Kategoriarkiv: Allmänt

Totalskörden av oljelin ökade med 21 % år 2016 jämfört med år 2015

Avkastningen per hektar av oljelin blev på riksnivå 1 990 kilo per hektar år 2016, vilket är i nivå med 2015 års resultat och 16 % högre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden har beräknats till 16 800 ton år 2016 , vilket … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Mjölkproduktion i Estland, Lettland och Litauen

För någon vecka sedan bloggade jag om mjölkföretagen i norden. Nu tycker jag därför det är tid att ta sig över Östersjön och studera mjölkföretagen i de baltiska staterna. Såväl antalet mjölkkor som antalet företag med kor är störst i … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Såhär växer mjölkföretagen

Jag klickade runt litet på bloggen så här i slutet av veckan. Jag hittade två bildspel om mjölkföretagens utveckling de senaste 40 åren. Resultaten visas i powerpointpresentationerna nedan. Du får själv klicka dig fram mellan bilderna. Bildspel andel företag per … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Kosläpp möjligt på 14 000 gårdar i Sverige

Det börjar bli dags för det årliga kosläppet. Ett kosläpp kräver som ju namnet antyder kor. I december 2016 fanns det kor på 14 074 gårdar i Sverige. På 3 739 gårdar fanns det mjölkkor och på 10 335 gårdar fanns kor för … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Äggprisets utveckling sedan år 2010

I Jordbruksverkets officiella statistik om priser följer vi prisutvecklingen av viktiga jordbruksprodukter både i producentledet och konsumentledet. Ägg är en sådan produkt. I diagrammet nedan kan du se utvecklingen av priset för konsument och producent månad för månad från januari år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

En av tre mjölkkor finns på de 10 % största mjölkföretagen år 2016

Idag har vi publicerat den definitiva statistiken för husdjur i juni 2016. Den bygger på den stora enkätundersökning vi gjorde förra sommaren, vilket innebär att uppgifterna för t.ex. får har hög kvalitet. För att skatta antalet mjölkkor och företag med … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Import av nötkött från Brasilien

År 2016 importerade EU  141 000 ton nötkött från Brasilien. Den totala importen av nötkött år 2016 var 334 000 ton så ungefär 40 % av EU:s totala import av nötkött kom från Brasilien. Utifrån handelsstatistiken är det svårt att … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt , | 1 kommentar

Den svenska marknadsandelen är 94 % för ägg och 28 % för lammkött

Jordbruksverkets enhet för handel och marknad har beräknat svensk marknadsandel, det man ibland kallar självförsörjningsgrad för kött och ägg. Enkelt uttryck så beräknas andelen genom att den svenska produktionen divideras med den svenska konsumtionen (förbrukningen). Den svenska konsumtionen beräknas genom … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Traktorer i jordbruket mellan åren 1944-2005

Tidigare har vi bloggat om hur antalet traktorer såg ut totalt i riket under åren 1960-2013. Antal traktorer i Sverige 1960-2013 och Traktorer i trafik- januari 2012 Nu har jag valt att titta lite mer på antalet traktorer i riket … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

1 av 4 jordbruksföretag i EU leds av en kvinna

För år 2013 finns uppgifter i Eurostats databas om driftsledare vid jordbruksföretag och om driftsledarna är män eller kvinnor. För företag som inte är juridiska personer är företagaren och driftsledaren oftast samma person. För juridiska personer är driftsledaren den person är … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar