Kategoriarkiv: Allmänt

Tema EU: Frankrike EU:s största jordbruksland

Frankrike är EU:s största jordbruksland.  Antalet företag med mer än 50 hektar är också störst i Frankrike med 174 000 företag. I Sverige är motsvarande siffra 15 500 företag och andelen 25 %. I Rumänien som hade det största antalet företag … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Portugal… 1 miljon hektar åkermark odlades i Portugal år 2016

Det finns totalt 100 miljoner hektar åkermark i EU. Det motsvarar ungefär 7 % av åkermarken i hela världen. Jordbrukarna i de fyra EU-länder som har mest åkermark, Frankrike, Tyskland, Spanien och Polen odlar ungefär hälften av åkermarken inom EU. I … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Spanien… Störst areal vinodlingar finns i Spanien

EU har idag drygt 3 miljoner hektar vingårdar. Spanien är det största vinlandet. EU:s största vinregion finns också i Spanien: Castilla-la Mancha.  Det näst största landet är Frankrike, följt av Italien. Statistiken kommer från Eurostat och den undersökning över arealer … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

I Slovenien sysselsätter jordbruket 80 000 årsarbetstider. I Sverige är siffran 56 000

Resultaten från frågorna om sysselsättning i jordbruket är ställda på ett sådant sätt att det är möjligt att räkna fram årsarbetstider (årsverken). 2 personer som arbetar heltid räknas då som en heltid. Resultaten visar att Polen är det land där … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Polen… 1 av 5 jordbruksföretag i EU finns i Polen

7,7 % av alla grisar i EU fanns i Polen år 2016. Det motsvarar 11 miljoner grisar. Det gör att Polen kommer på sjätte plats i topplistan över länder med flest grisar i EU. Tyskland leder ligan följd av Spanien, … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Historiskt låg potatisskörd 2018

Vår officiella statistik visar att den svenska skörden av matpotatis beräknas till omkring 449 000 ton i år. Det är 15 % lägre än år 2017. Minskningen beror både på en dålig skörd år 2018 och på att arealen matpotatis minskar. … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Jordbrukets resultat det lägsta på minst 30 år

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018. Det visar den prognos över jordbrukets produktionsvärde och resultat (EAA-kalkylen)  som Jordbruksverket just publicerat inom ramen för den officiella statistiken. Jordbrukets nettoförädlingsvärde, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsvaror, tjänster och … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Estland … 0,6 % av spannmålen inom EU odlas i Estland

Ungefär 0,6 % av EU:s spannmålsareal finns i Estland. Den största spannmålsarealen finns i Frankrike med nästa 10 miljoner hektar följt av Polen, Spanien och Tyskland. Litet mer än hälften (55 %) av EU:s åkermark odlas med spannmål. Polen är … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Irland… Irland har ökat sin mjölkproduktion med 36 % sedan 2011

Irland hör till de lände som ökade sin mjölkproduktion mest när mjölkkvoterna avskaffades. Det innebär att landet har ökat sin andel av den totala mjölkproduktionen inom EU från 4 % till 5 %. Tyskland följt av Frankrike, Storbritannien och Nederländerna … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tema EU: Finland… I Finland brukar ett företag i genomsnitt 44 hektar åkermark

I Finland är den genomsnittliga arealen åkermark per företag 44 hektar. I Sverige är arealen något större 48 %. Räknat i areal åkermark per företag är företagen störst i Tjeckien med 130 hektar per företag följt av Storbritannien med 88 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar