Arrendepriser för åkermark, betesmark och jordbruksmark 2009-2016

1/3 2019. Idag har vi publicerat statistik som sträcker sig ytterligare 2 år framåt i tiden nämligen för åren 2017 och 2018. Vi har bloggat om den senaste statistiken här.

I dagarna publicerade vi officiell statistik om arrendepriser för jordbruksmark, åkermark och betesmark för åren 2015 och 2016. Du kan läsa mer i vårt statistiska meddelande eller hitta priserna under rubriken priser i vår statistiska databas.

Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2016 var 1 798 kr per hektar vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2015. En hektar betesmark kostade 562 kr att arrendera 2016, vilket är oförändrat sedan 2015. Priset för jordbruksmark (åkermark + betesmark) var 1 705 kr per hektar år 2016 jämfört med 1 681 kr /hektar år 2015. Ändringarna är så pass små att de inte är statistiskt säkerställda.

stapel

Arrendepriserna har mer än fördubblats sedan år 1995

priserDet genomsnittliga priset för att arrendera jordbruksmark i Sverige har fördubblats sedan 1995.

Takten på arrendeprisökningen har i snitt varit mellan 0–7 % per år förutom mellan åren 2006 och 2007 och mellan 2010 och 2011 då arrendepriserna ökade med 16 % respektive 15 %. Att avräkningspriserna för spannmål steg under perioderna kan vara en bidragande orsak till denna prisutveckling. Av diagrammet nedan framgår t.ex. att prisökningen mellan åren 2010 och 2011 var högst just i slättbygderna.

Efter år 2011 har prisnivån på riksnivå varit nästintill oförändrad fram till och med år 2016.

Arrendepriserna i områden med olika förutsättningar

Arrendepriserna kan också delas upp efter produktionsområden. Jag har valt att redovisa arrendepriserna på åkermark. Som man kan förvänta sig är priserna högst i de områden där odlingsförutsättningarna är goda.. Högst pris genererar arrendena av åkermark i Götalands södra slättbygder. Götalands södra slättbygder utgörs av ett par mil brett band längs kusten i Hallands län och ner runt Skånes västra och södra kust.

andel-gratisarrendenslatt

Stödrätter ingår i 4 av 10 arrendeavtal

För arrenden med marknadsmässiga priser ingick stödrätter i 37 procent av arrendeavtalen 2016.

Flest gratisarrenden i norra Sverige

Den andel av arrendena som är gratis har minskat från runt 18 % år 2005 till strax under 10 % år 2016. Gratisarrenden är vanligast i norra Sverige g Omkring 28 % av arrendena år 2016 i Norra Sverige är gratisarrenden, medan dessa endast utgör någon procent av arrendena i Sydsverige. Utesluts gratisarrenden vid beräkning av arrendepriserna, erhålls en något förändrad prisbild i norra Sverige. Tar man bort gratisarrendena i regionen Norra Sverige så ökar priset med omkring 35 % och prisgapet mellan Sydsverige och Norra Sverige minskar då något. I Sydsverige påverkas priset marginellt om man exkluderar gratisarrendena.

// Jimmie enhäll

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Priser och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Arrendepriser för åkermark, betesmark och jordbruksmark 2009-2016

  1. Pingback: Arrendepriser för åkermark, jordbruksmark och betesmark åren 2007-2012 | Jordbruket i siffror

  2. Pingback: Arrendepriserna har fördubblats sedan EU-inträdet, men varit stabila de senaste åren | Jordbruket i siffror

  3. Pingback: Tusen blogginlägg senare… | Jordbruket i siffror

  4. Pingback: Mest lästa blogginlägg under 2018 | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s