19 % av jordbruksmarken var ekologisk 2017

Idag har vi publicerat statistik över den ekologiska växtodlingen 2017. Totalt brukades 577 200 hektar jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder i Sverige. Jämfört med 2016 är det en ökning med 24 100 hektar eller drygt 4 %. Totalt brukades 19 % av jordbruksmarken i Sverige ekologiskt. I figuren nedan visas utvecklingen av arealen ekologisk jordbruksmark fördelad på omställd areal och areal som är under omställning till ekologisk produktion.

Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoderFigur 1

I tre län var mer än 30  % av jordbruksmarken ekologisk

I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 % av jordbruksmarken i Sverige ska vara ekologisk år 2030. År 2017 var andelen 19 %. I figuren nedan kan du se hur stor andel av jordbruksmarken som odlades ekologiskt i respektive län. Jämtland hade den största andelen ekologiskt brukad mark 2017 med 37 %. Även i Värmlands och Gävleborgs län brukades mer än 30 % av jordbruksmarken ekologiskt och Dalarnas län är snubblande nära att nå 30 %.

Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i förhållande till total areal jordbruksmark per län 2017

Figur 2 län

Hur fördelar sig den ekologiska arealen per län

Västra Götaland är ett stort jordbrukslän som står för 17 % av Sveriges totala areal jordbruksmark. Samtidigt stod länet för 23 % av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige 2017. Figuren nedan visar att Västra Götaland hade drygt 131 000 hektar ekologiskt brukad jordbruksmark 2017. Det är mer än dubbelt så mycket som det näst största länet, Östergötland. Figuren ovan visar dock att Östergötland har i stort sett samma andel ekologiskt brukad jordbruksmark som Västra Götaland. Det tredje största länet, sett till ekologiskt brukad areal, är Skåne. Skåne är dock ett av de län som har lägst andel ekologisk areal jordbruksmark.

Figur 3 ekoareal per län

Gävleborgs län har ökat den ekologiska arealen mest

Hur ser det då ut över tid för respektive län? I följande figur visas den procentuella ökningen av den ekologiskt brukade jordbruksmarken per län mellan 2010 och 2017. För Sverige som helhet ökade den ekologiskt brukade arealen med 32 %. Gävleborg är det län som ökat arealen mest, med 62 %. Skåne och Hallands län är exempel på län med liten andel ekologiskt brukad mark. Dessa båda län har dock ökat den ekologiska arealen med 47 % och tillhör därmed den trio av län som ökat arealen mest.

Procentuell ökning av den ekologiskt brukade jordbruksmarken mellan 2010-2017

Figur 4 ökning per län

//Ulf Svensson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Arealer. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s