Kategoriarkiv: Allmänt

Statistik om välfärd

Statistiska centralbyrån (SCB) ger ut en av mina favorittidningar Tidskriften Välfärd några gånger per år. I det senaste numret kan du läsa om hur vi röstar, men också om den ekonomiska standarden för pensionärer och att landsbygdens befolkning växer nära … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

OECD har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem.

OECD har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Utvärdering bygger bland annat på den statistik som tas fram vid Jordbruksverket. Förutom en kartläggning av innovationssystemet inkluderar utvärderingen rekommendationer om hur innovationstakten och produktivitetstillväxten kan öka hållbart, d.v.s hur jordbrukets konkurrenskraft kan … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Jordgubbar- en del av Sverige

Almqvistcitatet ”Blott Sverige svenska krusbär har” skulle lika bra om inte bättre passa in också på jordgubbar. För mig är det en liten bit av min svenska sommar att gå förbi torget på vägen hem från jobbet och köpa ett … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Jordbrukarhushållens inkomster år 2016

I vårt statistiska meddelande om jordbrukarhushållens inkomster studerar vi inkomsterna i de hushåll där någon i hushållet är huvudbrukare/ företagare vid en jordbruksfastighet. Statistiken bygger på deklarationsuppgifter och är alltså hämtade från register Ett par saker är viktiga att komma … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

19 % av jordbruksmarken var ekologisk 2017

Idag har vi publicerat statistik över den ekologiska växtodlingen 2017. Totalt brukades 577 200 hektar jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder i Sverige. Jämfört med 2016 är det en ökning med 24 100 hektar eller drygt 4 %. Totalt brukades 19 % av jordbruksmarken i Sverige … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hälften av spannmålsarealen obärgad i Norrbotten

Stora obärgade arealer sänker hektarskördarna, och när det gäller skördeutfallet för vårkorn och havre märks effekterna av de svåra skördeförhållandena i norra Sverige. I Norrbottens län är hektarskörden av vårkorn 48 % lägre än 2016 och 41 % lägre än … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Spannmålsproduktionen i världen, EU och norden

Spannmålsproduktionen i världen, exklusive ris har ökat från 1 500 miljoner ton i början av 2000-talet till runt 2 000 miljoner ton de senaste åren. Spannmålsproduktionen inom EU-28 har också den ökat även om den fluktuerar mellan enskilda år. Den … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hushållens inköp av frukt och grönt ökar

och så gör också inköpen av godis. Statistiken finns i en intressant artikel på SCB:s hemsida. Artikeln beskriver hur försäljningen av olika livsmedel har förändrats de senaste åren. Länken finns här. // Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mindre pengar på mat och dryck mer på sjukvård och boende

Jag skrev ju ett blogginlägg igår om livsmedlens andel av våra konsumtionsutgifter och att andelen minskat sedan år 1980. Det gjorde mig litet nyfiken på vad det är vi lägger mer och mindre pengar på. Källan är fortfarande SCB och … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Den andel av hushållens konsumtionsutgifter som används för livsmedel var 11 % år 2015

I nationalräkenskaperna som tas fram av SCB finns konsumtionsutgifter för olika varor och tjänster som hushållen köper. Den övergripande statistiken går att följa sedan år 1980. Av den kan man se att livsmedel utgjorde 16 % av hushållens konsumtionsutgifter år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar