De 10 procent största jordbruksföretagen brukar runt 60 % av åkermarken

Det fanns 62 900 jordbruksföretag i Sverige år 2016. Utav de företagen hade 59 732 företag minst 2 hektar åkermark och 60 053 företag hade åkermark överhuvudtaget.

I det här blogginlägget kommer jag att titta på strukturutvecklingen mätt i hur mycket åkermark företagen brukar. Jag kommer att jämföra med år 1990. Statistiken visar att jämfört med år 1990 finns de små företagen fortfarande kvar, de mellanstora företagen har minskat i omfattning medan de största företagen har blivit större.

År 2016  brukas 60 % av åkermarken av företag med mer än 100 hektar åkermark

Diagrammet visar att år 2016 finns den största andelen åkermark, 60 %, på företag som brukar minst 100 hektar åkermark. Andelen företag i den gruppen är 14 %, vilket innebär 6 690 företag. År 1990 brukades 24 % av arealen av företag som brukade mer än 100 hektar åkermark och 4 % av företagen fanns i den gruppen.

areal1En jämförelse med år 1990 visar vidare att det framförallt är andelen areal vid medelstora företag som minskar, samtidigt som andelen av de de medelstora företagen blir mindre. Andelen företag med mindre än 10 hektar åkermark förändras inte så mycket. Andelen företag i gruppen 2,1- 5 hektar minskar medan gruppen 5,1-10 hektar åker ökar.

Medianvärdet runt 15 hektar åkermark per företag

Jag sorterade också de företag som har åkermark i percentiler och gjorde en spännande areal1.jpgupptäckt. Medianvärdet för arealen åkermark per företag har minskat från 16 till 14 hektar mellan åren 1990 och 2016. Samtidigt har medelvärdet ökat från 29 till 43 hektar.

Anledningen till minskningen är att antalet företag med åkermark har minskat från 99 600 företag till 60 000 företag. Antalet företag med mer än 15 hektar åkermark har minskat mer än de företag som har mindre än 15 hektar åkermark. Det är anledningen till att medianvärdet minskar. Samtidigt har de företag som har mer än 15 hektar åkermark ökat sin åkerareal betydligt mer än företagen med mindre än 15 hektar åkermark per företag vilket förklarar att medelvärdet har ökat. Medianvärdet speglar ju det mittersta företagets areal. Jag roade mig också med att räkna ut hur stor areal det företag hade som speglade mitten av den totala arealen. Det visade sig att det företaget hade 120 hektar år 2016 och 52 hektar år 1990. Samma utveckling speglas också i det första diagrammet ovan.

Statistiken visar alltså att det är betydligt större arealskillnader mellan de största och minsta företagen år 2016 jämfört med år 1990. Om jag jämför medianvärdet för percentil 9 med det totala medianvärdet (percentil 5) så var skillnaden 48 hektar (64-16) år 1990 att jämföra med 95 hektar år 2016.

Hur har jag räknat?

Jag har beräknat percentiler genom att jag sorterat företagen efter hur mycket åkermark de har per företag. Arealen åkermark för det företag som finns när jag räknat 10 % av företagen blir värdet för percentil 1.  Det mittersta värdet i grupp 5 blir då medianen för samtliga företag. För percentil 9 redovisas arealen för det företag där 90 % av företagen har lägre areal. Mitten av den totala arealen hittade jag genom att lokalisera det företag i sorteringen där 50 % av företagen sammantaget hade mindre areal än företaget och 50 % hade mer.

Medelvärdet är den totala åkerarealen dividerat med det totala antalet företag som har åkermark.

De 10 % största företagen brukar 60 % av åkermarken

Jag tittade också på storleksfördelningen genom att göra en lorentzkurva. Observera att jag sorterat företagen från största till minsta, vilket innebär att x-axeln går från större till mindre företag. Kurvan visar att de 10 % största företagen äger knappt 60 % av åkermarken. Omvänt så delar den hälft av det totala antalet företag som har minst åkermark på runt 10 % av marken.

lorentz

En jämförelse med situationen år 1990 ger samma bild som de tidigare diagrammen. De allra minsta företagen finns fortfarande kvar. Det är företagen i mitten som blivit färre. De stora företagen har också blivit större. År 1990 brukade de 10 % största företagen 40 % av åkermarken jämfört med 60 % år 2016.

lorentz1

// Ann-Marie Karlsson

 

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Arealer. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till De 10 procent största jordbruksföretagen brukar runt 60 % av åkermarken

  1. Pingback: En av tre mjölkkor finns på de 10 % största mjölkföretagen år 2016 | Jordbruket i siffror

  2. Georg Andersson skriver:

    Hej!
    Intressant. Kan man säga något om varför de små företagen finns kvar medan det är de mellanstora som minskar?

    Kan det vara anledningen man driver jordbruket? Tex, kan det vara fler andel av småjordbruken som drivs mer som hobbyverksamhet än att sälja produktionen på marknaden? Eller är de mer konkurrenskraftiga än mellanstora jordbruk? Finns det data på sådant?

  3. Pingback: Hälften av fåren finns vid de 10 % största fårföretagen | Jordbruket i siffror

  4. Pingback: År 1989 odlade sju av tio jordbrukare spannmål 2018 var det fyra av tio | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s