Jordbrukssektorns produktionsvärde ökade med 1,8 miljarder mellan åren 2011 och 2012

landskapVi har idag publicerat jordbrukets del av BNP dvs. sektorkalkylen, eller EAA (Economics account of agriculture). Vårt statistiska meddelande visar att  jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 1,8 miljarder kronor, motsvarande 3 %, mellan åren 2011 och 2012.

En förändring i produktionsvärdet beror av en kombination av

  • hur priset förändras på de kvantiteter som produceras och
  • hur kvantiteten dvs. volymen förändras,  t.ex. om skörden ökar eller minskar.

För att ta ett vanligare exempel så kan man tänka att en löneökning kan bero på att du arbetat fler timmar eller på att du fått högre lön per timma. Andra kombinationer är ju också möjliga. Du kanske har fått högre lön per timma men arbetar färre timmar vilket kan innebära att den totala lönen minskar.

I beräkningen nedan har vi utgått från volymförändringen i 2005 års fasta priser, som redovisas i det statistiska meddelandet, för att fördela den del av värdeökningen som beror på en prisförändring respektive på en volymförändring.

eaa

Vegetabilieproduktion

Värdet av vegetabilieproduktionen ökade med 12 %, motsvarande 2,8 miljarder kr år 2012 jämfört med år 2011.  0,8 miljarder av värdeökningen berodde på ökade priser och 2 miljarder på ökade volymer.

Höga priser på spannmål under skördeåret 2012/2013, i kombination med att spannmålsskörden ökade med 9 % år 2012, bidrog starkt till det ökade värdet. Men det var inte bara värdet av spannmålsproduktionen som ökade. Produktionsvärdet för i stort sett samtliga grupper av grödor ökade.

Animalier

Under år 2012 var produktionsvärdet för animalier (dvs. slakt och  lagerförändringar) oförändrat jämfört med år 2011. En uppdelning i en prisdel och en volym del visar att en prisökning som motsvarade ungefär 1,2 miljarder kr och en volymminskning som motsvarade 1,2 miljarder kr tog ut varandra.

Slakten av nötkreatur minskade med 9 % medan de genomsnittliga priserna inklusive efterlikvider och leveranstillägg ökade med över 10 %. I och med att handjursbidraget fördes över till gårdsstödet år 2012 hamnade denna ersättning beräkningstekniskt på en annan post i EAA. Detta sänkte ytterligare produktionsvärdet av nötkreatur. Totalt minskade produktionsvärdet för nötkreatur med närmare 3 %.

Slakten av svin minskade med 9 % samtidigt som de genomsnittliga priserna inklusive efterlikvider och leveranstillägg steg. Totalt ökade produktionsvärdet för svin med drygt 4 %.

Animaliska produkter

Värdet av animaliska produkter minskade med 0,3 miljarder kr mellan åren 2011 och 2012. Värdeförändringen består av en minskning av priset motsvarande 0,5 miljarder kr och en ökning av volymen motsvarande 0,2 miljarder kr.

Mjölk är den största animaliska produkten, men i gruppen ingår också ägg och skinn. Invägningen av mjölk var i stort sett oförändrad mellan åren 2011 och 2012. Sjunkande priser bidrog dock till att produktionsvärdet för mjölk minskade med närmare 5 % eller 0,5 miljarder kronor.

Produktion av tjänster

Jordbruket producerar tjänster till andra jordbruksföretag t.ex. genom maskinsamverkan. Denna post är relativt oförändrad mellan åren 2011 och 2012.

Jordbruket producerar också tjänster t.ex. genom snöröjning och parkförvaltning där jordbrukets resurser används (sekundära icke-jordbruksaktiviter) Denna post har minskat med 0,8 miljarder mellan åren 2011 och 2012. Minskningen beror framför allt på att volymen har minskat. En förklaring kan vara mindre snö under 2012 jämfört med under 2011.

//Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Allmänt och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s