Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Om väderförhållandena 2021 varit normala skulle spannmålsskörden blivit nästan 5,9 miljoner ton.

Vi har nu publicerat statistikrapporten Normskördar för 2021. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Normskördarna beräknas, lite förenklat, som ett genomsnitt av hektarskördarna för de senaste 15 åren … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Nu är det dags att bege sig till fäboden, 15 900 hektar fäbodbete väntar på att bli betat

Dalarna museum har en kalender för olika bemärkelsedagar. Nu i början av juni kan jag se att det är dags för ”buffärsdagen”, då jordbrukarna ”buffrâ tä buan”, det vill säga flyttade till ”buan” (fäbodarna) med kor, getter, bockar och hästar … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

10 i topp: Kommuner med mest omställd ekologisk åkermark

I vår statistik om ekologisk produktion redovisar vi arealen ekologisk odling per kommun. I tablån till höger kan du se att Åmål kommun är den kommun där andelen ekologiskt omställd åkermark av den totala arealen åkermark är högst, hela 79 … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Idag är det mjölkens dag

En perfekt dag att ta fram den statistik vi har över hur mycket mjölk som produceras i Sverige och vad den används till. År 2020 vägde mejerierna in 2 773 tusen ton mjölk. Det var en ökning med 68 tusen … Fortsätt läsa

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Grisföretagarna är yngst

Jag har roat mig med att ta fram medelåldern för jordbruksföretagare inom olika driftsinriktningar. Företag som bedrivs som juridiska personer finns inte med i sammanställningen. Beräkningen visar att: Kvinnor är yngre än män i samtliga driftsinriktningar. Skillnaden är störst för … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Andelen arrenderad areal åkermark har ökat från 25 % till 46 % mellan åren 1951 och 2020.

År 1951 var andelen arrenderad areal 25 % i Sverige. År 2020 nästan 70 år senare har andelen arrenderad areal nästan fördubblats till 46 %. År 1951 var andelen arrenderad areal störst i slättbygderna. År 2020 var andelen arrenderad areal … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer | Märkt , | Lämna en kommentar

Odling av raps och rybs åren 1971-2021

Odling av raps och rybs ökar år 2021 Arealen raps och rybs är i år preliminärt 106 900 hektar. Det är en ökning med 8 500 hektar eller 9 % jämfört med år 2020. Alla ingående grödor ökar jämfört med 2020, vilket … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

51 % av spannmålsarealen består av höstsådda grödor i år

I år odlar jordbrukarna i Sverige 1 014 200 hektar med spannmål enligt vår preliminära statistik över vilka grödor som odlas år 2021. Det är en ökning med 7 500 hektar, motsvarande knappt 1 procent, jämfört med 2020. Ökningen beror främst på att … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer | Märkt | Lämna en kommentar

Färre företag med ekologiskt brukad jordbruksmark 2020

Idag har vi publicerat statistik om den ekologiska växtodlingen 2020. Den visar att för första gången sedan 2012 minskar den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark. Minskningen var dock liten, 3500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019. Arealen åkermark minskade … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Södermanland tappar i koracet medan Halland klättrar

Idag tänkte jag visa en liten animering över antalet kor per företag. I början av perioden fanns de största företagen i Södermanland och i länen runt Stockholm. Knappt 50 år senare finns det fler stora företag längre söderut. Om du … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar