ut betesmarken vid de företag som hade mer än ett djurslag efter antalet djurenheter. Resultatet blev att 10 % av betesmarken betas av får, 10 % av hästar 80 % av nötkreatur. Som man möjlighen kan förvänta sig är den andel av betesmarken som betas av får störst på Gotland drygt 30 % medan hästar betar 28 procent av betesmarken i Stockholms län.

betesmarkdia

Beräkningsgång- antaganden

  • Jag börjar med att fördela det bete som finns på gårdar med enbart häst, nöt eller får på respektive djurslag. Det innebär att jag antar att allt bete på dessa gårdar betas av det djurslag som fanns på dessa gårdar i juni.
  • Jag beräknade djurenheter för de olika djurslagen. Jag använder EU:s definition av djurenheter från förordningen om strukturundersökningen. Nöt<1 år=0,4 djurenheter, nöt 1-2 år 0,7 djurenheter, handjur nöt>2 år samt mjölkkor en djurenhet, övriga kor 0,8 djurenheter, kvigor 0,8 djurenheter, hästar 0,8 djurenheter samt får 0,1 djurenheter. Jag multiplicerar sedan dessa djurenheter med det antal djur som finns i respektive grupp på företagen i Lantbruksregistret.
  • För de företag som har mer än ett djurslag  fördelar jag det bete som finns på företaget  propotionellt efter antalet djurenheter. Om företag med får och häst i Stockholms län hade 594 hektar bete och det fanns 470 djurenheter av får och 760 djurenheter av häst så blev fördelningen till fårbete 594*470/(470+760)=226 hektar.
  • Till sist lade jag till betesmarken på företag utan djur propotionellt i förhållande till hur stor del som betas av olika djurslag på de företag som har djur.

Det innebär alltså att jag antar att 1) Beräkningen av djurenheter speglar hur mycket djuren betar. Jag antar att en mjölkko betar 10 gånger så mycket som ett får. 2) på de gårdar som har flera djurslag antar jag att de olika djurslagen betar propotionellt lika mycket av betesmarken. Det behöver ju inte vara så. Har man t.ex. får och hästar kanske fåren betar betesmarken och hästarna betar på åkermarken runt stallet. 3) På gårdar med bete men inga djur i juni antar jag att betet fördelas mellan djurslagen på samma sätt som på de gårdar som har djur vid denna tidpunkt.

Jag är ganska nöjd med resultatet. Möjligen har jag en bild av att hästar betar på åkermark i större utsträckning än t.ex. får vilket skulle innebära att andelen bete som betas av hästar är något överskattad. Å andra sidan visar ju beräkningarna utan tvekan att nötkreaturen är viktigast för att hålla betesmarkerna öppna. //Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Fascinerande fakta. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till 10 procent av Sveriges betesmarker betas av får

  1. Ping: Så här har vi tänkt runt Strukturundersökningen | Jordbruket i siffror

  2. Ping: 40 % av alla am-dikor och 4 % av alla mjölkkor finns i besättningar med färre än 25 kor | Jordbruket i siffror

  3. Ping: Produktion och konsumtion av mjölk, grädde, ost m.m. åren 1995-2013 | Jordbruket i siffror

  4. Ping: Produktion och konsumtion av mejerivaror i Sverige. | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s