Författararkiv: jordbruketisiffror

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.

Produktionen av matfisk minskar i Sverige

Matfiskproduktionen 2019 skattas till 9 600 ton i hel färskvikt. Detta innebär en minskning med 1 500 ton, eller 14 procent, jämfört med 2018. Det är tredje året i rad som produktionen av matfisk minskar i Sverige. Diagrammet visar att produktionen fluktuerat … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Sötlupin-en möjlig protienkälla som odlas på 185 hektar år 2020

Lupin är en baljväxt som ingår i samma familj som t.ex. soja. Det finns olika arter av lupin. Den art som vi har statistik om är sötlupin. Den skiljer sig från den lupin vi ser längs vägarna och i trädgårdarna … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Slakten av ekologiskt hållna får och lamm minskade 2019

Idag har vi publicerat en rapport med samlad statistik om den ekologiska animalieproduktionen för år 2019. Den visar bland annat att invägningen av ekologisk mjölk 2019 var näst intill oförändrad jämfört med 2018 samtidigt som produktionen av konsumtionsmjölk och syrade … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer

Odling och skörd av spannmål åren 1860-2019 med prognos för år 2020

Idag publicerar vi en prognos över skörden år 2020. Prognosen säger att spannmålsskörden beräknas bli  5,9 miljoner ton och oljeväxtskörden  350 ton. Det kan jämföras med skördarna år 2019 som var 6,1 miljoner ton respektive 336 tusen ton. Odling och … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

1965, hässjades och krakades 75 procent av förstaskörden vall

Vi håller på att städa ut våra förråd och då hittade jag några intressanta gamla statistiska meddelanden nämligen serie J12. I denna serie redovisas mellan åren 1956 samt 1965-1990 hur vallskörden bärgades. Bilden nedan var tagen just 1965 med syfte … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Arbetsproduktiviteten skiljer sig åt mellan företag med högre respektive lägre produktivitet

I måndags bloggade jag om arbetsproduktiviteten för några olika produktionsgrenar. Arbetsproduktiviteten mäts här som Bruttoreslutatet (det vill säga intäkter minus löpande kostnader) dividerat med antalet årsarbetstider. Statistiken bygger på variabler från FADN-databasen, den undersökning vi på svenska kallar jordbruksekonomiska undersökningen. … Läs mer

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | 1 kommentar

Arbetsproduktiviteten högre bland grisföretag än mjölkföretag

För en tid sedan bloggade jag om arbetsproduktivitet. Jag har här tittat litet närmare på produktiviteten i några olika driftsinriktningar inom jordbruket. Siffrorna är hämtade från en specialbearbetning av de variabler som redovisas på webbplatsen för FADN. För den internationella … Läs mer

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | Lämna en kommentar

740 hektar bruna bönor odlas i Sverige

Bruna bönor är en proteingröda som odlas i Sverige. Bruna bönor har en lång tradition av att ha producerats på Öland. De senaste åren har bönan också börjat produceras på Gotland. År 2020 visar vår preliminära statistik att odlingen uppgick … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Odlingen av åkerbönor har inte återhämtat sig efter 2018 års katastrofala skörd

Odlingen av åkerbönor har inte återhämtat sig efter 2018 års dåliga skörd. År 2019 odlades 18 000 hektar med åkerbönor och år 2020 visar den preliminära statistiken att odlingen omfattar 20 000 hektar. Det är ungefär 10 000 hektar mindre … Läs mer

Publicerat i Arealer, Skörd | Märkt | 1 kommentar

Odlingen av hampa har ökat något de senaste åren

Från och med år 2003, blev det återigen tillåtet att odla hampa i Sverige.  År 2004 var arealen cirka 150 hektar, år 2005 drygt 300 hektar, år 2006 drygt 500 hektar och år 2007 drygt 800 hektar. Därefter minskade odlingen  … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar