Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

37 % av mjölken inom EU används för att göra ost

Jordbrukarna producerade totalt 170,1 miljoner liter mjölk år 2017. Av den mängden står komjölk för den allra största delen. 11,5 miljoner ton vägdes inte in vid mejeri utan utgjorde jordbrukarnas egna konsumtion eller direktförsäljning av mjölk. Mejerierna i EU vägde … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , | 1 kommentar

Kosläpp möjligt på drygt 13 600 gårdar

Ett av de säkraste vårtecknen så här års är att det börjar bli dags att släppa ut korna på bete. Jag brukar varje år blogga om hur många gårdar som har kor. Vi har statistik över antalet företag med kor … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vi firar pi-dagen med cirkeldiagram över arealen spannmål 2017 och 2018

Den 14/3 firas pi-dagen. Pi är lika med just 3,14 och används för att till exempel räkna ut arean av en cirkel (radien * radien * pi). Ivrigt påhejjad av enhetens engagerade statistiker har jag skapat ett antal cirkeldiagram som … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Andelen svenskproducerat kött i vår konsumtion har ökat de senaste åren

Vår enhet för handel- och marknadfrågor vid Jordbrukverket har just publicerat siffror över hur stor del av det kött som går åt för vår köttkonsumtion som är producerat i Sverige. Det är den andel som ibland också kallas svensk marknadsandel … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Löpande publicering av ekologisk produktion av mjölk och ägg

Från och med mars kommer vi löpande att publicera ekologiskt producerade kvantiteter av mjölk, mjölkprodukter och ägg i våra månatliga publikationer om animaliestatistik.  Det innebär att statistiken för år 2018 publiceras nu i  mars tillsammans med statistiken för månaden januari … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

4,6 miljoner hektar olivlundar i EU

Det fanns 4,6 miljoner hektar odlingar med olivträd inom EU år 2017. Det är faktiskt mer än hela Sveriges areal av jordbruksmark som är ungefär 3 miljoner hektar. Mer än hälften av arealen fanns i Spanien och knappt en fjärdedel … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Drygt 40 % av de personer som arbetar inom jordbruket är kvinnor

År 1951 arbetade 870 000 personer i jordbruket. Av dem var 42 % kvinnor. Arbetskraften delades då som nu in i grupperna ”Företagare och familjemedlemmar”, ”Fast anställda” och ”Tillfälligt anställda”. År 1951 bidrog företagaren med familjemedlemmar med 674 000 personer … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Arbetsolyckor i jordbruket 2018

För några dagar sedan tittade i in på vår systermyndighet Skogsstyrelsen och nu är det Arbetsmiljöverkets tur. Arbetsmiljöverket har officiell statistik om arbetsplatsolyckor. De är uppdelade efter branschkod vilket innebär att det går att följa olyckorna inom jordbruksområdet. Under år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt | Lämna en kommentar

69 % av arrendeavtalen är skriftliga

I vår undersökning om arrendepriser som publicerades som officiell statistik i förra veckan så frågade vi också om hur stor del av arrendeavtalen som var skriftliga. Vi har frågat samma sak vid några tidigare tillfällen också. Resultaten visar att knappt … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Små förändringar i arrendepriserna mellan åren 2017 och 2018

I dagarna publicerade vi officiell statistik om arrendepriser för jordbruksmark, åkermark och betesmark för åren 2017 och 2018. Du kan läsa mer i vårt statistiska meddelande eller hitta priserna under rubriken priser i vår statistiska databas. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2018 var … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , , , , | 1 kommentar