Heltidsjordbrukarna ryms i Globen

År 2013 fanns 67 000 jordbruksföretag i Sverige med minst 2 hektar åker, stora djurbesättningar eller trädgårdsproduktion. Det innebär att många av företagen är små, oftast mindre än vi föreställer oss ett jordbruksföretag. I det här blogginlägget har jag därför sammanställt statistik om de större företagen, de företag som har ett uppskattat arbetsbehov om minst 1 600 timmar, det vill säga ett heltidsjordbruk.

raps

Blogginlägget får mig att tänka att det är spännande att då och då reflektera runt att jordbruksföretagen ser olika ut och att såväl mindre som större företag bidrar var och en på sitt sätt sätt till en levande landsbygd.  Samtidigt visar statistiken att färre företag än åtminstone jag oftast föreställer mig skapar många av jordbrukets värden.

Det fanns 16 300 heltidsföretag år 2013

År 2013 var antalet heltidsjordbruk 16 296 stycken. Det innebär att samtliga heltidsföretagare skulle rymmas i Globen. År 2013 fanns det flest heltidsföretag i Skåne, 3 150, följt av Västra Götalands län med 2 601 företag och Östergötlands län med 1 314 företag. Det innebär att litet drygt hälften av heltidsföretagen fanns i dessa tre län.

Antal heltidsföretag

Heltidsföretagen har blivit större mätt i antal djur per företag och åkerareal per företag. Samtidigt har de blivit färre. Antalet heltidsföretag har minskat med 20 % sedan 2005. Minskningen var störst i Norrbottens län, där antalet företag var 35 % färre 2013 jämfört med 2005 och minst i Uppsala län, där antalet företag minskade med 11 % under samma period. Andelen heltidsjordbruk av det totala antalet jordbruksföretag var 24 %, en nedgång från 2005 då samma andel var 28 %.

Störst andel heltidsföretag på Gotland

Gotland är det län där andelen heltidsföretag är störst. Nästan hälften, 45 %, av jordbruksföretagen är heltidsföretag på Gotland. Efter Gotlands län kommer Östergötlands län där andelen är 38 %. På tredje plats kommer Skåne län med 33 %. En karta där andelen heltidsföretag per kommun framgår finns på slutet av blogginlägget.

Andel heltidsföretag

Heltidsjordbruken skapar 85 % av jordbruksproduktionens värde

Den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn visar den del av värdet av all produktion i Sverige som skapas i jordbruket. I jordbrukssektorns värde ingår värdet skapat av de företag som finns i lantbruksregistret och dessutom minkföretag, hästuppfödning och renskötselföretag.)

Heltidsjordbruken skapar en stor del, 85 %, av det värde som skapas i jordbruket. Det innebär att heltidsjordbruken genererade 42 miljarder kr i intäkter år 2013. 90 % av alla intäkter från animalieprodukter kommer från heltidsföretag. Resterande 10 % av intäkterna från animalieproduktion kommer framförallt från försäljning av minkskinn. Det innebär att mjölkproduktion och produktion av ägg nästan uteslutande sker vid heltidsföretag. 94 % av intäkterna från försäljning av kött kommer från heltidsföretag. 82 % av värdet från vegetabilier kom från heltidsjordbruk.

stöddiagram

76 % av produkt- och produktionsstöd till heltidsjordbruken

7 miljarder av de 9,2 miljarder som beslutades i produkt- och produktionsstöd till jordbruket år 2013 avsåg heltidsföretag.  Det innebär att 76 % av stöden betalades ut till heltidsföretagen. För det nationella stödet som främst betalas ut till mjölkföretag och till djurvälfärdsstödet som avser företag med grisar betalades nästan hela stöden ut till heltidsföretag. Andelen var lägst för gårdsstödet med 74 %.

vallbild

70 % av åkermarken brukas av heltidsjordbruk

År 2014 brukades 1,8 miljoner hektar eller 70 % av åkermarken av heltidsföretag. År 2013 brukades alltså mer än två tredjedelar av åkermarken av den knappa fjärdedel av jordbruksföretagen som är heltidsjordbruk. Den genomsnittliga arealen åkermark brukad av heltidsföretag var 112 hektar år 2013. 283 000 hektar av betesmarken eller 64 % brukades av heltidsföretag. Det län där andelen åkermark som brukas av heltidsföretag är störst är Gotlands län tätt följt av Skåne län.

Andel heltidsföretag åker

Nästan alla mjölkkor men bara 53 % av alla får i heltidsföretag

Oavsett djurslag bedrevs huvuddelen av den svenska djurskötseln år 2013 i heltidsföretag. Av det totala antalet nötkreatur hölls 91 % i heltidsföretag 2013. Om man ser specifikt till mjölkkor var andelen i heltidsföretag hela 100 %, medan 88 % av övriga nötkreatur hölls i heltidsföretag. Andelen svin och fjäderfä i heltidsföretag var 99 % år 2013, medan andelen får var 53 %.tackora

56 % av alla årsarbetstider på heltidsföretag

Vart tredje år frågar vi jordbrukarna hur mycket de faktiskt arbetar i jordbruket. De uppgifter som jordbrukarna anger läggs sedan ihop till årsarbetstider eller årsverken. En årsarbetstid är i detta fall 1 800 timmar. Heltidsföretagens totala antal arbetade årsarbetstider år 2013 var knappt 33 000, vilket utgör 56 % av hela jordbrukets antal årsverken. Den absoluta huvuddelen (91 %) av årsarbetstiderna i heltidsjordbruket utfördes av stadigvarande anställda år 2013.

Hälften av alla heltidsföretag bedriver kombinationsverksamhet

När ett jordbruksföretag utför betald verksamhet vid sidan av jordbruket där företagets resurser (som mark, maskiner eller produkter) används kallas detta för kombinationsverksamhet. Antalet heltidsföretag som bedrev sådan kombinationsverksamhet under 2013 var 8 387 stycken. Det motsvarar 51 % av alla heltidsjordbruk. Andelen övriga jordbruksföretag med kombinationsverksamhet var 32 % år 2013. Det är alltså betydligt vanligare att heltidsjordbruk har kombinationsverksamhet än att de mindre jordbruksföretagen gör det.

Vill du veta mer:

I vårt statistiska meddelande Heltidsjordbruket i Sverige år 2013 kan du läsa mera om heltidsjordbruket och också se jämförelser från åren 2005, 2007 och 2010. I ett tidigare blogginlägg har jag beskrivit utvecklingen av heltidsföretag sedan 1984. Siffrorna om produktionsvärde finns här. Vill du veta hur vi definierar heltidsjordbruk finns definitionen här.

//Ann-Marie Karlsson

SverigeHT1

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Fascinerande fakta, Företag och företagare och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s