Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Spannmålsskörden förväntas bli medelmåttlig 3,6 miljoner ton i Finland

Finska LUKE har just publicerat sin första skördeprognos.  Efter två svaga skördeår i rad förutspår LUKE årets skörd ut att bli medelmåttig, d.v.s. 3,6 miljarder kilo. Rågskörden ser ut att bli god, 140 miljoner kilo, eller mer än trefalt större … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

År 1989 odlade sju av tio jordbrukare spannmål 2018 var det fyra av tio

Under sommaren har jag gjort en specialbearbetning av vårt lantbruksregister som visar strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna. Den visar som man kan vänta att ett mindre antal företag odlar spannmål samtidigt som de som väl odlar spannmål har en större areal av … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

OECD och FAO bedömer att jordbrukets produktivitet ökar snabbare än efterfrågan på mat nästa decennium

Statistik skapar goda underlag för att förutspå framtiden. OECD och FAO publicerade sin ”Agricultural Outlook 2019-2028” i veckan. I den bedömer de att under nästa decennium kommer: produktivitetsökningen i jordbruket att bli 15 %, främst på grund av högre hektarskördar. … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Skörden av havre år 2018 lägre än skörden år 1868

Jag läste i Jordbruksaktuellt att intresset för havre som livsmedelsråvara har ökat. I artikeln konstaterar man att odlingen av havre samtidig minskar. Eftersom vi har tidsserier från 1860-talet och framåt över odling och produktion av våra vanligaste spannmålsslag roade jag … Läs mer

Publicerat i Arealer, Skörd | Lämna en kommentar

Slakten av nötkreatur är större i maj i år än i maj 2017

Idag har vi publicerat officiell statistik över animalieproduktionen för maj månad. Den visar att i maj 2019 slaktades det 36 600 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 900 ton, vilket är en ökning med 2 % jämfört med siffrorna … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , | Lämna en kommentar

Du har väl inte missat Jordbruksstatistisk sammanställning 2019

Sedan någon vecka finns Jordbruksstatisk sammanställning på vår webbplats. Den innehåller en sammanfattning av den officiella statistiken om jordbrukssektorn för det senaste året. Du kan bläddra i den i vår webb-butik, eller läsa den i pdf kapitel för kapitel genom … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hur många kor finns i din kommun? Borgholm och Gotland leder listorna

Vart i Sverige ska jag åka för att chansen ska bli störst att jag får se kor utanför tåg- eller bilfönstret. Gotland, Öland och Falköping är bra tips. Vi har gjort en specialkörning från vårt lantbruksregister för att studera antalet … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , | Lämna en kommentar

Hektarskörden av slåttervall vid mjölkföretag minskade med 23 % jämfört med år 2017

I diagrammen nedan redovisar jag hektarskörden av vall inte fördelad på region utan efter företagens driftsinriktning. Jämförelsen redovisas som Figur H i det statistiska meddelandet om skördar. I genomsnitt för hela riket var vallskörden 3 800 kgts/ha vilket var 26 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

2018 års ekologiska spannmålsskörd 38 % mindre än motsvarande skörd år 2017

Igår publicerade vi officiell statistik över skörd från konventionell och ekologisk odling. Havre som syns på bilden till höger är t.ex. den spannmålsgröda som det är mest vanligt att odla ekologiskt. Den skördade arealen av havre var 30 270 hektar … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

De ekologiska besättningarna med får mer än dubbelt så stora som de konventionella

I förra veckan publicerade vi officiell statistik om antalet ekologiska djur och antalet företag med ekologiska djur i Sverige. Det innebär att det är möjligt att räkna ut besättningsstorleken det vill säga antalet djur per företag för både konventionella och … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , | Lämna en kommentar