En av tre mjölkkor finns på de 10 % största mjölkföretagen år 2016

Idag har vi publicerat den definitiva statistiken för husdjur i juni 2016. Den bygger på den stora enkätundersökning vi gjorde förra sommaren, vilket innebär att uppgifterna för t.ex. får har hög kvalitet. För att skatta antalet mjölkkor och företag med mjölkproduktion som detta blogginlägg kommer att handla om, hämtar vi de flesta uppgifterna från olika administrativa register.

Jag kommer att jämföra utvecklingen av mjölkkor och mjölföretag åren 1990 och 2016. Det innebär samma jämförelse som i blogginlägget om arealer. Antalet mjölkkor i juni 2016 var 330 834 att jämföra med 576 500 år 1990. Antalet företag var 3 873 att jämföra med 25 900 år 1990. Om du tycker det är mycket procent i detta blogginlägget finns mer siffror här.

År 2016 flest kor i en besättningsstorlek mellan 100-200 kor

Det är naturligtvis möjligt att gruppera besättningsstorlekarna på olika sätt, men diagrammet nedan visar att år 2016 fanns flest mjölkkor i besättningar om 100-200 kor. Ungefär 32 % fanns i den gruppen. Adderar jag också gruppen över 200 kor så fanns 59 % av alla kor i den gruppen år 2016. En jämförelse med antalet företag år 2016 visar att 27 % av alla företag har mer än 100 mjölkkor. Det är ungefär lika många som andelen företag i gruppen 25-49 kor.

År 1990, 26 år tidigare, fanns det flest mjölkkor i besättningar om 25-49 kor. Runt 42 % fanns i den gruppen och ytterligare 35 % fanns i besättningar med mellan 10-24 kor.

kor i sverige

I genomsnitt har en besättning 85 mjölkkor år 2016

I genomsnitt fanns det 85 mjölkkor per företag år 2016. Det är en ökning med 3 kor sedan år 2015 och en dubblering sedan år 1990 då det i genomsnitt fanns 41 mjölkkor per företag.

I diagrammet nedan har jag sorterat företagen efter hur många mjölkkor de har från de minsta till de största. Jag skapade sedan percentiler genom att se hur många mjölkkor som fanns på företagen när jag räknat 10 %, 20 % och så vidare. Medianen är det antal som finns när jag kommit till 50 %. Det vill säga antalet kor för det företag som finns på den punkt där det finns lika många företag som har fler kor som antalet som har färre kor. Diagrammet visar att medianvärdet var 60 kor år 2016 att jämföra med 19 kor år 1990.  En studie av samtliga percentiler visar att det finns en jämn rörelse mot större företag med fler mjölkkor i besättningarna. Det är en skillnad från motsvarande diagram över brukande av åkermark, där det fanns en stor grupp av små företag både år 1990 och 2016.

korawSom man kan förvänta är det också att i antal kor räknat är en betydligt större skillnad mellan percentil 9 och medianen år 2016 jämfört med år 1990. Skillnaden var 21 kor år 1990 att jämföra med 108 kor år 2016. Om jag istället för det mittersta företaget räknat mig fram till det företag där det fanns lika många mjölkkor på företag som hade fler som färre kor hade antalet kor per företag blivit 28 kor år 1990 och 124 kor år 2016.

10 % av företagen har en tredjedel av mjölkkorna i sina besättningar

Nedan finns ett diagram där det är möjligt att se att 10 % av företagen har 30 % av mjölkkorna. Notera att jag sorterat från mjölkföretagen från största till minsta här. Det vill säga x-axeln går från större till mindre företag. I andra kanten har 50 % av företagen 20 % av mjölkkorna.

//Ann-Marie Karlsson

kor i sverige3

En jämförelse med motsvarande kurva från år 1990 visar att de 10 % största företagen då hade 27 % av mjölkkorna i sina besättningar. Skillnaderna är betydligt mindre för mjölkkor än om vi tittar på motsvarande kurva för åkermark. Anledningen går att hitta i diagrammet för decentilerna, nämligen en rörelse från mindre till större företag.

//Ann-Marie Karlsson

kor i sverige4.jpg

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till En av tre mjölkkor finns på de 10 % största mjölkföretagen år 2016

  1. Pingback: De större fårbesättningana minskar i antal | Jordbruket i siffror

  2. Pingback: Hälften av fåren finns vid de 10 % största fårföretagen | Jordbruket i siffror

  3. Pingback: Diko-företagen blir större men de riktigt små företagen finns också kvar | Jordbruket i siffror

  4. Pingback: År 1989 odlade sju av tio jordbrukare spannmål 2018 var det fyra av tio | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s