Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Prisutvecklingen för jordbruksprodukter

Avräkningsprisindex (A-index) avser att visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, såsom direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Denna indexserie är jämförbar med det Output Price Index inom EU … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hur mycket jordbruksmark äger kyrkan?

Det var kyrkoval i går, vilket fick mig att fundera på hur mycket jordbruksmark som kyrkan äger. Vi gjorde en rapport om ägande av jordbruksmark för något år sedan och där finns svaret. Ett sammanfattande blogginlägg finns här.  Kyrkans ägande … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Produktion, konsumtion, export och import av kött de senaste 40 åren

Rött kött är kött av nöt, gris, vilt och får.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Endast Österrike har större andel ekologiska kor än Sverige

I Sverige var 15 % av mjölkkorna ekologiska år 2016. Inom EU är det bara Österrike som har en högre andel. I Österrike var 20 % av mjölkkorn ekologiska. På tredje plats kom Lettland (13 %) och på fjärde plats … Läs mer

Publicerat i Husdjur, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

I genomsnitt användes 107 kg kväve per hektar gödslad areal för de grödor som skördades år 2016

I början av sommaren publicerade SCB officiell statistik över användningen av gödselmedel i jordbruket (MI 30 SM 1702).  Undersökningen görs var tredje år och denna, den senaste, avser växtodlingsåret 2016 vilket inbegriper höstsådden under hösten 2015. Kväve från både mineralgödsel och … Läs mer

Publicerat i Produktionsmedel | Märkt , | Lämna en kommentar

Stora skillnader i hektarskörd av vall för olika typer av jordbruksföretag år 2016

Det är stora skillnader i hektarskörd av vall för företag med olika driftsinriktningar. Den genomsnittliga hektarskörden för ett företag med inriktning mot mjölkkor är nästan 8000 kilo per hektar medan småbruk och blandad husdjurskösel d.v.s. främst företag med kor för … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Det finns 43 miljoner åsnor i världen

FAO har alltid intressant statistik i sin databas. Bland annat kan man se att det finns 43 miljoner åsnor och 10 miljoner mulåsnor i världen. Det finns flest åsnor 19 miljoner i Afrika följt av Asien där det finns 16 miljoner … Läs mer

Publicerat i Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Sverige och Estland i topp med 16 % ekologisk jordbruksmark

På Eurostats hemsida finns statistik över ekologiskt odlade arealer inom EU. I diagrammet har jag valt att titta på fullt omställd ekologisk jordbruksmark (åkermark+betesmark). Det innebär att jag inte tar med mark som är under omställning. Mark under omställning är … Läs mer

Publicerat i Arealer, Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

Priset på jordbruksmark fortsätter att öka

Jordbruksverket har publicerat officiell statistik som visar att år 2016 var det genomsnittliga priset för åkermark 75 000 kr/hektar och för betesmark 28 000 kr/hektar. För både åker- och betesmark ökade priset med 3 % jämfört med 2015. Prisutvecklingen för åkermark sedan år 1990 För … Läs mer

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Värdet av trädgårdsproduktionen ökar

Jordbruksverket har idag publicerat officiell statistik om värdet av trädgårdsproduktionen.  Den visar att den svenska trädgårdsproduktionens totala värde 2016 var knappt 5,0 miljarder kronor. Det är 3 procent högre än året innan och 5 procent högre än genomsnittet för de … Läs mer

Publicerat i Trädgård | Märkt | Lämna en kommentar