Ekologisk och konventionell produktion – en jämförelse av grödarealer

År 2015 var 14 % av åkermarken omställd till ekologisk produktion enligt vår officiella statistik. I det här blogginlägget ska vi gå in på lite mer detaljer kring hur den ekologiska odlingen av olika grupper av grödor och enskilda grödor skiljer sig från den konventionella odlingen. Det bör påpekas att den areal som är under omställning till ekologiska produktion i detta fall räknas in i den konventionella arealen. Arealen under omställning till ekologisk produktion uppgick 2015 till 1,5 % av den totala arealen åkermark.

Spannmål och slåttervall dominerar

I figur A och B nedan ges en övergripande bild av situationen 2015. Av figur A framgår att slåtter-och betesvall samt spannmål är de stora grödorna, mätt i areal, inom både ekologisk och konventionell odling. Gruppen övriga grödor består av bl.a. potatis, sockerbetor, trädgårdsväxter och majs. I Sverige odlas dock inga ekologiska sockerbetor.

Figur A. Areal fördelad på ekologisk och konventionell, hektar

spannmalas

En tredjedel av arealen grönfoder är ekologisk, men bara 5 % av potatisarealen

Av figur B framgår att den ekologiska odlingen av slåtter- och betesvall uppgick till 20 % av den totala arealen slåtter- och betesvall i Sverige. Den ekologiska arealen spannmål var endast 8 % av den totala arealen spannmål. Gruppen grönfoder består till stor del av blandningar av stråsäd och baljväxter eller ren stråsäd som i båda fallen skördas innan de gått till mognad. Den ekologiska odlingen av grönfoder uppgick till 33 % av den totala arealen grönfoder i Sverige.

Sett till andel av den totala arealen i Sverige är alltså slåtter- och betesvall, grönfodergrödor samt ärter och åkerbönor de grödor där den ekologiska produktionen är relativt omfattande. Men i gruppen övriga grödor ingår, som tidigare nämnts, trädgårdsväxter som i detta sammanhang är lite intressant. Arealen ekologisk trädgårdsodling utgjorde nämligen 12 % av den totala trädgårdsodlingen 2015. Potatis är en gröda som hittills endast odlats ekologiskt i begränsad omfattning och 2015 odlades 5 % av potatisarealen ekologiskt vilket är i nivå med andelen ekologisk odling av raps och rybs.

Figur B. Andel ekologisk odling av total areal per grupp av grödor, procent

spannmalasa

Vallodlingen dominerar inom den ekologiska produktionen

Hur fördelar sig odlingen på olika grödor inom respektive produktionsform? Och hur skiljer sig de båda produktionsformerna åt i detta avseende?

spannmalasasI figur C redovisas respektive grödas andel av den totala arealen för samtliga grödor inom respektive produktionsform.

År 2015 odlades slåtter- och betesvall på 62 % av den ekologiska arealen. Inom den konventionella produktionen var motsvarande andel 39 %. Om vi istället tittar på spannmåls-odlingen så var andelarna 24 % för ekologisk respektive 43 % för konventionell odling.

Odlingen av spannmål kontra slåtter- och betesvall var alltså mer jämt fördelad inom den konventionella produktionen.

Inom den ekologiska odlingen stod summan av vall- och spannmålsodlingen för 86 % av arealen. Motsvarande andel för den konventionella odlingen var 81 %.

// Ulf Svensson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s