Kategoriarkiv: Allmänt

Är antalet får i Sverige 372 000 eller 417 000? det beror på hur vi räknar…

Inom jordbruksstatistiken räknar vi djur som finns vid jordbruksföretag. Det innebär att företaget ska ha minst 2 hektar åker och/eller 5 hektar bete och/eller minst ett visst antal djur t..ex. 20 får för att ingå i den officiella statistiken på … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hitta statistik från EU och världen

Om du vill hitta statistik om EU så har Eurostat har en ny trevlig ingång till Lantbruksstatistiken. Du kan se sidan nedan. De har t.ex. en ganska svår quiz om jordbruket i EU under rubriken ”Test your knowledge” Du hittar … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

61 200 jordbrukare i Sverige år 2018

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Korta fakta om Finland

Jag blev litet nyfiken på Finland idag och gick därför till deras statistikbyrå ”Statistikcentralen” och hittade t.ex. nedanstående figur. Det är lätt att hitta spännande och lättförståelig statistik på den finska statistikbyråns sida. På sidan finns också en tydlig sammanställning … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Andelen ekologisk jordbruksmark är högst i Jämtlands län år 2018

Ny färsk officiell statistik om ekologisk odling visar att under 2018 brukades 609 100 hektar med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 31 900 hektar eller knappt 6 % jämfört med 2017. Det innebär att 20 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer

Största höstvetearealen någonsin

Enligt Jordbruksverkets preliminära statistik odlas det 993 200 hektar spannmål i år. Det är ungefär lika stora arealer som under 2018 men vilka spannmålsgrödor som odlas har förändrats. Hösten 2018 var det gynnsamt väder för att så höstgrödor och det … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hektarskörden av kärnmajs 43 % lägre år 2018 jämfört med år 2017

Kärnskörd av majs har ingått i skördestatistiken i tolv år. Den totala arealen redovisad som majs i lantbrukarnas ansökningar om arealstöd uppgick under 2018 till nästan 18 400 hektar. Merparten av arealen skördades som grönfoder, men omkring 1 100 hektar tröskades. Kärnmajs odlas … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Obärgad areal år 2018

I genomsnitt för hela landet blev drygt 1 % av spannmålsarealen obärgad. Det motsvarar runt 10 000 hektar. De två grödor där den obärgade arealen är högst är havre och vårkorn.  För havre blev 4 900 hektar obärgat vilket motsvarar 3,4 %. För … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

För 15 år sedan ökade antalet medlemsstater i EU från 15 till 25

För 15 år sedan, i maj 2004, ökade antalet medlemsstater i EU från 15 till 25. Du kan läsa mer om jordbruket i de 10 medlemsländerna genom att klicka på respektive land. Estland Lettland Litauen Polen Tjeckien Slovakien Slovenien Ungern … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Ungefär 42 000 kor för uppfödning av kalvar och 95 000 mjölkkor slaktades år 2018

I vår officiella statistik om animalieproduktion vände och vred vi litet extra på slaktsiffrorna i vårt förra Statistiska meddelande.  Diagrammet nedan visar antalet slaktade nötkreatur efter om besättningen de kom ifrån hade kor för uppfödning av kalvar, mjölkkor, inga moderdjur … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar