Flest kor för uppfödning av kalvar i mindre besättningar

I blogginlägget vill vi visa hur strukturen bland de företag som kor för uppfödning av kalvar (det vill säga am-dikor, dikor) har utvecklats mellan 1989 och 2020. Diagrammen bygger på specialbearbetningar av Jordbruksverkets statistiska lantbruksregister. Tanken är att detta är ett av flera blogginlägg där jag drar nytta av all information vi hämtade in i totalundersökningen i jordbruket år 2020.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar.

Det första diagrammet nedan visar att år 1989 fanns det 10 000 företag som hade kor för uppfödning av kalvar. Antalet företag ökade till 18 500 företag mellan åren 1989 och 1994. Därefter har antalet företag sjunkit. För 20 år sedan (år 2000) fanns det 13 900 företag; för 10 år sedan (2010)  fanns det 12 200 företag och år 2020 var antalet företag 10 100. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar är alltså ungefär lika stort nu som år 1989.

I diagrammen märks en tydlig förändring i skiftet mellan 1980- och 1990-tal. Under de åren förbereddes och beslutades bland annat livsmedelspolitiken enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Den innebar att den interna prisregleringen togs bort, vilket i sin tur medförde att priserna på jordbruksprodukter sänktes.

För att underlätta förändringen infördes också möjligheter för jordbrukarna att ställa om markanvändningen. En möjlighet för jordbrukarna var så kallat extensivt bete. Denna möjlighet medförde att antalet dikor ökade starkt. En ytterligare faktor som kan ha drivit på ökningen av antalet företag med dikor i skiftet 1980- och 1990-tal var den så kallade mjölkpensionen som innebar att mjölkbönder mellan 60 och 65 år fick ersättning för att sluta leverera mjölk.

Under 1990-talet var det också vanligare att ett företag hade både kor för uppfödning av kalvar och mjölkkor. Under perioden 1991 till 1995 hade t.ex runt 2 000 företag både mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar.

Senare, när Sverige gick med i EU 1995, upphörde programmet för att ställa om markanvändningen, men istället infördes stödformer som stimulerade den specialiserade nötköttsproduktionen. Under de allra senaste åren har också priserna på nötkött stigit.

Antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige

Det andra diagrammet visar att antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med 100 000 kor från drygt 60 000 djur till drygt 160 000 djur mellan åren 1989 till 1994. Därefter var antalet dikor ganska konstant för att därefter sakta öka igen mellan åren 2003 och 2008. Mellan åren 2010 och 2015 har antalet minskat svagt för att därefter öka för att återigen minska mellan åren 2018 och 2020.

Det bör noteras att korna inte behöver vara av köttras. Det enda kravet är att de används för att dia kalvar. Det innebär att det troligen var vanligare med kor av mjölkras i statistiken under början av 1990-talet än under de senare åren.

Besättningsstorlek antal kor för uppfödning av kalvar per företag

Det tredje diagrammet visar att besättningsstorleken har ökat. År 1989 var det genomsnittliga koantalet per företag 6 kor . För 20 år sedan år 1998 var antalet kor för uppfödning av kalvar 11 per företag. För 10 år sedan var antalet 16 och år 2020 var det 21.  Det innebär att besättningsstorleken är litet mer än tre gånger så stor nu som år 1989. Du hittar underlaget till diagrammen nedan.

Flest företag i den minsta storleksgruppen

Det finns flest företag år 2020, ungefär 4 300 stycken i den minsta storleksgruppen, det vill säga företag med mindre än 10 kor för uppfödning av kalvar. Antalet kor var däremot flest i den litet större gruppen den med mellan 25 och 50 kor nämligen 59 000 stycken. I motsats till besättningarna med mjölkkor finns alltså merparten av korna i de litet mindre besättningarna.

Fram till och med 2020 är det endast i grupperna med färre än 25 kor som antalet företag och antalet kor har minskat. I gruppen mellan 25 och 49 kor är antalet konstant. I de större grupperna kan man utläsa en ökning av såväl företag som kor. Ett undantag är den allra största gruppen med minst 100 kor där antalet minskat marginellt.

Utvecklingen sedan år 1989

Utvecklingen av antalet kor och antalet företag för olika besättningsstorlekar sedan år 1989 visas i diagrammet nedan. År 1994 var antalet kor som störst i de tre minsta grupperna, det vill säga företag med färre än 50 kor. Flest kor fanns länge i gruppen s0-24 kor per företag, men sedan år 2013 är det istället i gruppen 25-49 kor som flest företag finns.

//Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s