År 1989 odlade sju av tio jordbrukare spannmål 2018 var det fyra av tio

Under sommaren har jag gjort en specialbearbetning av vårt lantbruksregister som visar strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna. Den visar som man kan vänta att ett mindre antal företag odlar spannmål samtidigt som de som väl odlar spannmål har en större areal av spannmål på sina företag.

År 1989 fanns det drygt 70 000 jordbruksföretag som odlade spannmål. År 2018 var den siffran 23 000. Antalet jordbruksföretag som odlar spannmål har alltså mer än halverats under de senaste 28 åren. Det totala antalet jordbruksföretag har ju minskat, vilket gör det intressant att också titta på hur stor andel av jordbruksföretagen som odlar spannmål. . År 1989 odlade sju av tio jordbruksföretag spannmål. År 2018 var antalet fyra av tio. Den andel jordbruksföretag som odlar spannmål har alltså minskat.

Arealen spannmål per företag har ökat med 24 hektar sedan år 1989

I genomsnitt odlade ett företag med spannmål 19 hektar år 1989 att jämföra med 43 hektar år 2018. Jag jämförde också medianen, det vill säga den areal jag får om jag sorterar alla företag som odlar spannmål efter hur många hektar de odlar och sedan tittar på hur många hektar det mittersta företaget har. Arealen per företag har då ökat betydligt mindre från 10 hektar till 18 hektar. Samtidigt har gapet mellan median och medelvärde ökat. Det innebär alltså att det finns kvar företag som endast odlar några få hektar spannmål, samtidigt som de större företagen blivit större. Spannmålsarealen har sjunkit något under perioden från 1,3 miljoner hektar år 1989 till 1 miljon hektar 1018.

spannmål

Diagrammen ovan finns för samtliga län i Excel-filen Spannmålsdiagram per län

Arealen spannmål per företag är högst i Västmanlands län och minst i Kronobergs län år 2018.

Odlingen av spannmål per företag är störst i Västmanlands län med 72 hektar per företag och minst i Kronobergs länspannmål1med 13 hektar spannmål per företag.

År 1989 var odlingen störst i Södermanlands län med 38 hektar och minst i Jämtlands län med 5 hektar.

I Skåne län det län där ungefär 20 % av spannmålsarealen finns har ökningen varit störst från 22 hektar per företag till 59 hektar per företag.

Jag har också grupperat företagen efter hur mycket areal spannmål de odlar samt i percentiler. Diagrammet nedan visar att den spannmålsareal som finns bland de företagare som odlar mer än 100 hektar spannmål har ökat från 19 % av den totala spannmålsarealen till, mer än hälften, 52 % av den totala spannmålsarealen.

Percentildiagrammet visar resultatet av att jag sorterat företagen efter storleken på sin spannmålsareal och sedan tar fram den spannmålsareal det företag har som jag kommer till när jag räknat 10 % av företagen och så vidare. När jag räknat 50 % av företagen visar jag det mittersta värdet medianen. Diagrammet visar att percentil 9 det vill säga de allra största företagen ökar mest. Av diagrammet blir det tydligt att det fortfarande finns en mängd små företag kvar, 10 % av företagen odlar fortfarande mindre än 2 hektar spannmål. Samtidigt blir det även av detta diagram tydligt att det är de riktigt stora företagen som växer. Jag har tidigare gjort motsvarande diagram för åkermark och mjölkkor.

De 2 300 företag som motsvarar de 10 % största företagen odlar mer än 108 hektar spannmål på sitt företag. Ungefär hälften av dem är specialiserade spannmålsföretag, medan en tredjedel av företagen kombinerar spannmålsodling med djurhållning. Resterande företag odlar främst andra grödor vid sidan av spannmålsodlingen. Företagen fanns främst i länen Skåne, Västergötland, Östergötland och Uppsala. År 1989 odlade de 10 % största företagen mer än 43 hektar spannmål och odlade också 43 % av spannmålsarealen.

De 10 % minsta företagen odlar mindre än 2,2 hektar och består främst av småbruk och företag med nötkreatur.

percentil

Tre av fyra specialiserade mjölk- och grisföretag odlar också spannmål

Även om andelen företag med djur som också odlar spannmål har minskat så odlar tre av fyra specialiserade företag med grisar och mjölkkor spannmål. Företagen med grisar hade i genomsnitt 120 hektar och mjölkföretagen 38 hektar. Jag tog också med företag med köttkor och andra nötkreatur än mjölkkor (övriga nöt), samt gruppen småbruk i diagrammet. Småbruk är företag som kräver mindre än 400 timmar om året i standardiserad arbetstid. Av de grupper jag studerat har den andel som odlar spannmål minskat mest för småbruk och gruppen övriga nötkreatur, och litet mindre för specialiserade gris- och mjölkföretag.

prod

Om bearbetningen

Blogginlägget bygger på en specialbearbetning av Lantbruksregistret från 1989 och framåt. Data möjliga att analysera på företagsnivå är inte tillgängliga för åren 1996-1999 samt 2002 (för produktionsinriktningar också 2001).

Malmöhus och Kristianstads län har gått samman till Skåne län under den period jag studerar. För att underlätta jämförelserna har jag åren före sammanslagningar summerat dåvarande Malmöhus- och Kristiansands län till Skåne län. Jag har gjort detsamma med Västra Götalands län det vill säga summerat de tidigare Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län. Jag flyttade samtidigt Mullsjö och Habo kommun till Jönköpings län. I övrigt har jag inte beaktat ytterligare förändringar av länsgränserna.

Eftersom jag återigen bearbetat grundregistren finns det små skillnader framför allt för åren på 1990-talet och början på 2000-talet mellan tidigare publicerade uppgifter och de uppgifter bearbetningen bygger på. De beror främst på smärre skillnader i definitionen av vilka jordbruksföretag som uppfyller kraven för att vara med i Lantbruksregistret. Skillnaderna är små ett par procent för samtliga år utom för år 2000 då skillnaderna är högre. Siffrorna för år 2000 måste därför tolkas med försiktighet.

//Ann-Marie Karlsson

 

 

 

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

En kommentar till År 1989 odlade sju av tio jordbrukare spannmål 2018 var det fyra av tio

  1. Pingback: Störst areal per företag av höstvete minst av havre | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s