Kategoriarkiv: Allmänt

Slakten av fjäderfä minskade år 2018

För någon vecka sedan publicerade vi officiell statistik över slakten år 2018.  Längre tidsserier finns i vår statistiska databas. Den visar att slakten av slaktkyckling minskade från 100 miljoner kycklingar till 98,5 miljoner kyckling. Det innebär en minskning på 1,5 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Prisutvecklingen inom jordbruksområdet 2010 till 2018

Jordbruksverket publicerar officiell statistik om prisutvecklingen inom jordbruksområdet med hjälp av fyra index. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) visar prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det Input Price Index inom EU som publiceras för alla EU-länder. Avräkningsprisindex … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Förändring av antalet nötkreatur under år 2018

Idag har vi publicerat uppgifter om hur många nötkreatur som det fanns i december 2018. Det är en årlig publikation inom ramen för Jordbruksverkets roll som Statistikansvarig myndighet. Vi publicerar också samma siffror avseende juni månad varje år. Under 2018 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Livsmedelspriserna steg mer än inflationen mellan helåret 2017 och helåret 2018

SCB har publicerat statistik över den genomsnittliga prisutvecklingen för hela år 2018 i statistikdatabasen på sin hemsida. Av statistiken framgår att konsumentprisindex (KPI),  förändrades genom att öka med 2 % mellan ett genomsnitt för helåret 2017 och helåret 2018. Prisökningen … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

I fredags publicerade Jordbruksverket preliminär statistik över jordbrukets resultat år 2018. Det är andra gången vi redovisar uppskattningar av jordbrukets resultat år 2018 den första var den prognos vi gjorde i i början av december. Mellan decemberprognosen och februariuppskattningen  har … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tulpanens dag

Det är inte alltid så lätt att hänga med, så vi har ju helt missat den: tulpanens dag. Den 15 januari var den dag det begav sig, och en så viktig högtid kan man ju bara inte låta passera obemärkt … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Den totala spannmålsskörden län för län

I år blev ju spannmålsskörden totalt i hela riket 55 % av skörden år 2017. Det vill säga den totala spannmålsskörden minskade från 5,9 miljoner ton till 3,2 miljoner ton. Spannmålsskörden går också att fördela per län. En sådan fördelning … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

1 av 3 får inom EU finns i Storbritannien

I december presenterade vi dag för dag jordbruksstatistik om samtliga 28 nuvarande EU:medlemmar. Den 18 december var det Storbritanniens tur. Sammanställningen visade att 34 % av de får som finns i EU finns i Storbritannien. Antalet får i Storbritannien ökade … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vi köper hem 2,5 kilo smör per person och år

I vår konsumtionsstatistik finns uppgifter om direktkonsumtionen av smör. Direktkonsumtionen beräknas som det smör vi köper hem från affären eller brer på mackan när vi är på restaurang. Direktkonsumtionen har de senaste åren varit ungefär 2,5 kilo per person och … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Spannmålsskörden minskade mer i Sverige än i Danmark och Norge

I Sverige blev spannmålsskörden 3,2 miljoner ton år 2018 att jämföra med 5,9 miljoner ton år 2017. Det är en minskning med 45 %. I Danmark blev spannmålsskörden 7, 2 miljoner ton år 2018 att jämföra med 10 miljoner ton år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar