Fascinerande fakta om ekologiskt odlad spannmål

Ekologisk odling har debatterats flitigt den senaste tiden. Vi har kunnat läsa flera debattartiklar i Svenska Dagbladet t.ex. den 16 nov, svar 16 nov, 18 nov, 19 nov.  DN har också debatterat frågan. Vi ha mycket statistik, inte minst om ekologiska skördar, inom ramen för den officiella statistiken.

Totalt för riket uppgick skörden av spannmål från arealer med miljöersättning för ekologisk odling till 261 600 ton (inklusive majs). Det motsvarar drygt 5,2 % av den totala spannmålsskörden i landet (inklusive majs). Andelen har varit mellan 4,5 och 4,8 % under de tre föregående åren.

Havre vanligaste spannmålsgrödan inom ekologisk odling

Den enskilda spannmålsgröda som det odlades mest av inom den ekologiska odlingen var under 2013 liksom tidigare år havre. Närmare en tredjedel av den ekologiskt odlade spannmålsarealen utgjordes av havre. En skillnad för år 2013 jämfört med föregående år är att andelen höstvete minskade medan andelen vårkorn ökade.

I figuren nedan visas arealen ekologisk odling samt andelen ekologisk odling av grödan jämfört med den totala arealen av grödan. Figuren visar att ungefär 15 % av den totala arealen av vårvete och havre odlas ekologiskt. Samtidigt finns det stora regionala skillnader. Den andel av arealen för vårvete som odlas ekologiskt är t.ex. knappt 5 % i Götalands södra slättbygder och hela 27 % i  Mellersta Sveriges skogsbygder.

ekoareal

Variationen mellan år är ofta lika för ekologisk och konventionell odling

Under de år då det funnits skördestatistik för ekologisk odling har de ekologiska och konventionella skördenivåerna ofta följts åt. År med bra avkastning inom konventionell odling har vanligen gett bra skörd även för den ekologiska odlingsformen – och tvärtom. Exempel på det visas i figur E för grödorna vårvete och havre. Årsmånen i form av nederbörd, torka och värme påverkar ekologisk och konventionell odling på liknande sätt. Den låga avkastningen under 2006 var främst en följd av för torrt sommarväder.

Lägre avkastning vid ekologisk odling

Skördeutbytet per hektar är lägre för den ekologiska odlingen än för den konventionella. Det beror bland annat på att kemiska växtskyddsmedel och syntetiskt framställda mineralgödselmedel inte används inom ekologisk odling. Som exempel kan nämnas att hektarskörden av ekologiskt odlad vårkorn år 2013 var 59 % av den konventionella skörden i Svealands slättbygder. Motsvarande siffra var 72 % i Götalands skogsbygder vid ekologisk odling.

För vårkorn, som är vanligt förekommande i alla delar av landet, brukar skillnaderna i skördenivå mellan ekologisk och konventionell odling vara större i slättbygderna än i skogsbygderna. I Götalands södra slättbygder var hektarskörden för ekologiskt vårkorn 68 % av skörden för konventionellt odlat vårkorn år 2013. Motsvarande andel i övre Norrland var 87 %. Skillnaderna i avkastningsnivå är statistiskt signifikanta i alla produktionsområden utom Övre Norrland.

//Gerda Ländell, Statistiska Centralbyrån

ekoareal2

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Skörd och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s