Majs- odling – skörd och viltskador

År 2020 odlade jordbrukarna 21 570 hektar majs i Sverige. Majs kan användas på flera sätt. Den kan tröskas när majskolvarna mognat och den kan hackas och ensileras som grönfoder. Om vi ska vara noga kan den dessutom vara en trädgårdsgröda och majsen skördas för att ätas. Den senare användningen är marginell i Sverige.

Skåne var det län där odlingen av majs var störst med 7 073 hektar, följt av Kalmar län med 5 566 hektar, Hallands län med 3 006 hektar och Gotlands län med 2 776 hektar. I övriga län odlades 3 147 hektar.

I arealstatistiken skiljer vi inte på majs som tröskas (kärnmajs) och majs till grönfoder, men i skördestatistiken gör vi det. År 2020 tröskades 1 850 hektar och 19 720 hektar ensilerades. Det innebär att 9 % av majsarealen tröskades.

Stapeldiragram majsareal till tröskning respektive ensiliering. Sedan 2013 har 5-10 % av arealen ensilerats. Odlingen ökade från 17-18 000 hektar 2011-2018 till drygt 20 000 hektar de senaste åren.

Skörden av majs till grönfoder

Den genomsnittliga hektarskörden för majs som ensileras var drygt 11 000 kilo per hektar år 2020. Det är något lägre än förra året. År 2018 blev hektarskörden 30 % lägre än normalt. Totalskörden av majs till grönfoder blev drygt 200 tusen ton ts. Mängden mäts i 0 % vattenhalt, det vill säga ton torrsubstans (ts)

Hektarskörd majs till frönfoder åren 2011-2020 mellan 10 000 och 11 000 kg per hekaar med en dipp 2018 till 8000 /kg per hektar. Toralskörden de senaste två åren drygt 200 000 ton.

Skörd av kärnmajs- tröskad majs

Kärnmajs odlas framförallt i Skåne län och där blev 2020 års avkastning av tröskad majs 6 270 kilo per hektar. På riksnivå blev hektarskörden 6 770 kilo per hektar, vilket är i samma storleksordning som förra årets resultat. År 2018 var hektarskörden nästan halverad 4 180 kg/hektar. Det berodde på torkan. Majs är i och för sig en värmekrävande gröda, men på arealer som inte kunde bevattnas blev grödan ofta torkskadad år 2018. Vattenhalten är precis som i spannmål 14 %.

Stapeldiagram hektar och totalskörd. Hektarskörden av kärnmajs 6 000 - 7000 kg /hektar. Totalsrköden de senaste två åren drygt 10 000 ton. En dipp till 4 00 pga torkan år 2018

Stora viltskador i majs

Majs är en begärlig gröda för många olika slags vilt, och hade störst andel viltskadad areal. Majs avsedd för tröskning var viltskadad på 29 % och majs till grönfoder på 26 % av arealen.

Skördebortfallet för tröskad majs var 341 ton år 2020 vilket är en ökning från 94 ton år 2014. För majs till grönfoder fördubblades skördebortfallet mellan undersökningsåren 2014 och 2020 från 2,4 till 5,1 %. Det vill säga från Skador av kråkfåglar som kajor och råkor har ökat jämfört med 2014. Under 2020 stod kråkfåglar för 8 % av skadorna. En anledning till detta är att den tidigare betningen med fågelrepellerande Mesurol inte längre är tillåten vilket resulterade i mycket uppätet utsäde. Fortfarande är det dock vildsvin som orsakar den absolut största skadan i majs, närmare 73 %.

//Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Arealer, Skörd. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s