En resa genom jordbruksmarkerna i Sveriges landskap

pacioli, frida, spannmål 151

Det är sommar och vi är många som tänker att vi reser till landskapet Öland snarare än till kommunerna Borgholm och Mörbylånga landskapi Kalmar län. Jag har därför gjort en specialbearbetning i vår databas för att titta på hur jordbruksmarken används i våra 25 landskap i år.

Statistiken om jordbruksmarken är preliminär och bygger till stor del på de stödansökningar som jordbrukarna gjorde i våras. Övriga uppgifter om djur, befolkning, landareal och företag är från år 2019.

Sverige är avlångt och jordbruket ser olika ut. Jag tänkte därför beskriva ett axplock av landskap litet mera specifikt men också presentera statistiken ämnesvis för alla landskap på en gång.

Statistiken finns i en excellfilen Jordbruksmark efter landskap så du kan själv sortera den på vilken ledd du vill. Siffrorna före landskapsnamnet är en kod där den första bokstaven står för Landsdelarna  Götaland, Svealand och Norrland och de två följande siffrorna för länet.

Öland består till mer än hälften av jordbruksmark

Öland är det landskap där störst andel av landarealen består av jordbruksmark. Det är förstås de fantastiska alvarbetesmarkerna som bidrar. 84 900 hektar eller 849 kvadratkilometer av Ölands landyta består av jordbruksmark. Det är 63 % av Ölands totala landyta som är 1 341 kvadratkilometer.

Ungefär hälften av jordbruksmarken består av betesmark och hälften av åkermark. Öland är också det landskap där arealen jordbruksmark är högst per person. Varje person har, åtminstone på vintern, drygt 3 hektar jordbruksmark på Öland.

öland

Av de drygt 40 000 hektar som består av åkermark odlas vall- och grönfoderväxter på mer än halva arealen, 26 400 hektar. Spannmål odlas på 10 500 hektar. Av spannmålsgrödorna är höstvete den vanligaste grödan. Bruna bönor ingår bland baljväxterna och är en gröda som odlas främst på Öland. År  2020 odlades 587 hektar. Det borde också finnas rika möjligheter att äta färska jordgubbar. Jordgubbar som ingår bland övriga grödor odlas på hela 205 hektar, vilket motsvarar 8 % av jordgubbsodlingen i Sverige.

Totalt finns det 44 600 hektar betesmark på Öland år 2016. Drygt 21 000 hektar av betesmarken är alvarbete och knappt 22 000 hektar är ”vanlig” betesmark. Dessutom finns slåtteräng, skogsbete och små arealer av mosaikbetesmark.

Vallar och betesmarker kräver djur för att fortsätta att vara öppna. På Öland fanns år 2019 ungefär 20 800 kor och 1 200 får och lamm.

Jordbruksmarkens andel av landarealen

Jordbruksmarkens andel av landarealen för hela riket är 7 %. Jordbruksmarkens andel av landarealen är som sagt störst på Öland. Därefter kommer Skåne där andelen är 44 %. Skåne följs av landskapen Västergötland, Uppland, Östergötland och Södermanland. Alla landskap med areal i Sveriges slättbygder. Som man kan förvänta sig är jordbruksmarkens del av landarealen lägst i fjällområdena t.ex. i Lappland och Härjedalen.

Arealen jordbruksmark är störst i Skåne med nästan 500 tusen hektar jordbruksmark.  Skåne följs av Västergötland, Småland, Uppland och Östergötland. Arealen jordbruksmark är minst i Härjedalen följt av Lappland.

akermark

Lappland utmärks av myrslåtter

Lappland är landskapet med mest landareal, 10 miljoner hektar, men med minst areal jordbruksmark, endast 9 300 hektar  eller 0,1 % av all jordbruksmark i Sverige.

lappland

Nästan hälften av ytan ligger mer än 500 meter över havet och Sveriges högsta fjäll, Kebnekaise finns i Lappland.

Det fanns år 2019 1 200 kor och 1 700 får i Lappland.

Av jordbruksmarken är 5 600 hektar åkermark, 900 hektar betesmark och 2 600 hektar är slåtteräng, vilken i Lappland främst består av myrar.

Myrslåttern i Lappland utgör 16 % av arealen slåtterängar i Sverige.

Betesmark och slåtteräng

Myrslåtter dominerar också i landskapet Norrbotten. Det innebär att år 2020 finns nästan hälften av all slåtteräng i landskapen Lappland och Norrbotten. På slåtterängen ska det växa gräs eller örter som kan användas till foder. Hävdad ljung kan också användas till foder. Arealen slåtterängar har ökat de senaste åren. Slåtterängar ingår i åtaganden för miljöersättning och brukas mest för sina natur- och kulturvärden.

andell bete

Andelsdiagrammet visar också att fäbodbete utgör mer än hälften av marken för bete betesmark slåtterängoch slåtteräng i landskapen Jämtland,  Härjedalen och Gästrikland.

Mosaikbete är en betesmark med stort inslag av tätare områden med naturliga impediment, träd och buskar eller värdefulla landskapselement. Markerna har höga naturvärden som visar på långvarig slåtter- eller beteshävd eller höga kulturvärden kopplade till odlingslandskapet.

Skogsbete finns främst på Gotland men också i Uppland, Södermanland och Jämtland. Skogsbete är bete som betas av nötkreatur, får, get eller hästar inom ett område som till största delen består av skog. Markvegetationen ska också vara betespräglad.

Om jag däremot studerar betesmark och slåtteräng i stort så finns mest betesmark i Småland med 93 000 hektar, följt av Skåne, och Västergötland med drygt 50 000 hektar vardera.

Skåne, ett stort jordbrukslandskap

Skåne är ett stort jordbrukslandskap. Ungefär en fjärdedel av produktionsvärdet i jordbruket skapas i Skåne. Skåne är också det landskap som har mest åkermark och mest jordbruksmark i Sverige. Sockerbetsodlingen är koncentrerad till Skåne. Odlingen av oljeväxter och potatis är också stor i Skåne liksom odlingen av många trädgårdsgrödor.

raps1

Raps

Ungefär hälften av åkermarken 206 tusen hektar odlas med spannmål, 43 000 hektar med odlas med raps och rybs. Sockerbetsodlingen uppgår till 29 000 hektar. Skåne är också landskapet där minst del av arealen odlas med vall- och grönfoderväxter. Trots detta är det enbart landskapen Västergötland och Småland som har större arealer av vall- och grönfoderväxter. Antalet mjölkkor i Skåne var 36 000 år 2019 och antalet köttdjur 37 000. Det innebär att ungefär 14 % av alla kor finns i Skåne.

Av den spannmål som odlas i Skåne består ungefär hälften av det högavkastande höstvetet.

ölandast

Åkermarkens användning

vallDet lilla landskapet Närke med den bördiga Närkeslätten är det landskap där andelen spannmål på åkermarken är högst, hela 54 %. Närke följs av Västmanland som också är ett landskap där mer än hälften av åkermarken odlas med spannmål. På tredje plats kommer Uppland med 50 %.

I Skåne som är det län där spannmålsodlingen är störst i hektar räknat, konkurrerar också oljeväxter, potatis och sockerbetor om marken i betydligt högre utsträckning än i landskapen litet längre norrut.

Andelen träda är högst i Bohuslän och Västerbotten där 11 % av marken ligger i träda. Andelen är minst på Öland och i Hälsingland där andelen bara är 2 %. I hektar räknat ligger mest mark i träda i landskapet Uppland följt av Västergötland.

I länen norrut dominerar vallodlingen. I Härjedalen och Jämtland odlas vall- och grönfoderväxter på runt 90 % av åkermarken och i landskapen.  Småland är det landskap där arealen i hektar av vall- och grönfoderväxter är som högst.

De landskap där andelen vall- och grönfoderväxter i förhållande till åkermarken är lägst är landskapen Skåne och Närke där mindre än 30 % av åkermarken odlas med vall.

ölandast

Om du vill göra egna diagram finns underlagsmaterialet i filen Jordbruksmark efter landskap

//Ann-Marie Karlsson

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Landskap, Landskap i Sverige och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till En resa genom jordbruksmarkerna i Sveriges landskap

  1. Ping: En resa genom jordbruksmarkerna i Sveriges landskap — Jordbruket i siffror | Mon site officiel / My official website

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s