24 % av jordbruken är heltidsjordbruk och de står för 58 % av det totala antalet årsverken i jordbruket

Antal företag och åkermark – länsfördelning 2020

I dag har vi publicerat statistik om heltidsjordbruket. Jordbruk som beräknas ha behov av minst 1 600 standardtimmar per år klassas som heltidsjordbruk. Förra året, 2020, fanns det 14 142 heltidsjordbruk i Sverige, vilket motsvarar 24 % av samtliga jordbruk. Andelen heltidsjordbruk i förhållande till samtliga jordbruk skiljer sig åt mellan länen. I Gotlands län var andelen störst med 44 % heltidsjordbruk. Även i Östergötlands län och Skåne län var det över 30 % heltidsjordbruk. I Värmlands län, Västernorrlands län och Norrbottens län svarade heltidsjordbruken för mindre än 15 % av alla jordbruk.

Medan antal heltidsjordbruk svarade för 24 % av samtliga företag så brukade de 75 % av all åkermark. I fyra län, Gotlands, Skåne, Östergötlands och Kalmar län, brukade heltidsjordbruken över 80 % av åkermarken, medan de i Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län brukade mindre än 65 % av åkermarken.

I figuren visas andel heltidsjordbruk och hur stor andel av åkermarken de brukar fördelat på län, 2020.

Flest heltidsjordbruk och mest åkermark som brukas av heltidsjordburk fanns i Skåne och Västra Götalands län 2020. I Skåne fanns drygt 2 600 heltidsjordbruk som brukade drygt 372 200 hektar åkermark och i Västra Götaland fanns drygt 2 300 heltidsjordbruk som brukade knappt 329 600 hektar åkermark. Heltidsjordbruken i dessa två län motsvarar 35 % av samtliga heltidsjordbruk i Sverige och brukar tillsammans 37 % av åkermarken som heltidsjordbruken har.

Antal sysselsatta och årsverken, fördelat på län, 2020

Jordbruket i Sverige sysselsatte ungefär 166 000 personer under 2020. Det inkluderar både stadigvarande och tillfälligt sysselsatta. Ungefär 58 000 av de sysselsatta fanns inom heltidsjordbruket, vilket motsvarar ungefär 35 %.

Som sysselsatt i jordbruket kan personen utföra allt från några timmars arbete till mer än en heltid. De timmar som de sysselsatta har arbetat i jordbruket har även räknats om till årsverken. Ett årsverke motsvarar 1 800 arbetstimmar. Totalt utfördes 32 000 årsverken inom heltidsjordbruket. Det motsvarar ungefär 58 % av samtliga årsverken.

Liksom antal företag och åkermark, skiljer sig andelen sysselsatta och årsverken mellan länen. I Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Skåne och Hallands län fanns ungefär 40 % eller fler av de sysselsatta på heltidsjordbruk och över 60 % av årsverken utfördes i heltidsjordbruket, medan andelen sysselsatta och årsverken i heltidsjordbruk i Västernorrlands och Norrbottens län var 20 % eller färre respektive 40 % eller färre.

I Skåne och Västra Götalands län tillsammans sysselsattes knappt 23 000 personer inom heltidsjordbruket under 2020. De utförde drygt 12 000 årsverken. Det motsvarar knappt 40 % av både antalet sysselsatta och antalet utförda årsverken inom heltidsjordbruket.

Resultat om heltidsjordbruk redovisas för de år vi har gjort Strukturundersökningen, en undersökning av samtliga jordbruk i Sverige. Resultat för 2020 finns i statistikrapporten Heltidsjordbruket i Sverige samt i Jordbruksverkets statistikdatabas under Företag och företagare -> Heltidsjordbruket i Sverige.

//Ylva Olsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Företag och företagare, Sysselsättning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s