Antalet större företag med får minskar

Vi har publicerat vår första definitiva statistikrapport från Strukturundersökningen 2020 idag. Den presenterar statistik över antalet husdjur i Sverige. I den redovisar vi antalet får och antalet företag med får. Rapporten visar att såväl antalet får som antalet företag med får minskar i Sverige. I juni År 2020 fanns det 501 000 får fördelade på 7 960 företag med får i Sverige. Antalet företag med får har minskat med ca 8 % mellan juni 2016 och juni 2020. Antalet får har under samma period minskat med 13 %.

Utvecklingen i gruppen med minst 50 tackar- och baggar

Vi redovisar företagen och fåren med hjälp av fyra storleksgrupper där den största gruppen är minst 50 tackar och baggar. I den största gruppen finns mer än hälften av alla får och 15 % av företagarna med får. Det kan alltså vara intressant att se litet närmare på denna den största gruppen.

Av de 1 229 företag som fanns i besättningar med minst 50 tackor- och baggar hade

  • 718 mellan 50-99 tackor- och baggar.
  • 347 företag hade mellan 100-199 tackor- och baggar och
  • 164 företag hade minst 200 tackor och baggar.

Tittar man på utvecklingen sedan 1970-talet så kan man se att antalet tackor- och baggar har ökat. Jämfört med år 2016 har däremot antalet minskat i den uppdelning jag gjort över gruppen med minst 50 tackor- och baggar.

22 % av fåren finns vid de 2 % största företagen

De 2 % största företagen sköter 22 % av fåren år 2020. Antalet lamm i de besättningar som inte hade några tackor och baggar var litet, bara 310 stycken. I andra änden av skalan kan jag se att 37 600 får finns i de 30 besättningar som har minst 500 tackor och baggar. Studerar jag antalet lamm per vuxet djur i juni 2020 kan jag se att det är något lägre i de större besättningarna än i de mindre.

Antalet företag och antalet får minskar också bland de stora besättningarna

De riktigt stora besättningarna brukar öka i antal medan de mindre minskar. Så är inte fallet inom fårskötseln. Samtliga besättningsstorlekar minskar om man jämför med år 2016.

Totalt har antalet tackor och baggar minskat med 77 000 stycken. Av det antalet svarar företag med minst 50 får för litet drygt hälften av den minskningen.

Minskningen med 768 företag är ju en nettominskning. Mellan åren 2016 och 2020 har 2 803 företagare upphört med får och 2 035 tillkommit.

Det behöver inte innebära att företaget är helt nytt. Personen som brukar företaget kan ha förändrats t.ex. genom ett generationsskifte eller genom att någon annan i familjen tagit mer ansvar för företaget. Av de 5 900 får företag som finns med i registret både år 2016 och 2020 har ungefär

  • 1 100 minskat sitt antal av tackor och baggar minst 10 stycken, medan
  • 740 har ökat sitt antal av tackor och baggar med minst 10 stycken.

Den genomsnittliga antalet tackor och baggar är 33 medan medianen är 16

I diagrammet nedan har jag sorterat företagen efter hur många tackor och baggar de har från de minsta till de största. Jag skapade sedan deciler genom att se hur många tackor och baggar som fanns på företagen när jag räknat 10 % av företagen, 20 % av företagen och så vidare. Medianen är det antal som finns när jag kommit till 50 %. Det vill säga antalet tackor och baggar för det företag som finns på den punkt där det finns lika många företag som har fler tackor och baggar som antalet företag som har färre tackar och baggar.

Diagrammet visar att medianvärdet var 16 tackor och baggar både år 2016 och 2020. En studie av samtliga deciler visar att företagen har blivit något större vid alla punkter. Själv funderade jag på varför det mittersta företaget kan ha lika många får när nästan alla deciler växer. Insåg sedan att det kan bero på flera saker. Det finns rätt många företag som har 16 får hela 208 stycken år 2020 Det blir ett långt spann med företag vid just 16 djur och medianen kan ju hamna i början av spannet år 2016 och i slutet av spannet 2020. Antalet företag är också något färre år 2020 jämfört med år 2016.

208 företag har 16 får år 2020

Somna inte nu, men eftersom jag räknade ut den vill jag gärna dela denna graf med er. Jag gjorde ett diagram över hur många företag som hade en tacka eller bagge, två tackor-och baggar och så vidare upp till 49 tackar och baggar. Diagrammet visar att såväl år 2016 som år 2020 var det vanligast att ett företag hade fem tackor- och baggar. År 2016 var antalet 387 stycken och år 2020 var antalet 354 stycken.

Jag markerade också antalet vid de deciler som går att se i diagrammet. Alltså antalet företag som hade 5 får, 7 får och så vidare.

//Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Husdjur. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s