Kategoriarkiv: Allmänt

Antalet mjölkkor har sjunkit i de flesta besättningsstorlekarna

Idag har vi publicerat statistik om lantbrukets djur år 2019. I det statistiska meddelandet finns statistik om både får, nötkreatur, grisar och höns. I det här blogginlägget kommer jag att koncentrera mig på hur antalet mjölkkor och företagen med mjölkkor … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Så stor del av EU:s jordbruk finns i Storbritannien

Storbritannien är, än så länge, ett av de större jordbruksländerna i EU. År 2016 fanns det fanns 185 000 företag i Storbritannien och de brukade i genomsnitt 88 hektar. 89 % av marken brukades för övrigt vid de 52 600 företag … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Prisutveckling för ekologisk och konventionell mjölk

Vi samlar in priser för ekologisk och konventionell mjölk varje månad. Den officiella statistiken som blir resultatet redovisas i vår statistikdatabas. Just nu finns statistik fram till och med juli. Statistiken visar att priserna har sjunkit något de senaste månaderna för … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Arealen ekologiskt odlad spannmål ökade med 7 % mellan åren 2017 och 2018

Strax före sommaren publicerade vi officiell statistik om arealerna av  ekologisk åkermark i Sverige.  Den ekologiska växtodlingen på åkermark domineras av vallodling.  År 2018 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 248 300 hektar, vilket motsvarar närmare 60 % av den … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Störst areal per företag av höstvete minst av havre

För några veckor sedan skrev jag här på bloggen om strukturutvecklingen inom spannmålsodlingen. Det gjorde mig litet nyfiken på hur mycket areal jordbrukarna odlar av de vanligaste sädesslagen. Jag dök återigen ned i Lantbruksregistret och hittade då att antalet företagare … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

I dag publicerar vi officiell statistik om svenskt vattenbruk

Du kan läsa hela det Statistiska meddelandet här. Över 90 procent av matfisken odlades i Norra Sverige 2018 års matfiskproduktion skattas till 11 100 ton i beräknad hel färskvikt. Den odlade matfisken bestod till nästan 90 procent, eller 9 600 ton, … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

2019 förväntas spannmålsskörden bli 5,9 miljoner ton och oljeväxtskörden 0,35 miljoner ton

Idag publicerar vi Jordbruksverkets skördeprognos för spannmål och oljeväxter. Den bygger på en matematisk modell och består av statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2019. Skördarna de tredje … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt , , | Lämna en kommentar

Arealen åkermark per person lägre i Sverige än i Europa

SCB:s publikation Markanvändningen i Sverige är intressant läsning. På sidan 28 finns t.ex. ett diagram som visar på hur mycket åkermark per person som vi odlar. År 1961 var åkermark per person 0,45 hektar. År 2015 areal 0,22 hektar per person.  … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Det fanns djur på drygt hälften av alla jordbruksföretag år 2016

Jag blev litet nyfiken på hur många jordbruksföretag som har något djurslag på sin gård. Vi räknade hästarna på gårdarna senast år 2016 så för att få med dem så gick jag tillbaka och gjorde en specialbearbetning av vårt Lantbruksregister … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Lika mycket myr som jordbruksmark

SCB publicerade redan i februari-mars sin senaste utgåva av Markanvändningen i Sverige. Jag fick den i tryckt form nu i sommar och uppmärksammade då flera intressanta diagram att blogga om. Ett exempel är markanvändningen i stort.  Skogsmarken dominerar som vi … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar