Vem äger Sveriges jordbruksmark?

Nästan hälften av alla jordbruksföretag har arrenderad mark. Ungefär 1 miljon av de 2,6 miljoner hektar åkermark som brukas i Sverige är arrenderad. Den senaste statliga utredningen om arrende (SOU: 2014:32) innehåller en enkätundersökning gjord av SCB. Undersökningen visar att det finns runt 90 000 arrendeavtal för sidoarrenden. 50 000 av dem är skriftliga och 40 000 är muntliga. Av de skriftliga arrendeavtalen är  40 000 längre än 1 år. Samtidigt bedömde utredningen att det finns runt 5 000 gårdsarrenden. Arrende är alltså viktiga för de jordbrukare som brukar jordbruksmark. Det gör det intressant att se vilka som äger jordbruksmarken i Sverige.

Enskilda äger 91 % av jordbruksmarken

För något år sedan gjorde vi en arrende1studie tillsammans med Skogsstyrelsen där vi belyste ägande av jordbruksmark. Fastighetsregistret från år 2011 var den främsta källan.

Det bör noteras att Fastighetsregistret innehåller något större arealer främst när det gäller areal klassad som betesmark än den areal som brukas både de som ingår i Lantbruksregistret det vill säga den areal vi baserar jordbruksstatistiken på och de arealer som jordbrukarna söker stöd för.

Enskilda ägare: Med enskilda ägare avses fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag, exempelvis enskild firma och handelsbolag. Tillsammans äger enskilda ägare cirka 3 202 000 hektar jordbruksmark, varav 2 553 000 hektar utgörs av åkermark.

Privata aktiebolag: I denna kategori finns aktiebolag som inte ägs av staten, kommuner eller landsting. De privata aktiebolagen består främst av bolag som äger jordbruksmark och som huvudsakligen bedriver jordbruksverksamhet samt av bolag som huvudsakligen äger skogsmark vars huvudsakliga verksamhet utgörs av skogsbruk. Exempel i den senare kategorin är Bergvik, SCA och Holmen. Privata aktiebolag äger 92 000 hektar jordbruksmark, varav knappt 66 000 hektar är åkermark.

Övriga privata ägare : Övriga privata ägare utgörs av exempelvis stiftelser, fonder samt ekonomiska och ideella föreningar. Exempel på ägare är bysamfälligheter, gemensamhetsskogar och allmänningar. Tillsammans äger övriga privata ägare drygt 44 000 hektar jordbruksmark, varav cirka 34 000 utgör åkermark.

Värt att nämna är att en relativt stor andel av jordbruksmarken inom denna ägarklass kan knytas till Uppsala Akademiförvaltning. Organisationens jordbruksförvaltning förvaltar knappt 14 000 hektar jordbruksmark. Markinnehaven finns huvudsakligen i Uppsala och Västmanlands län. Ytterligare innehav finns i Västra Götalands och Södermanlands län. Markinnehaven härrör från donationer i form av fastigheter till Uppsala universitet, exempelvis donerades ett stort antal jordbruksfastigheter av Gustav II Adolf år 1624. Sedan 1997 är de flesta donationerna registrerade som privata stiftelser i donatorernas namn. Därmed tillhör egendomen varken staten eller Uppsala universitet utan är egna juridiska personer med uppgift att främja verksamheten vid universitetet.

Svenska kyrkan:  Kyrkans ägande av jordbruks- och skogsmark benämns prästlönefastigheter och är en del av prästlönetillgångarna som är kyrkans samlade förmögenhetsmassa. Dessa prästlönetillgångar är egna juridiska personer. I denna rapport redovisas all jordbruksmark och produktiv skogsmark ägd i kombination med jordbruksmark som ägs av svenska stift, prästlönefonder och prästlönetillgångar under kategorin Svenska kyrkan. Svenska kyrkans samlade innehav av jordbruksmark gör organisationen till en av Sveriges enskilt största ägare av jordbruksmark. Enligt våra avgränsningar äger Svenska kyrkan knappt 54 000 hektar jordbruksmark, varav 44 000 hektar klassas som åkermark.

Statsägda aktiebolag: Med statsägda aktiebolag avses aktiebolag vars aktier till mer än 50 % förvaltas av det svenska regeringskansliet. Stora ägare inom denna kategori är Sveaskog AB, AB Göta kanalbolag och Akademiska Hus AB. Statsägda aktiebolag äger tillsammans knappt 12 000 hektar jordbruksmark, varav 6 000 hektar utgör åkermark.

Staten: I denna ägarklass återfinns svenska statliga myndigheter, fonder och stiftelser i vars uppdrag det ingår att förvalta statlig svensk jordbruks- och skogsegendom. Exempel på ägare inom denna kategori är Fastighetsverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Sammanlagt äger staten knappt 24 000 hektar jordbruksmark, varav omkring 12 000 är åkermark.

Fastighetsverket förvaltar ett trettiotal jord- och skogsbruksegendomar som tillhör det nationella kulturarvet. Dessa egendomar utgörs av kungsgårdar, militära boställen och andra kronoegendomar. Egendomarna omfattar både åkermark, betesmark och skogsmark samt ekonomibyggnader, mangårdsbyggnader och torp. På alla gårdar bedrivs aktivt jordbruk av Fastighetsverkets arrendatorer. Totalt uppgår markinnehavet för dessa egendomar till cirka 23 500 hektar, varav 8 800 hektar utgörs av jordbruksmark och 11 700 hektar utgörs av skogsmark. Exempel på fastigheter tillhörande det nationella kulturarvet är Tullgarns kungsgård i Stockholms län, Huseby kronoegendom i Kronobergs län och Dalby kungsgård i Skåne län.

Övriga allmänna ägare: Med övriga allmänna ägare menas svenska kommuner och landsting samt av dessa ägda aktiebolag, stiftelser, fonder med mera. Sammanlagt äger denna ägarklass knappt 76 000 hektar jordbruksmark, varav 57 000 hektar utgör åkermark.

Enskilda äger 50 % av skogsmarken

Ägande av jordbruksmark och skogsmark skiljer sig åt. Medan enskilda ägare äger 91 % av jordbruksmarken äger de 50 % av skogsmarken. Privata aktiebolag äger 25 % av skogsmarken men endast 3 % av jordbruksmarken. Vad gäller statsägda aktiebolag, främst Sveaskog, äger de 14 % av skogsmarken och en försumbar andel av jordbruksmarken.

//Ann-Marie Karlsson

arrende

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Arealer och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Vem äger Sveriges jordbruksmark?

  1. Ping: Hur mycket jordbruksmark äger kyrkan? | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s