Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Såhär växer mjölkföretagen

Jag klickade runt litet på bloggen så här i slutet av veckan. Jag hittade två bildspel om mjölkföretagens utveckling de senaste 40 åren. Resultaten visas i powerpointpresentationerna nedan. Du får själv klicka dig fram mellan bilderna. Bildspel andel företag per … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

62 900 bondgårdar i Sverige år 2016

I Sverige fanns det ungefär 62 900 bondgårdar år 2016. På litet mer än hälften av gårdarna 34 400 stycken fanns det djur t.ex. hästar, kor, får eller grisar och på 28 500 bondgårdar fanns enbart växtodling. Siffrorna bygger på en … Läs mer

Publicerat i Företag och företagare | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Kosläpp möjligt på 14 000 gårdar i Sverige

Det börjar bli dags för det årliga kosläppet. Ett kosläpp kräver som ju namnet antyder kor. I december 2016 fanns det kor på 14 074 gårdar i Sverige. På 3 739 gårdar fanns det mjölkkor och på 10 335 gårdar fanns kor för … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Produktion av får- och lammkött har ökat fyra gånger medan konsumtionen har ökat nio gånger sedan 1960-talet

Det ser knappt så ut i diagrammet nedan, men produktionen av får- och lammkött har ökat rejält i Sverige sedan 1960-talet. År 1960 producerades totalt 1 260 ton får- och lammkött, år 2016 var siffran 5 040 ton. Det innebär … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Konsumtion | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Äggprisets utveckling sedan år 2010

I Jordbruksverkets officiella statistik om priser följer vi prisutvecklingen av viktiga jordbruksprodukter både i producentledet och konsumentledet. Ägg är en sådan produkt. I diagrammet nedan kan du se utvecklingen av priset för konsument och producent månad för månad från januari år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Produktionen av ägg har ökat med 34 % mellan åren 1995 och 2016

De senaste åren har den svenska produktionen av ägg motsvarat drygt 90 % av den svenska konsumtionen. I diagrammet nedan visas totalkonsumtion och produktion av ägg från år 1995 och framåt. Fram till år 1999 motsvarandes totalkonsumtionen av produktionen men därefter har … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , | Lämna en kommentar

Antalet tackor och baggar har minskat mellan åren 2013 och 2016

Åren 2013 och 2016 har vi frågat samtliga jordbrukare om de har får. År 2014 och år 2015 gjorde vi en urvalsundersökning. Det innebär att för länen är medelfelen, även om de är små, ändå så höga att det är … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , | Lämna en kommentar

En av tre mjölkkor finns på de 10 % största mjölkföretagen år 2016

Idag har vi publicerat den definitiva statistiken för husdjur i juni 2016. Den bygger på den stora enkätundersökning vi gjorde förra sommaren, vilket innebär att uppgifterna för t.ex. får har hög kvalitet. För att skatta antalet mjölkkor och företag med … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

90 % av mjölkkorna i Danmark finns i besättningar med minst 100 kor

Vi kommer ju att publicera officiell statistik om antalet husdjur i Sverige för juni 2016 imorgon. Det gjorde mig litet nyfiken på hur mjölkföretagen har utvecklats i Danmark jämfört med i Sverige. Jag valde att titta på de största företagen … Läs mer

Publicerat i Husdjur, Internationellt | Märkt , , | Lämna en kommentar

De 10 procent största jordbruksföretagen brukar runt 60 % av åkermarken

Det fanns 62 900 jordbruksföretag i Sverige år 2016. Utav de företagen hade 59 732 företag minst 2 hektar åkermark och 60 053 företag hade åkermark överhuvudtaget. I det här blogginlägget kommer jag att titta på strukturutvecklingen mätt i hur mycket … Läs mer

Publicerat i Arealer | 2 kommentarer