Kategoriarkiv: Allmänt

I dag publicerar vi officiell statistik om svenskt vattenbruk

Du kan läsa hela det Statistiska meddelandet här. Över 90 procent av matfisken odlades i Norra Sverige 2018 års matfiskproduktion skattas till 11 100 ton i beräknad hel färskvikt. Den odlade matfisken bestod till nästan 90 procent, eller 9 600 ton, … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

2019 förväntas spannmålsskörden bli 5,9 miljoner ton och oljeväxtskörden 0,35 miljoner ton

Idag publicerar vi Jordbruksverkets skördeprognos för spannmål och oljeväxter. Den bygger på en matematisk modell och består av statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2019. Skördarna de tredje … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Arealen åkermark per person lägre i Sverige än i Europa

SCB:s publikation Markanvändningen i Sverige är intressant läsning. På sidan 28 finns t.ex. ett diagram som visar på hur mycket åkermark per person som vi odlar. År 1961 var åkermark per person 0,45 hektar. År 2015 areal 0,22 hektar per person.  … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Det fanns djur på drygt hälften av alla jordbruksföretag år 2016

Jag blev litet nyfiken på hur många jordbruksföretag som har något djurslag på sin gård. Vi räknade hästarna på gårdarna senast år 2016 så för att få med dem så gick jag tillbaka och gjorde en specialbearbetning av vårt Lantbruksregister … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Lika mycket myr som jordbruksmark

SCB publicerade redan i februari-mars sin senaste utgåva av Markanvändningen i Sverige. Jag fick den i tryckt form nu i sommar och uppmärksammade då flera intressanta diagram att blogga om. Ett exempel är markanvändningen i stort.  Skogsmarken dominerar som vi … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Det fanns 526 tusen hektar slåtterängar år 1927. År 2019 är arealen 12 tusen hektar men den har mer än fördubblats sedan år 2003.

På söndag är det ängens dag. En dag värd att firas och jag firar den genom att ta fram statistik om ängsmarkens utveckling de senaste 130 åren. Ängs- och betesmark är jordbruksmark som inte kan plöjas som åkermark. Under 1900-talet … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Odlingen av konservärtor har återhämtat sig något sedan år 2017

Konservärtor borde vid det här laget heta något annat, frysta ärtor eller gröna ärtor vore ett lämpligare namn. Konservärtor är alltså de ärtor som vi oftast köper i frysdisken numera. Dessa ärtor odlas på kontrakt och odlingen i Sverige påverkades … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Andelen jordbruksmark av den totala landarealen är störst i Trelleborgs kommun

Drygt 7 % av Sveriges totala landareal används till jordbruksmark. Landarealen är hämtad från SCB och inkluderar vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora, i landarealen. Hur stor andel av … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 4 kommentarer

Mjölkinvägningen i Sverige minskar mest i norden

I diagrammet  tittar jag på mjölkinvägningen i norden. Det visar sig att mjölkinvägningen ökar i Danmark och Finland medan den minskar i Norge och Sverige.  I Danmark ökade invägningen av mjölk med 24 % mellan åren 2008 och 2018. Motsvarande … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Spannmålsskörden förväntas bli medelmåttlig 3,6 miljoner ton i Finland

Finska LUKE har just publicerat sin första skördeprognos.  Efter två svaga skördeår i rad förutspår LUKE årets skörd ut att bli medelmåttig, d.v.s. 3,6 miljarder kilo. Rågskörden ser ut att bli god, 140 miljoner kilo, eller mer än trefalt större … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar