Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Åkerarealen minskar stadigt med 1 hektar per timma och i år brukas 2,55 miljoner hektar

Det mesta av årets skörd är bärgad och i dagarna kommer SCB att skicka ut en enkät till ett urval av jordbrukare, så om någon månad vet vi mera definitivt hur stor skörden blev. Fram till dess kan det vara … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vi äter 9 kilo morotsmums och odlar 1 700 hektar åker med morötter

I vår trädgårdsstatistik följer vi produkti0nen av morötter. År 2019 var skörden av morötter 107 tusen ton. Det är en ökning från år 2018 då den var 93 tusen ton. Morötter odlades på 1 709 hektar år 2019. Arealen har … Läs mer

Publicerat i Konsumtion, Trädgård | Märkt , , | Lämna en kommentar

Mjölkproduktionen ökar i Danmark, minskar i Sverige och Norge men är oförändrad i Finland

I dagarna publicerade vi en statistikrapport om animalieproduktionen under juli månad. Av den kan man se att i juli 2020 levererades totalt 234 200 ton mjölk till mejerierna. Ungefär 17 %, eller 39 800 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Bildspel över utvecklingen av antalet kor per län

Jag rensade bland mina filer och hittade den här powerpointpresentationen över antalet kor per län, antalet kor per areal åker och besättningsstorleken per län under åren 1976-2015. Programmet jag gjorde den i är utrangerat så jag kan inte uppdatera eller … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Under det första halvåret 2020 ökade slakten av gris med 2 tusen ton jämfört med samma period år 2019

Idag har vi publicerat statistik över slakt och mejeriproduktion i juli 2020. Statistiken visar att slakten av nötkreatur och får minskade, medan slakten av grisar och fjäderfä ökade jämfört med juli 2019. I det här blogginlägget tittar jag på statistiken fram … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Mjölkinvägningen inom EU har ökat med 1,4 %

Statistik över invägd komjölk till mejeri finns nu tillgänglig fram till och med juni för samtliga medlemsländer på Eurostats webbplats. Det är därför möjligt att jämföra utvecklingen under det första halvåret 2020 med motsvarande period år 2019. Under perioden januari … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt | Lämna en kommentar

Du har väl inte missat Jordbruksstatistisk sammanställning år 2020- nu med ett uppdaterat stödkapitel

Sedan några veckor finns Jordbruksstatistisk sammanställning för år 2020 på vår webbplats. Den ger en sammanställning av den viktigaste statistiken vi tagit fram för att beskriva det som hänt i inom jordbruket det senaste året. Sammanställningen tidigare Jordbruksstatistisk årsbok har … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Odling av ärter i Sverige

Odlingen av konservärter har minskat till hälften Konservärtor borde vid det här laget heta något annat, frysta ärtor eller gröna ärtor vore ett lämpligare namn. Konservärtor är alltså de ärtor som vi oftast köper i frysdisken numera. Dessa ärtor odlas … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Skog och kombinationsverksamhet viktigare för köttdjursföretag än för mjölkföretag

Det går att vända och vrida på resultaten från den jordbruksekonomiska undersökningen och FADN-resultaten på många sätt. Här håller jag mig till den svenska delen av undersökningen. Den innehåller inte beräknade intäkter från egenproducerat foder utan endast de intäkter som … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Priserna på åkermark ökar stadigt

Idag har vi producerat statistik över priserna på åkermark, betesmark och summan av åkermark och betesmark nämligen jordbruksmark. Priset för en hektar åkermark ökade i genomsnitt med knappt 6 % år 2019 jämfört med 2018 och kostade år 2019 i … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt | Lämna en kommentar