Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Åkerbönorna torkade bort 2018

Skördestatistiken för åkerbönor sträcker sig tillbaka till 2004. De senaste åren har mellan 25 000 och 30 000 hektar åkerbönor tröskats. Åkerböna är en baljväxt med hög proteinhalt av god kvalitet. Åkerböna kan därför ersätta importerad soja. Den används framförallt … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt , | Lämna en kommentar

Sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer.

Idag publicerar vi preliminär officiell statistik om skördarnas storlek på riksnivå. Spannmålsskörden beräknas i år till 3,2 miljoner ton, den lägsta på nästan 60 år. Vi får gå tillbaka till 1959 för att hitta en lägre spannmålsskörd. Skörden av åkerbönor … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt , , | Lämna en kommentar

Svårår, nödår och torrår 1867-1868

För 150 år sedan var missväxt lika med svält. Min farmors mor var 6-7 år då och bodde i ett område där det var missväxt så jag funderar på hur skörden blev för henne och hennes familj. Det vet jag … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Skördarna på 1940- och 1950-talet

I diagrammen har jag tagit med uppgifter från slutet av 1930-talet för att visa att totalskördarna var högre på 1930-talet än under 1940- och 1950 – talet. Det berodde dels på att arealerna var litet större men också på några … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Torkåret 1992

På torsdag kommer vi att publicera de första siffrorna inom officiell statistik som bygger på en omfattande slumpmässig undersökning av skördarnas storlek.  Fram till dess tänkte jag titta litet närmare på tidigare år med låga skördar nämligen 1992, 1957-59, 1940-talet … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt , | Lämna en kommentar

En av fyra jordbruksföretagare var singel år 2016

År 2016, när vi gjorde den förra struktur-undersökningen, fanns det 62 900 jordbruksföretag. Av dem var 5 200 aktiebolag eller andra typer av juridiska personer. De återstående företagen 57 700 stycken var enskilda firmor. Det vill säga företaget var en … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Företag med minst 100 hektar åker svarar för 64 % av slakten av nöt, gris och får

Använder man storleken på åkermarken för att definiera storleken på företagen kan man se att större delen av antalet slaktade djur kom ifrån större företag. För slakten av nötkreatur och gris, kom 68 % respektive 64 % av slakten från … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt , | Lämna en kommentar

Priserna på spannmål har ökat mer i Sverige än i Finland och Danmark

åtminstone om man jämför priserna i Sverige med priserna i Finland och Danmark. Jag har hämtat uppgifter från Finska LUKE och Danmarks statistik och jämfört priserna på havre, korn, vete och råg mellan de tre länderna. Jag har räknat om … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Potatislovet närmar sig sitt slut…

… och jag tänkte att det passar att presentera statistik över produktionen av potatis i Sverige och våra nordiska grannländer. Island finns inte med i diagrammet eftersom produktionen där är så liten. I statistiken ingår både stärkelsepotatis och matpotatis.Danmark är … Läs mer

Publicerat i Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Fascinerande fakta om om kor för uppfödning av kalvar (dikor) åren 1989-2018

I blogginlägget vill vi visa hur strukturen bland de företag som kor för uppfödning av kalvar (det vill säga am-dikor, dikor) har utvecklats mellan 1989 och 2018. Diagrammen bygger på specialbearbetningar av Jordbruksverkets statistiska lantbruksregister. Antalet företag med kor för … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar