Trädgårdsodlingens behov av arbetskraft i Coronatider

Solen har just börjat göra sig påmind efter några månaders frånvaro, så det kan kännas konstigt att redan börja fundera på skördetider. Samtidigt är det oundvikligt att försöka förutse och hantera effekterna av alla åtgärder som krävs för att hantera COVID-19.

En sådan effekt är den potentiella bristen på arbetskraft inom trädgårdsodlingen. En stor andel av arbetskraften inom trädgårdsodlingen består av tillfälligt anställda som i många fall är inresta från andra länder. Den delen av arbetskraften riskerar nu att utebli vilket kan få stora konsekvenser för trädgårdsodlarna.

Hur ser då trädgårdsodlingens behov av arbetskraft ut? I det här inlägget tittar vi lite djupare på statistiken över antalet sysselsatta i företagens trädgårdsverksamhet. Statistiken visar förhållandena som gällde 2017, men behovet av sysselsättning förändras inte särskilt mycket från år till år.

Det totala antalet deltidssysselsatta inom trädgårdsodlingen var 11 811 personer under 2017. Av dessa bestod 2 481 personer av företagarna själva och deras familjemedlemmar, vilket innebär att behovet av inhyrd tillfällig arbetskraft uppgick till totalt 9 330 personer. Det är dessa personer vi kommer att titta lite noggrannare på nedan.

Eftersom en stor del av trädgårdsodlingen sker i Skåne är det också där behovet av arbetskraft är som störst. Nästan hälften av de deltidssysselsatta arbetade på skånska företag, men även i flera andra län räknades antalet deltidssysselsatta i flera hundratal.

Länsfördelning

Antal deltidssysselsatta i respektive län 2017

Sett till odlingsform arbetade närmare två av tre deltidsanställda i företag med enbart frilandsodling, medan övriga var jämnt fördelade mellan företag med enbart växthusodling och företag med både frilands- och växthusodling.

Bland de olika odlingsinriktningarna arbetade flest deltidsanställda i företag med blandad odling. Utöver dessa var antalet relativt jämnt fördelat mellan företag med odling av bär, köksväxter respektive prydnadsväxter, medan fruktodlande företag sysselsatte något färre.

Inriktningsfördelning

Antal deltidssysselsatta i olika odlingsinriktningar 2017, siffrorna i staplarna visar antalet företag med respektive odlingsinriktning

Behovet av deltidsanställda är störst i de arealmässigt stora företagen. Bland företagen med frilandsodling arbetade drygt hälften av de deltidssysselsatta i den största tiondelen av företagen. Samma tendens fanns inom växthusföretagen, om än i något mindre utsträckning med 40 procent av de deltidssysselsatta i den största tiondelen av företagen.

Storleksfördelning

Antal deltidsanställda i företag av olika storlek (baserat på odlad areal) inom frilandsodlingen 2017. Varje storleksdecil innehåller en tiondel av det totala antalet företag. Decil 1 innehåller de minsta företagen, medan decil 10 innehåller de största.

Givetvis kommer inte varje enskild deltidsanställd person inom trädgårdsodlingen att måsta ersättas av annan arbetskraft på grund av COVID-19, men sysselsättningssiffrorna ger ändå en fingervisning om hur stort behovet av arbetskraft kan bli och i vilka sektorer man kommer att få störst problem.

Förhoppningsvis bedarrar Coronakrisen innan effekterna slår alltför hårt mot trädgårdsodlingen, men om så inte blir fallet bör vi snabbt fundera över vad vi kan göra för att underlätta för trädgårdsföretagen att hitta ersättare till sin normala arbetskraft.

//Jörgen Persson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Sysselsättning, trädgård och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Trädgårdsodlingens behov av arbetskraft i Coronatider

  1. Pingback: Farming as usual? | Den svenska maten

  2. Pingback: Hur har svenskt jordbruk påverkats av Corona-krisen? | Den svenska maten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s