Jordbruksverket bedömer nu årets spannmålsskörd till mellan 5,4 och 5,5 miljoner ton

Jordbruksverkets skördeprognos, som publicerades i augusti byggde på data fram till och med juli. Prognosen visade på en förväntad spannmålsskörd om knappt 5,7 ton. Nu en månad senare när det mesta av skörden är bärgad bedömer Jordbruksverket att spannmålsskörden minskat till mellan 5,4 och 5,5 miljoner ton. Det är främst en minskning av skörden för vårsådda grödor som havre och vårkorn som gör att vi bedömer att spannmålsskörden blir lägre

Det är kombinationen av en på många håll blöt och kall vår, en torr och varm sommar och lokalt stora regnmängder som har påverkat skördens storlek. Faktorer som när sådden av vårsådda grödor skedde i förhållande till regnen, jordart, (där lerjordar har bättre förutsättningar att klara torkan medan lättare jordar hade bättre förutsättningar att leda bort vårregnen) och sortval bidrar också till att det finns stor spridning mellan skörden för enskilda odlare.

Tidigt i våras fanns förutsättningar för en riktigt stor spannmålsskörd år 2021. Höstsådden förra året var nämligen stor och höstsådda grödor ger en en högre avkastning per hektar än vårsådda grödor. Vi startade också året med minnet från förra årets skörd då hektarskördarna var högre än genomsnittliga år. Om avkastningen per hektar motsvarat normskörden (genomsnittet för de senaste 15 åren) skulle skörden blivit drygt 5,8 miljoner ton. Om avkastningen per hektar varit lika stor som förra året skulle skörden blivit 6,1 miljoner hektar. Men i år bedömer vi alltså att den är lägre.

Det är lång tid mellan prognosen den 18 augusti som byggde på vädret fram till och med juli och nästa publicering av officiell statistik om skördens storlek som sker den 15 november. Eftersom vi kan se att augustiprognosen troligen överskattade skördens storlek har Jordbruksverket i år valt att göra en samlad bedömning av tillgängliga källor för en ny bedömning av skördens storlek.

Vi har gjort det genom att prata med branschen, odlare, länsstyrelser och rådgivare. Vi har också gjort modellkörningar genom att ta med augustivädret i vår matematiska modell samtidigt som vi förändrat den så att den har möjlighet att ta litet större hänsyn till stora regnmängder. Sammantaget pekar de källor vi använt på att skörden är lägre än 5,7 miljoner ton. Det är dock svårt att bedöma hur mycket lägre, eftersom det finns stora lokala variationer, men vi bedömer att det pekar mot en skörd om 5,4 till 5,5 miljoner ton.

Det är också viktigt att komma ihåg att även om förutsättningarna för en riktigt stor skörd fanns i våras och vi nu pratar om en minskning är en skörd i storleksordningen 5,4 till 5,5 miljoner ton inte en speciellt låg skörd jämfört med spannmålsskördarna de senaste 15 åren.

//Ann-Marie Karlsson

PS. Och för den som vill ha en riktigt lång tidsserier så finns denna tabell.

Totalskörd av spannmål efter år och gröda 1866-2020, tusen ton

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s