Den ekonmiska utvecklingen i jordbruket år 2021

Prognosen för jordbrukssektorns ekonomiska resultat 2021 ett något bättre resultat än 2020. Kostnaderna ökar främst på grund av stigande priser på insatsvaror men bedömningen är att det kompenseras av ökade produktionsvärden inom både vegetabilie- och animalieproduktionen. Du kan läsa hela rapporten här.

År 2021 har präglats av prisökningar på spannmål, oljeväxter och proteingrödor vilket lett till att värdet av vegetabilieproduktionen bedöms öka trots mindre skördar av spannmål och proteingrödor jämfört med 2020. Utöver detta har stigande avräkningspriser för mjölk, i kombination med ökad produktion, bidragit till det ökade produktionsvärdet.

Samtidigt har priserna på insatsvaror såsom el, diesel, mineralgödsel och foder stigit vilket lett till betydande kostnadsökningar för jordbruksföretagen. De stora prisförändringarna på insatsvaror men även avräkningspriser på vegetabilier ökar osäkerheten i uppskattningen av både kostnaderna och intäkterna i prognosen. När det gäller kostnaderna så beror mycket på vilka volymer som köpts in och när under året det skett. Tidpunkten för inköp kan se olika ut beroende på sektor och de enskilda företagens planeringssituation.

Intäkterna ökar något och därmed jordbrukets produktionsvärde

Totalt uppskattas jordbrukssektorns produktionsvärde bli 67,4 miljarder kronor 2021, en ökning med 2,7 miljarder kronor eller 4 procent jämfört med 2020.

Spannmålsskörden 2021 minskade preliminärt med 16 procent jämfört med 2020. Totalskörden av oljeväxter beräknas vara i nivå med 2020 och vallskörden bedöms varit normal. Under 2021 har  priserna på spannmål och oljeväxter stigit både i Sverige och i omvärlden. Totalt bedöms produktionsvärdet för vegetabilier ökat med drygt 1,1 miljarder kronor eller 4 procent till 31,5 miljarder kronor.

Även inom animalieproduktionen förväntas produktionsvärdet öka. Invägningen av mjölk bedöms öka med någon procent samtidigt som avräkningspriserna bedöms stiga med cirka 6 procent jämfört med 2020. I övrigt har volymerna inom animalieproduktionen generellt varit relativt stabila samtidigt som avräkningspriserna har stigit. Enda undantaget är äggproduktionen där produktionen bedöms minska betydligt under året till följd av det omfattande utbrottet av fågelinfluensa. Totalt förväntas produktionsvärdet för animalieproduktionen öka med 1,5 miljarder kronor eller 5 procent och uppgå till 30,3 miljarder kronor.

Kostnaderna ökar också

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster bedöms öka med 2,0 miljarder kronor eller 4 procent under 2021 jämfört med 2020. Orsaken är främst stigande priser för el, diesel, mineralgödsel och foder inklusive egenproducerat foder. Utöver kostnadsökningarna för insatsvaror och tjänster ökar även kostnader för kapitalförslitning, löner, räntor samt arrende- och hyreskostnader.

Företagsinkomsten ökar något

Sammantaget innebär detta att företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, uppskattas till 8,3 miljarder kronor 2021. För jordbrukssektorn innebär det en ökning med 0,4 miljarder kronor jämfört med 2020 men variationen mellan olika företag kan vara stor.

//Ann-Marie Karlsson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Den ekonmiska utvecklingen i jordbruket år 2021

  1. Bernt Johansson skriver:

    Vilken faktor är det tyngst vägande att jordbruksföretag försvinner, och vad blir konsekvenserna för Sverige som nation, på lång sikt, med den utvecklingen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s