Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Prisökningarna på livsmedel i Sverige något över EU-genomsnittet

Eurostat samlar in prisutvecklingen och publicerar index för konsumentpriserna varje månad. Eurostat skriver att de gör en standardisering för att prisutvecklingen ska bli jämförbar mellan medlemsländerna. Det innebär att att utvecklingen för Sverige kan avvika marginellt från de siffror som … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Oljeväxtskörden den högsta någonsin år 2022

Den preliminära totalskörden av oljeväxter i år är den högsta som någonsin uppmätts i Sverige, 413 500 ton. Uppgifterna är ju preliminära så vi får vänta och se om topplaceringen står sig, men det ser lovande ut…. Topparna 1989-1990 berodde … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Lämna en kommentar

Hektarskördar, arealer och totalskörd av spannmål de fem senaste åren

Igår publicerade vi preliminära uppgifter för skördar för riket. Idag kan det vara tid att titta litet närmare på hur hektarskörd, skördade arealer och totalskörden utvecklats de senaste åren. Diagrammen nedan visar tydligt att höstvete, vårkorn och havre är de … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt , , | Lämna en kommentar

Skörden av spannmål: 5,77 miljoner ton .Skörden av oljeväxter 0,41 miljoner ton

Äntligen den första preliminära skördestatistiken publiceras idag. Den är preliminär men de slutliga siffrorna brukar avvika mycket litet från den preliminärs statistiken. Du kan läsa rapporten här. Totalt beräknas spannmålsskörden preliminärt till 5 771 800 ton. Den är 16 % större än förra årets … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

13 745 heltidsjordbruk i Sverige år 2022

År 2022 fanns det 13 745 heltidsjordbruk i Sverige. Det är en minskning med 281 företag sedan år 2021 då antalet var 14 026. Ett heltidsjordbruk definierar vi som ett företag där den beräknade arbetsinsatsen för grödor och djur är … Fortsätt läsa

Publicerat i Företag och företagare | Märkt | Lämna en kommentar

58 218 jordbruksföretag år 2022

Idag har vi publicerat en statistikrapport om antalet jordbruksföretag i Sverige. Den visar att i juni år 2022 fanns det 58 218 lantbruksföretag i Sverige. Det är något färre än år 2021 då antalet var 58 753. Den definition är … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mest potatis per person i Danmark

Läslovet, det som en gång började som potatislov är nu över och det är dags att summera framgångarna. Hur många böcker som blev lästa vet jag inte, Jag roade mig istället med att ta fram hur stor produktionen av potatis … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mjölkföretag har högst avkastning från sin vall samtidigt som hektarskörden är högst i Götalands slättbygder

Allhelgonahelgen är här och det mesta av skörden ligger i ladorna. Årets första litet mer detaljerade skördestatistik kommer först den 15 november, så jag väljer att titta på tidigare års skördar. Vall är en nog så viktig gröda. Det insåg … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Österrike är landet med mest ekologisk odling år 2020

I Eurostats databas finns mycket spännande statistik. Här har jag jämfört andelen ekologisk odling år 2012 och 2020. Den nivå jag jämfört är summan av helt omställd mark och mark under omställning. Diagrammet visar att år 2020 var andelen ekologiskt … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Av de kalvar som föddes år 2021 dog 2,1 procent under sin första levnadsmånad

Idag har vi publicerat en rapport som ger några aspekter på djurhälsa bland annat visar den hur stor kalvdödligheten är. Den första levnadsmånaden är den mest riskfyllda tiden för kalvar. Framför allt kan luftvägs- och tarminfektioner bli allvarliga hot. Totalt … Fortsätt läsa

Publicerat i Husdjur | Märkt | 1 kommentar