27 % av värdet av jordbrukets produktion av varor skapades av specialiserade mjölkföretag år 2013

Diagrammet endan visar att specialiserade företag med mjölkkor skapade drygt 13 300 miljoner kr av de producerade jordbruksvarornas värde år 2013. Värdet fördelas mellan vegetabilier 2 600 miljoner kr, djur (slaktintäkter) 1 400 miljoner och animaliska produkter d.v.s. främst mjölkintäkter 9 200 miljoner kr. Sammantaget skapas runt 27 % av värdet från produktion av jordbruksvaror av de drygt 4 000 företag som finns i denna grupp.

Driftsinriktningen Jordbruksväxter svarar för 9 000 miljoner. Intäkterna kommer som namnet antyder främst från vegetabilier. Jordbruksväxter och Mjölkkor är också de driftsinriktningar där värdet av stöden är högst, runt 2 300- 2 400 miljoner vardera

Driftsinriktningarna Svin och Köttdjur är ungefär lika stora och skapar vardera runt 4 000 miljoner kr av värdet av jordbrukets produktion av varor. Trädgård skapar 4 400 miljoner kr. För köttdjursföretagen är värdet av vegetabilieproduktionen (främst foderproduktion) nästan lika stor som värdet av djur (kött). För svinföretag däremot kommer nästan hela intäkten från djur (kött).

I övrig husdjursskötsel ingår fjäderfäföretag. Värdet från djur kommer främst från slakt av kycklingar och värdet av animaliska produkter består främst av ägg. Driftsinriktningen Blandat jordbruk består av företag där den standardiserade arbetstiden är jämnt fördelad mellan grödor och djur. Det speglas också i värdet som består av värde från såväl vegetabilier som animalier. Värdet för denna grupp är 5 000 miljoner kr.

Stödens andel av intäkterna år 2013

Stödens andel är störst för Småbruk där 42 % av summan av värdet av jordbruksvaror och stöd utgörs av stöd. Motsvarande andel för driftsinriktningen Får är 38 % och för Köttdjur 32 %.

Driftsinriktningen Trädgård är den driftsinriktning där andelen är lägst. Andra driftsinriktningar med en låg andel stöd är Svin och Övrig husdjursskötsel där fjäderfäföretag dominerar.

De ofördelade posterna är med i tablån även om inget stöd förväntas utgå till de verksamheter som finns bland de ofördelade posterna.

//Ann-Marie Karlsson

stöd intäkter

Vad är jordbruksföretagens driftsinriktning?

Värdet av jordbrukets produktion av varor kan också fördelas efter jordbruksföretagens driftsinriktning. Indelningen följer den svenska typologins som finns förklarad i JO 35 SM 1401 ”Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013, svensk typologi”. Typologin bygger på standardiserad arbetstid. Enkelt uttryckt innebär indelningen att ett företag med en standardiserad arbetstid om mindre än 400 timmar klassificeras som småbruk. För att ett företag ska hamna i en driftsinriktning som Köttdjur, Mjölkkor, Svin, Får, Trädgårdsväxter och Jordbruksväxter krävs att minst 2/3 av den standardiserade arbetstiden kommer från den aktuella driftsinriktningen.

Vilka värden är det vi fördelar?

De värden vi fördelar är de som ingår i EAA, dvs. jordbrukets del av BNP. Normalt redovisas vi bara dessa värden för hela riket men för någon vecka sedan publicerade vi en fördelning efter län, driftsinriktning och storleksgrupp åker för år 2013. Du kan läsa mera om hur vi gjort här. Fördelningen har gjorts som en modellberäkning som tar hänsyn till att hektarskördarna varierar mellan olika län.I värdet till producentpris ingår inga stöd. För att också redovisa stödens storlek har vi sambearbetat de stödregister som förs vid Jordbruksverket med Lantbruksregistret. Produktstöd är stöd som ingår i baspriset i EAA och alltså består av stöd som betalas ut per djur eller per kilo mjölk. Produktionsstöd är stöd som betalas ut oberoende av vad som produceras som gårdsstöd eller har specifika syften t.ex. att minska jordbrukets belastning på miljön.

Värdet av samtliga varor som produceras på företaget räknas in i jordbrukets produktion av jordbruksvaror. Det innebär att för t.ex. ett specialiserat mjölkföretag ingår också värdet för producerat foder som vall oavsett om vallen säljs eller används som foder på den egna gården. Det finns ett antal poster som inte är med i beräkningen eftersom de inte är möjliga att fördela per jordbruksföretag. Anledningen är att verksamheterna inte knutna till jordbruksföretag i Lantbruksregistret. Värden för drygt 2 084 miljoner animalier är ofördelade och består av hästuppfödning (547 miljoner), rennäring och hunduppfödning (680 miljoner) samt försäljning av honung och minkskinn (857 miljoner).

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Ekonomi och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till 27 % av värdet av jordbrukets produktion av varor skapades av specialiserade mjölkföretag år 2013

  1. Ping: Produktion och konsumtion av mjölk, grädde, ost m.m. åren 1995-2013 | Jordbruket i siffror

  2. Ping: Produktion och konsumtion av mejerivaror i Sverige. | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s