Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Andelen ekologisk jordbruksmark är högst i Jämtlands län år 2018

Ny färsk officiell statistik om ekologisk odling visar att under 2018 brukades 609 100 hektar med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 31 900 hektar eller knappt 6 % jämfört med 2017. Det innebär att 20 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Landsbygdsstöd och jordbruksstöd i EU svarade för 40 % av EU:s budget år 2017

I dessa tider kan det vara spännande att titta på storleken av EU:s budget för jordbruks och landsbygd. En sammanställning från år 2017 visar att den största andelen av jordbruks- och landsbygdsstödet, 17 %, har lämnats till Frankrike. För att … Läs mer

Publicerat i Internationellt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Förändringar i grödarealen mellan åren 2018 och 2019

Vår preliminära statistik över arealer av olika grödor bygger på årets stödansökningar och arealerna kan förstås komma att ändras något fram till vår slutliga statistik. I år, 2019, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 000 100 hektar. Arealen åkermark minskar preliminärt med … Läs mer

Publicerat i Arealer | Lämna en kommentar

EU:s utgifter för jordbruksstöd och landsbygdsstöd i stora drag åren 1990-2017

Från marknadsstöd till kopplade direktstöd under 1990-talet Under 1980-talet och början av 1990-talet bestod EU:s stöd till jordbruket av exportstöd och övriga marknadsstöd. Exportstödet var ett bidrag för att exportera varor ut från EU, och de övriga marknadsstöden bestod framför … Läs mer

Publicerat i Internationellt | Lämna en kommentar

Största höstvetearealen någonsin

Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 993 200 hektar spannmål i år. Det är ungefär lika stora arealer som under 2018 men vilka spannmålsgrödor som odlas har förändrats. Hösten 2018 var det gynnsamt väder för att så höstgrödor och det … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hektarskörden av kärnmajs 43 % lägre år 2018 jämfört med år 2017

Kärnskörd av majs har ingått i skördestatistiken i tolv år. Den totala arealen redovisad som majs i lantbrukarnas ansökningar om arealstöd uppgick under 2018 till nästan 18 400 hektar. Merparten av arealen skördades som grönfoder, men omkring 1 100 hektar tröskades. Kärnmajs odlas … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Obärgad areal år 2018

I genomsnitt för hela landet blev drygt 1 % av spannmålsarealen obärgad. Det motsvarar runt 10 000 hektar. De två grödor där den obärgade arealen är högst är havre och vårkorn.  För havre blev 4 900 hektar obärgat vilket motsvarar 3,4 %. För … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Stora skördeskillnader i vall mellan olika typer av företag

I diagrammet nedan visas hektarskörden i medeltal för riket samt hektarskörden uppdelad på fem olika driftsinriktningar. Alla uppgiftslämnande företag har delats upp utifrån sin huvudsakliga produktion enligt Jordbruksverkets typologi (JO 35 SM 1701). Kategorin spannmål är företag som har i huvudsak spannmålsodling samt … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt , | Lämna en kommentar

Antalet getter i Sverige minskade under början av 1900-talet men har de senaste åren ökat till 20 000

I dagarna har vi gett ut en statistikrapport om gethållningen i Sverige. Under den första delen av 1800-talet varierade antalet getter i Sverige mellan 155 000 och 180 000. Under mitten av 1860-talet var antalet vuxna getter och killingar i … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

För 15 år sedan ökade antalet medlemsstater i EU från 15 till 25

För 15 år sedan, i maj 2004, ökade antalet medlemsstater i EU från 15 till 25. Du kan läsa mer om jordbruket i de 10 medlemsländerna genom att klicka på respektive land. Estland Lettland Litauen Polen Tjeckien Slovakien Slovenien Ungern … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar