Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Vi har publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark.  Jag bloggade i veckan om kommundata men det statistiska meddelandet innehåller så mycket mer. Det visar t.ex. att 14 % av åkermarken var omställd för ekologisk produktion, vilket innebär att produkter från marken … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Karlskoga i topp bland de 100 kommunerna med störst andel ekologiskt odlad åkermark år 2017

Idag har vi publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark. Den visar att under år 2016 var 368 774 hektar åkermark omställd till ekologisk produktion. Det innebär att de produkter som kommer från åkermarken kan säljas som certifierad ekologiska produkter. Det är … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mjölkpriset de senaste 3 åren mars 2014 till mars 2017.

I veckan har vi publicerat officiell statistik om jordbrukets priser. Du hittar dem enklast i vår statistikdatabas. I diagrammet nedan visas att det pris som jordbrukaren får för invägd ekologisk mjölk, invägd konventionell mjölk och det sammanvägda priset för ekologiskt … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Åkerarealen minskar med 1 hektar i timmen eller 34 fotbollsplaner per dygn

Den areal som brukas som åkermark minskar stadigt i Sverige. De senaste 20 åren  har åkermarken i genomsnitt minskat med 1 hektar i timman. Omvandlar jag det till fotbollsplaner blir det en minskning med 34 fotbollsplaner per dygn, eller 12 500 fotbollsplaner … Läs mer

Publicerat i Arealer, Fascinerande fakta | 2 kommentarer

Totalskörden av oljelin ökade med 21 % år 2016 jämfört med år 2015

Avkastningen per hektar av oljelin blev på riksnivå 1 990 kilo per hektar år 2016, vilket är i nivå med 2015 års resultat och 16 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden har beräknats till 16 800 ton år 2016 , vilket … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hushållen lägger mer pengar på mat samtidigt som matens andel av den totala konsumtionen minskar

I Nationalräkenskaperna i SCB:s databas kan man se värdet av hushållens konsumtion fördelat på olika varor. Jag har studerat perioden 1976-2016 och räknat om siffrorna till 2016 års prisnivå med hjälp av konsumentprisindex, dvs. inflationen. Det innebär att man kan … Läs mer

Publicerat i Konsumtion | Lämna en kommentar

8 % av jordbruksföretagen är juridiska personer

Idag har vi publicerat officiell statistik om jordbruksföretag och företagare. Den visar att 8 % av jordbruksföretagen i Sverige drivs av juridiska personer medan 92 % drivs av fysiska personer (enskild firma).  Den driftsinriktning där det är vanligast att företaget drivs … Läs mer

Publicerat i Företag och företagare | Lämna en kommentar

15 500 heltidsjordbruk år 2016

För någon vecka sedan publicerade vi officiell statistik om antalet jordbruksföretag efter den svenska typologin. Det innebar bland annat att vi grupperade företagen efter storlek genom att räkna ihop hur många timmar (standardarbetstimmar) vi bedömer går åt för de djur … Läs mer

Publicerat i Företag och företagare | Märkt , | Lämna en kommentar

Mjölkproduktion i Estland, Lettland och Litauen

För någon vecka sedan bloggade jag om mjölkföretagen i norden. Nu tycker jag därför det är tid att ta sig över Östersjön och studera mjölkföretagen i de baltiska staterna. Såväl antalet mjölkkor som antalet företag med kor är störst i … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Såhär växer mjölkföretagen

Jag klickade runt litet på bloggen så här i slutet av veckan. Jag hittade två bildspel om mjölkföretagens utveckling de senaste 40 åren. Resultaten visas i powerpointpresentationerna nedan. Du får själv klicka dig fram mellan bilderna. Bildspel andel företag per … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar