Hur många Jordbruksföretag har vi i Sverige?

Svaret är att det beror på hur vi definierar jordbruksföretag. Det finns tre olika källor som vi ofta använder. Jordbruksstatistiken i form av antalet företag i lantbruksregistret som är anpassad efter jordbrukets förutsättningar i form av markanvändning och djurantal och antalet företag i SCB:s företagsdatabas som är anpassad för att jämföra olika sektorer i samhället med varandra.  Definitionerna av vad som är ett jordbruksföretag skiljer sig åt mellan registren, vilket innebär att också antalet företag skiljer sig åt.

Våra användare har olika behov, och använder därför det register som är mest användbart för varje fråga. Samtidigt kan det förstås bli förvirrande och litet svårt att tolka resultaten.  I dag har vi publicerat ett Statistiskt meddelande där vi har grävt ner oss och verkligen analyserat de skillnader och likheter som finns mellan registren. Vi hoppas att det kommer att hjälpa våra registeranvändare att tolka de siffror som de använder.

Två defintioner av jordbruksföretag….

  • I Lantbruksregistret (LBR) definieras ett jordbruksföretag som en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Trösklarna för att ingå i LBR baseras på hektar jordbruksmark, trädgårdsodling och antal djur. Typ av jordbruksverksamhet baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov.
  • I Företagsdatabasen (FDB) ska samtliga verksamheter som har en ekonomisk aktivitet vara med. Typ av verksamhet klassificeras med hjälp av näringsgrenskoder, SNI 2007. Ett jordbruksföretag i FDB är ett företag som har någon verksamhet inom näringsgren (SNI-kod 0111–0164, 01 exklusive jakt) . I registret finns en primär verksamhet som oftast är den man använder när man räknar hur många företag som finns inom en näringsgren. Den primära verksamheteten är den som har högst omsättning. Ett företag kan också ha flera sekundära näringsgrenar. I denna bearbetning har vi tagit med 5.

Två resultat för år 2013…

  • 67 000 företag uppfyller kraven för att vara med i LBR
  • 110 000 företag har jordbruksföretag som primär näringsgren i FDB. Räknar vi dem som också har någon verksamhet som klassificeras som jordbruk som sekundär näringsgren blir siffran 130 000.

Det finns färre företag i LBR jämfört med FDB eftersom:

  • LBR har trösklar där de allra minsta jordbruksföretagen inte räknas som jordbruksföretag.
  • LBR kräver ett brukande, enbart inkomster från arrende räknas t.ex. inte.
  • Jordbrukssektorn har en snävare definition i LBR. Renskötselföretag, och serviceföretag till jordbruk är t.ex. med i FDB men inte i LBR.

//Emma Wixe

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Företag och företagare. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s