Kategoriarkiv: Allmänt

Såhär växer mjölkföretagen

Jag klickade runt litet på bloggen så här i slutet av veckan. Jag hittade två bildspel om mjölkföretagens utveckling de senaste 40 åren. Resultaten visas i powerpointpresentationerna nedan. Du får själv klicka dig fram mellan bilderna. Bildspel andel företag per … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Kosläpp möjligt på 14 000 gårdar i Sverige

Det börjar bli dags för det årliga kosläppet. Ett kosläpp kräver som ju namnet antyder kor. I december 2016 fanns det kor på 14 074 gårdar i Sverige. På 3 739 gårdar fanns det mjölkkor och på 10 335 gårdar fanns kor för … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Äggprisets utveckling sedan år 2010

I Jordbruksverkets officiella statistik om priser följer vi prisutvecklingen av viktiga jordbruksprodukter både i producentledet och konsumentledet. Ägg är en sådan produkt. I diagrammet nedan kan du se utvecklingen av priset för konsument och producent månad för månad från januari år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

En av tre mjölkkor finns på de 10 % största mjölkföretagen år 2016

Idag har vi publicerat den definitiva statistiken för husdjur i juni 2016. Den bygger på den stora enkätundersökning vi gjorde förra sommaren, vilket innebär att uppgifterna för t.ex. får har hög kvalitet. För att skatta antalet mjölkkor och företag med … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Import av nötkött från Brasilien

År 2016 importerade EU  141 000 ton nötkött från Brasilien. Den totala importen av nötkött år 2016 var 334 000 ton så ungefär 40 % av EU:s totala import av nötkött kom från Brasilien. Utifrån handelsstatistiken är det svårt att … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt , | 1 kommentar

Den svenska marknadsandelen är 94 % för ägg och 28 % för lammkött

Jordbruksverkets enhet för handel och marknad har beräknat svensk marknadsandel, det man ibland kallar självförsörjningsgrad för kött och ägg. Enkelt uttryck så beräknas andelen genom att den svenska produktionen divideras med den svenska konsumtionen (förbrukningen). Den svenska konsumtionen beräknas genom … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Traktorer i jordbruket mellan åren 1944-2005

Tidigare har vi bloggat om hur antalet traktorer såg ut totalt i riket under åren 1960-2013. Antal traktorer i Sverige 1960-2013 och Traktorer i trafik- januari 2012 Nu har jag valt att titta lite mer på antalet traktorer i riket … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

1 av 4 jordbruksföretag i EU leds av en kvinna

För år 2013 finns uppgifter i Eurostats databas om driftsledare vid jordbruksföretag och om driftsledarna är män eller kvinnor. För företag som inte är juridiska personer är företagaren och driftsledaren oftast samma person. För juridiska personer är driftsledaren den person är … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mjölkproduktions utveckling i EU mellan åren 2015 och 2016

I veckan bloggade jag om att mjölkproduktionen i Sverige var mindre år 2016 än år 2015. Idag gick jag in och kollade Eurostats hemsida och jag såg då att trots att årsstatistik för år 2016 inte är publicerad ännu så finns månadsstatistik för … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Hur har konsumentpriserna utvecklats sedan år 1980

SCB har en trevlig avdelning på sin hemsida som heter Sverige i Siffror. Där finns ett avsnitt om hur konsumentpriserna har utvecklats sedan år 1980. Där får du t.ex. svaret på hur livsmedelspriserna har utvecklats jämfört med priserna på andra … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar