Global markanvändning för några populära drycker

kaffe1Jordbruksverket får i bland frågor om hur mycket resurser, särskilt mark, som går åt för produktion av olika mer eller mindre nyttiga drycker. För ungefär ett år sedan tog jag tillsammans med min före detta chef Kristina Mattsson, fram en rapport om detta ämne vilket jag något mer kortfattat nu ska beskriva för er. Urvalet inkluderade sex produkter: vin, öl starksprit, läsk, kaffe och te. Syftet var att uppskatta hur stor del av den odlingsbara marken som tas i anspråk för produktionen av de utvalda produkterna. Det har dock visat sig vara ganska svårt att ta fram exakta siffror på markanvändningen för främst öl, starksprit och läsk där uppgifterna får ses som ungefärliga uppskattningar medan siffrorna för vin, kaffe och te är mer exakta. De siffror som tagits fram ska därför ses som just uppskattningar och inte som exakta siffror.

Öl tar mest mark i anspråk

ölTabellen beskriver hur många miljoner hektar respektive produkt tar i anspråk för att kunna produceras samt hur stor procentuell andel av världens totala odlingsbara mark som dessa produkter upptar. För en utförligare beskrivning om hur uppgifterna för respektive produkt har tagits fram, läs gärna hela rapporten i på tal om jordbruksserien om Global markanvändning för några populära drycker.

Cirka 45 miljoner hektar mark eller cirka 3,3 procent av den odlingsbara marken uppskattas användas för de viktigaste råvarorna för framställning av vin, öl, starksprit, läsk, kaffe och te. Öl och kaffe är de produkter som tar mest mark i anspråk med andelar på 1,1 respektive 0,8 procent av den totala odlingsbara marken. Läsk och te tar minst mark i anspråk, båda med andelar på 0,2 procent. Beräkningarna för starksprit bygger på de officiella siffrorna eftersom övriga siffror bedömts som alltför osäkra. Den verkliga produktionen av alkohol kan vara upp till dubbelt så stor som den officiella. För att få lite perspektiv på hur mycket mark det rör sig om kan en jämförelse göras med Sveriges areal av åkermark som uppgår till 2,6 miljoner hektar. Det går således åt drygt 17 gånger Sveriges areal av åkermark för världsproduktionen av de ovan beskriva dryckerna.

Vad är odlingsbar mark?

För att kunna ställa markanvändningen för respektive produkt i relation till den odlingsbara marken krävs en definition av vad som menas med odlingsbar mark. Mark som planterats med 100-åriga olivträd, ängar och betesmarker som under många år används för vallväxter inkluderas tillsammans med den odlingsbara marken i det som enligt FAO:s (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) definition kallas ”Jordbruksmark”. Världens totala Jordbruksmark uppgick enligt FAO till 4,9 miljarder hektar under 2009.

När det gäller ”Odlingsbar mark” så är den definitionen betydligt snävare. Enligt FAO är det ”mark med tillfälliga jordbruksgrödor, tillfälliga ängar för slåtter eller bete, mark med köksväxter och mark som tillfälligt ligger i träda i mindre än fem år”. Övergiven mark som ett resultat av ändrad odling och potentiellt odlingsbar mark inkluderas inte i denna kategori.

Ytterligare en aspekt är att mark, även om den är odlingsbar, varierar kraftigt när det gäller närings- och vattentillgång, struktur, jordart och inte minst klimat. Även om det kan konstateras att exempelvis vinstockar odlas på 7,2 miljoner hektar är det inte troligt att all denna mark med fördel skulle kunna användas för att till exempel odla vete eftersom vinstockarna har andra krav på växtbetingelser än vete. Denna aspekt har rapporten bortsett från. Med detta sagt kan det konstateras att världens totala odlingsbara mark, enligt FAO, uppgick till 1,38 miljarder hektar under 2009. Det är denna siffra som använts som grundsiffra för att uppskatta hur stor andel av den odlingsbara marken som används för att producera de sex utvalda produkterna.

//Lars-Anders Strandberg

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Arealer, Konsumtion. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s