Jordbruksföretagen blir färre men större

Idag har vi publicerat en statistikrapport med resultat från den stora strukturundersökningen vi gjorde förra året som beskriver jordbruksföretaget. Rapporten beskriver företagarnas storlek och driftsinriktning. Det innebar bland annat att vi grupperade företagen efter storlek genom att räkna ihop hur många timmar (standardarbetstimmar) vi bedömer går åt för de djur och de grödor företaget har. På det här sättet för vi ett storleksmått där vi kan jämföra företag med olika inriktningar. Grupperingen innebär också att vi kan se vilken typ av driftsinriktning ett företag har. Ett företag där mer än två tredjedelar av arbetstiden används för djurhållning blir till exempel ett specialiserat djurföretag och så vidare. Det här är alltså ett sätt att få ökad förståelse för hur företagen verkligen ser ut.

Totalt har antalet jordbruksföretag minskat med 17 % mellan åren 2010 och 2020 från 71 100 58 800. Antalet småbruk företag som kräver mindre än 400 timmars arbetstid har minskat minst, endast 10 %. För övriga inriktningar är minskningen 20%- 25 %.

Företag med växtodling

Företag med växtodling kan delas in i mer specialiserade grupper. Nedan visar jag utvecklingen för 6 olika undergrupper inom växtodlingen.

Diagrammet visar att år 2020 fanns det:

 • 5 600 företag som var specialiserade på spannmålsodling. Dessa företag använde 8, 9 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 1 300 standardtimmar. 34 % av de företag som var växtodlare 2020 var specialiserade på spannmål.
 • 5 300 företag som hade inriktningen ”Vall utöver eget behov”. Dessa företag använde 3 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget hade en genomsnittlig storlek motsvarande 570 standardtimmar. 32 % av de företag som var växtodlare fanns i denna grupp. ”Vall utöver eget behov” innebär att man har betydligt mer vall än man behöver för de djur man har på gården. Här finns alltså de företag som säljer vall och de som är mer extensiva och enbart slår vallen.
 • 3 900 företag som var specialiserade på övriga jordbruksväxter. Det innebär potatis eller sockerbetor eller en blandning av spannmål och vall. Dessa företag hade i genomsnitt en storlek som motsvarade 1 600 standardtimmar. 23 % av företagen fanns i gruppen.
 • 1 100 företag som var specialiserade på trädgårdsväxter eller fruktodling. Dessa företag var större och hade en genomsnittlig storlek motsvarande 4 600 arbetstimmar. Det är också den grupp där antalet företag inte minskat. Det finns ungefär lika många företag år 2020 som det fanns år 2010.
 • 580företag med blandad växtodling. Dessa företag hade en genomsnittlig storlek motsvarande 4 700 arbetstimmar. Denna grupp som kombinerar trädgårdsodling med växtodling finns alltså de största företagen.

Företag specialiserade på lantbruksdjur- köttdjur dominierar

Företag med lantbruksdjur kan också de delas in i mer specialiserade grupper. Att ett företag är specialiserat innebär att en större del av den standardiserade arbetstiden går åt för att sköta till exempel mjölkkor eller kor för uppfödning av kalvar. Det kan dock finnas fler företag som har t.ex. köttkor i blandade grupper. År 2020 fanns det:

 • 2 600 företag som var specialiserade på mjölkkor. Dessa företag använde 15,8 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 6 000 standardtimmar. 17 % av de företag som var specialiserade mot lantbruksdjur år 2020 var specialiserade mot mjölkkor.
 • 7 800 företag som var specialiserade på kor för uppfödning av kalvar. Dessa företag använde 13,6 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 1 700 standardtimmar. Ungefär hälften av de företag som var specialiserade mot lantbruksdjur år 2020 var specialiserade mot kor för uppfödning av kalvar.
 • 3 000 företag som var specialiserade på får. Dessa företag använde 2,8 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 900 standardtimmar. 19 % av de företag som var specialiserade mot lantbruksdjur år 2020 var specialiserade mot får.
 • 390 företag som var specialiserade på grisar. Dessa företag använde 2,6 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 6 600 standardtimmar. 2 % av de företag som var specialiserade mot lantbruksdjur år 2020 var specialiserade mot gris.
 • 172 företag som var specialiserade på fjäderfä. Dessa företag använde 1,6 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 9 300 standardtimmar. 1 % % av de företag som var specialiserade mot lantbruksdjur år 2020 var specialiserade mot fjäderfä.
 • 1 800 företag som hade olika kombinationer av lantbruksdjur. Dessa företag använde 5,1 miljoner standardtimmar vilket innebär att företaget i genomsnitt hade en storlek motsvarande 2 800 standardtimmar. 12 % av de företag som var specialiserade mot lantbruksdjur år 2020 var specialiserade mot dessa kombinationer.

Stort och smått i blandade gruppen

I den blandade gruppen finns företag som har ett företagande som innebär att man inte lägger en övervägande del av arbetstiden på vare sig lantbruksdjur eller växtodling. Här kan finnas grisföretag med mycket spannmål, eller till exempel ett företag med får som också har litet trädgårdsodling.

Det fanns år 2020 1 400 företag där växtodlingsdelen var något större och 2 500 företag där lantbruksdjuren hade övertaget. Som man kan förvänta sig var de företag som hade inslag av husdjur något större. De hade en genomsnittlig storlek motsvarande 2 400 standartimmar att jämföra med 2 200 standardtimmar för de företag där växtodlingen dominerade.

Småbruk

Det fanns också 22 500 småbruk år 2020. De hade en standardiserad arbetstid motsvarande 5,3 miljoner. Deras genomsnittligs storlek var därmed 240 standardarbetstimmar.

//Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Det här inlägget postades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s