2018 års ekologiska spannmålsskörd 38 % mindre än motsvarande skörd år 2017

HavreIgår publicerade vi officiell statistik över skörd från konventionell och ekologisk odling. Havre som syns på bilden till höger är t.ex. den spannmålsgröda som det är mest vanligt att odla ekologiskt. Den skördade arealen av havre var 30 270 hektar som resulterade i en totalskörd på 57 500 ton havre.

Gårdagens publicering kan läsas tillsammans med den slutliga statistiken över Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018 som publicerades i slutet av april. Med gårdagens publicering har vi nu har publicerat all statistik som vi har om skörden 2018. SCB producerar statistiken åt Jordbruksverket. 

Det finns mycket att studera från torkåret 2018, då skörden av spannmål blev den lägsta sedan slutet av 1950-talet.

Den  ekologiska skörden blev 241 000 ton år 2018

Den totala ekologiskt odlade spannmålsskörden har beräknats till 241 200 ton, vilket är 38 % mindre än under 2017. Som ni vet ledde ju förra sommarens torka på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom skördades stora arealer som grovfoder i stället för att tröskas. Det berodde på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed uppstod foderbrist.

Skörden per hektar av ekologiskt odlat:

  • höstvete var på riksnivå 30 % lägre under 2018 än året före,
  • vårvete var på riksnivå 34 %  lägre, 2018 än året före,
  • vårkorn var på riksnivå 30 %  lägre 2018 än året före,
  • havre ar på riksnivå 40 %  lägre 2018 än året före.

Den konventionella skörden blev 3 016 900 ton år 2018

Den konventionella skörden blev 3 016 900 ton år 2018, vilket är 46 % mindre än år 2017.  Den konventionella skörden har alltså minskat mer än den ekologiska.

Sammanlagt (ekologiskt + konventionellt) skördades 3 260 100 ton spannmål under år 2018. Det innebär att ungefär 7,4  % av skörden av spannmål var ekologisk år 2018. Det är en ökning från år 2017 då andelen var 6,6 %.

I statistiken redovisas också hektarskördar för den del av arealen som odlas konventionellt. Skörden per hektar av konventionellt odlat:

  • höstvete var på riksnivå 35 %  lägre under 2018 än året före,
  • vårvete var på riksnivå 42 % lägre, 2018 än året före,
  • vårkorn var på riksnivå 43 % lägre 2018 än året före,
  • havre ar på riksnivå 43 % lägre 2018 än året före.

De konventionella hektarskördarna minskade alltså något mer mellan åren 2017 och 2018 än de ekologiska gjorde.

Hektarskördar av vårkorn

Det finns så mycket statistik i det Statistiska meddelandet att det är svårt att veta var man ska börja. Jag har valt att visa skörden av vårkorn efter produktionsområde.

Diagrammen visar att skörden per hektar minskade mest i Götalands södra slättbygder och i Svealands slättbygder, medan de till och med ökade i Övre Norrland. Den skördade arealen vårkorn är dock endast 10 000 hektar i Övre Norrland att jämföra med betydligt större arealer i slättbygderna. En karta över produktionsområdena hittar du längst ner i blogginlägget.

//Ann-Marie Karlsson

skörd

Att tänka på

När statistiken tolkas är det viktigt att komma ihåg att vi mäter de faktiska skördar jordbrukarna skördat.  Förutom de skillnader som finns i avkastning mellan de två odlingssystemen ekologisk och konventionell odling finns några andra aspekter som är värda att beakta när man ska analysera skillnader i skördenivå mellan ekologiskt och konventionellt odlade grödor i praktisk odling.

Vid jämförelse av odlingens belägenhet framgår det att arealerna med ekologisk odling i något större utsträckning ligger i skogsbygd. Eftersom skördenivån normalt är lägre i skogsbygd än i slättbygd kan belägenheten medverka till en skillnad i skördenivå mellan odlingsmetoderna. Även inom ett mindre område kan olika marker ge olika förutsättningar för skördens storlek.

På samma sätt inverkar förhållandet att norra Sverige vanligen har en större andel areal med ekologisk odling än de södra delarna av landet. En tendens under senare år är dock att andelen ekologisk odling ökat i en del slättbygdsregioner, till exempel i Östergötlands och Skåne län.

En annan aspekt som påverkar skördenivån i såväl konventionell som ekologisk odling är odlingens struktur. Hektarskörden ökar oftast med ökad odlingsstor­lek.

Produktionsområden

skörd

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s