Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Mjölkpris till bonden åren 1941 till 2016

Mjölkföretagens ekonomi diskuteras ofta. Jag illustrerar här utvecklingen från 1941 till 2016 med ett nedslag i den historiska delen av vår statistikdatabas  kombinerat med Jordbruksverkets senaste officiella statistik över mjölkpriser. Priserna uttrycks både i nominellt värde och i 2016 års prisnivå. Det vill säga 0,22 … Läs mer

Publicerat i Fascinerande fakta, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Närke är landskapet med störst andel spannmål på sin åkermark

Turen i min sommarserie om jordbruket i Sveriges landskap har nu kommit till åkermarkens användning. Statistiken bygger på specialbearbetningar av Jordbruksverkets lantbruksregister tillsammans med den regionala indelning i landskap som infördes i januari 2016. . Det lilla landskapet Närke med den … Läs mer

Publicerat i Landskap i Sverige | Märkt , , | Lämna en kommentar

Flest grisar i slättlandskapen

Vår landskapsserie börjar närma sig slutet och idag studerar jag antalet grisar i olika landskap. Det visar sig att antalet grisar är flest i Skåne följt av Västergötland, Halland och Östergötland. Antalet grisar i norra Sverige är lågt. //Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Landskap i Sverige | Märkt , | Lämna en kommentar

Störst andel småbruk i Lappland

För att beskriva jordbruksföretagen i Sverige delar vi ibland in dem i heltidsjordbruk, deltidsjordbruk och småbruk. Heltidsjordbruken har ett uppskattat arbetsbehov på minst 1600 timmar medan småbruken har ett uppskattat arbetsbehov på mindre än 400 timmar. Deltidsjordbruken har följaktligen ett … Läs mer

Publicerat i Landskap i Sverige | Lämna en kommentar

Flest får i Småland…

vem hade kunnat tro att det? Det alltså fler får i Småland än det finns får på Gotland? Småland är det landskap där antalet får är flest 77 000 stycken. Småland följs av Gotland (70 000 st), Skåne (65 000 … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Husdjur, Landskap i Sverige | Märkt , , , | 1 kommentar

En av fem kor finns i Småland men mjölkföretagen är störst i Halland

Det blir tydligare och tydligare att landskapet Småland är ett stort jordbrukslandskap. En av fem eller 19 % av alla kor finns i Småland. Det finns flest kor i Småland därefter kommer landskapen Skåne och Västergötland. Delar jag upp korna … Läs mer

Publicerat i Landskap i Sverige | Märkt , | 1 kommentar

Mer än hälften av Ölands landareal är jordbruksmark

I min landskapsserie har turen kommit till att titta på hur stor del av landarealen som består av jordbruksmark i de olika landskapen. För hela riket är ungefär 7 % av landarealen jordbruksmark. Andelen för Sverige kan t.ex. jämföras med … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Landskap i Sverige | Lämna en kommentar

Flest jordbruksföretag i Västergötland

1 januari 2016 infördes en ny indelning regional indelning i Sverige som inkluderar landskap. I sommar kommer jag att ta fram statistik om Sveriges landskap och nu har turen kommit till antalet företag. År 2016 är det tre landskap som … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Landskap i Sverige | Märkt | Lämna en kommentar

20 % av Sveriges betesmark finns i Småland

I sommar kommer jag att blogga om jordbruket i våra 25 landskap. Förra året fick Sverige nämligen en ny regional indelning som består av landsdel (Götaland, Svealand och Norrland) landskap och distrikt. Distrikten sammanfaller med församlingarna så som de såg ut … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Landskap i Sverige | Märkt | 2 kommentarer

Jordbruksstatistisk sammanställning 2017 är här

Varje år så här års publicerar vi de mest lästa tabellerna från vår stora produktion av statistiska meddelanden i den Jordbruksekonomiska sammanställningen. Vi publicerar den på nätet. Du kan både bläddra och läsa i den eller ladda ner den från … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer