Jordbruket på Öland

Öland utmärker sig som det landskap i Sverige som har den största andelen jordbruksmark av den totala landytan. Hela 63 %, 85 100 hektar, av Ölands yta är i lantbrukarnas vård. Knappt hälften av den arealen utgörs av åkermark, vilket är närmare 40 700 hektar. År 2020 räknades antalet jordbruksföretag på Öland till 610 stycken. Det betyder en genomsnittlig åkerareal på 67 hektar per jordbruksföretag, att jämföras med genomsnittet för hela landet, som är 43 hektar per jordbruksföretag.

Resterande del jordbruksmark utgörs av betesmarker. Speciellt för det öländska landskapet är de stora alvarsmarkerna vilka utgör en femtedel av öns yta. Alvaret har historiskt använts för bete och idag nyttjas drygt 80 % av Alvaret till främst betande får. Tillsammans med alvarsbetesmarkerna uppgår de naturliga betesmarkerna till totalt nästan 44 500 hektar på Öland. I den siffran inkluderas även små arealer av slåtteräng och skogsbete.

Betande djur

Just nu pågår djurräkningen. Det hade varit roligt att presentera de preliminära siffrorna för 2021, men lika intressanta är de fastställda för 2020!

Av Sveriges totala antal nötkreatur finns cirka 4 % på Öland. Det fanns totalt 59 506 nötkreatur på ön 2020. Dessa härliga djur ingår i teamet som sköter om Ölands stora betesareal. Sedan 2016 har det totala antalet nötkreatur dock minskat med 5,7 %, en negativ utveckling för hävden av våra betesmarker, vilken för hela landet motsvaras av knappa 2,5 %.

Om än nötkreaturen minskat i antal så har fåren på ön blivit några fler. År 2020 räknades fåren till 10 482 stycken, det var 252 stycken fler än år 2016. Denna utökade skara ulliga idisslare utgjorde 2 % av landets totala fårpopulation, vilken däremot minskat mellan åren 2016 och 2020 från knappt 1 490 000 stycken till 1 453 000 stycken får och lamm. En minskning med drygt 13 %.

stapeldiagram över antalet betande djur på Öland och i riket

Åkerarealens användning 2021

Uppgifterna om arealer är alla preliminära och hämtade från årets SAM-ansökningar.
Växtodlingen på Öland domineras av vall och grönfoderväxter som odlas på drygt 26 300 hektar. Spannmål odlas på 10 400 hektar. Största spannmålsgrödor är höstvete som odlas på 4 300 hektar och vårkorn, 2 850 hektar. Hektarmässigt ligger arealerna för de olika sädesslagen 2021 i stort sett lika med odlingsåret 2020.

Arealen raps och ryps har ökat med 40 % från 2020 till 830 hektar. Som oljeväxter odlas även 13 hektar oljelin och 7 hektar solros på Öland, men dessa redovisas som övriga grödor i statistiken. Både arealerna för potatis 475 hektar, och baljväxter 1070 hektar, ligger kvar på i stort sett samma nivå som 2020. Trädan har minskat med 5 % jämfört med föregående år till 886 hektar.

//Carina Einarsdotter

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s