Mer höstraps och mindre spannmål år 2022

Idag har vi publicerat preliminär officiell statistik över Jordbruksmarkens användning i Sverige år 2022. 84 % av jordbruksmarken är åkermark, 15 % är betesmark och 1 % är slåtteräng.

Cirkeldiagram åker och betesmark
Jordbruksmarkens användning år 2022, hektar och procent

Ökad areal av höstraps

Arealen med höstraps har under de senaste 20 åren haft en ökande trend och är preliminärt 118 800 hektar i år. Årets areal är därmed den största höstrapsarealen sedan mätningar för respektive gröda inom raps och rybs började 1965. Den stora arealen med höstraps medför också att den totala arealen med raps och rybs är den största sedan 1993.

Historiskt liten areal med spannmål

I år är den totala arealen med spannmål preliminärt 960 500 hektar, vilket är en minskning med 39 800 hektar jämfört med 2021. Årets areal är därmed den minsta som har använts till spannmålsodling sedan 1860-talet då mätningarna började. Inom spannmålsodling finns det tre dominerande grödor: vete, korn och havre. De upptar tillsammans 94 procent av den totala spannmålsarealen. Vete och havre minskade jämfört med 2021 med 15 900 hektar respektive 16 900 hektar medan korn odlas på nästan lika stor areal som under 2021.

Jämfört med genomsnittet för 2017–2021 har däremot arealen med vete ökat med 13 200 hektar. Dock är den totala spannmålsarealen 40 400 hektar mindre i år än genomsnittet för perioden 2017–2021.

Arealen med vall och grönfoder minskar jämfört med 2021

Arealmässigt är vall och grönfoder största grödgruppen på åkermark. Ungefär 44 % av all åkermark används till vall och grönfoder. Under 2022 odlas preliminärt 1 109 600 hektar vall och grönfoder, en minskning med 13 400 hektar jämfört med 2021.


Totalt är det preliminärt 2 536 400 hektar åkermark i år. Vall och grönfoder, spannmål samt raps och rybs upptar 87 % av åkermarken. I övrigt består åkermarken av 6 % träda, 2 % baljväxter och 1 % vardera av potatis och sockerbetor. Resterande 3 % är övriga växtslag, till exempel trädgårdsgrödor och energigrödor.

Åkermarkens användning år 2022, hektar och procent

Arealen med betesmark och slåtteräng oförändrad

Den totala arealen med betesmark och slåtteräng är preliminärt 465 900 hektar i år, 2022. Störst areal finns i Kalmar län, där finns 73 600 hektar. En bidragande orsak till att störst areal med betesmark och slåtteräng finns i Kalmar län är att det finns 21 400 hektar alvarbete där. Västra Götalands län och Skåne län är de enda län, förutom Kalmar, där det också finns över 50 000 hektar betesmark och slåtteräng. I Västra Götaland finns 66 000 hektar och i Skåne 55 000 hektar.

Cirkeldiagram betesmark
Användning av slåttervall och betesmark år 2022

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Arealer och märktes , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s