Kategoriarkiv: Allmänt

År 1989 odlade sju av tio jordbrukare spannmål 2018 var det fyra av tio

Under sommaren har jag gjort en specialbearbetning av vårt lantbruksregister som visar strukturutvecklingen bland spannmålsodlarna. Den visar som man kan vänta att ett mindre antal företag odlar spannmål samtidigt som de som väl odlar spannmål har en större areal av … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

OECD och FAO bedömer att jordbrukets produktivitet ökar snabbare än efterfrågan på mat nästa decennium

Statistik skapar goda underlag för att förutspå framtiden. OECD och FAO publicerade sin ”Agricultural Outlook 2019-2028” i veckan. I den bedömer de att under nästa decennium kommer: produktivitetsökningen i jordbruket att bli 15 %, främst på grund av högre hektarskördar. … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Du har väl inte missat Jordbruksstatistisk sammanställning 2019

Sedan någon vecka finns Jordbruksstatisk sammanställning på vår webbplats. Den innehåller en sammanfattning av den officiella statistiken om jordbrukssektorn för det senaste året. Du kan bläddra i den i vår webb-butik, eller läsa den i pdf kapitel för kapitel genom … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hektarskörden av slåttervall vid mjölkföretag minskade med 23 % jämfört med år 2017

I diagrammen nedan redovisar jag hektarskörden av vall inte fördelad på region utan efter företagens driftsinriktning. Jämförelsen redovisas som Figur H i det statistiska meddelandet om skördar. I genomsnitt för hela riket var vallskörden 3 800 kgts/ha vilket var 26 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

2018 års ekologiska spannmålsskörd 38 % mindre än motsvarande skörd år 2017

Igår publicerade vi officiell statistik över skörd från konventionell och ekologisk odling. Havre som syns på bilden till höger är t.ex. den spannmålsgröda som det är mest vanligt att odla ekologiskt. Den skördade arealen av havre var 30 270 hektar … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Är antalet får i Sverige 372 000 eller 417 000? det beror på hur vi räknar…

Inom jordbruksstatistiken räknar vi djur som finns vid jordbruksföretag. Det innebär att företaget ska ha minst 2 hektar åker och/eller 5 hektar bete och/eller minst ett visst antal djur t..ex. 20 får för att ingå i den officiella statistiken på … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Hitta statistik från EU och världen

Om du vill hitta statistik om EU så har Eurostat har en ny trevlig ingång till Lantbruksstatistiken. Du kan se sidan nedan. De har t.ex. en ganska svår quiz om jordbruket i EU under rubriken ”Test your knowledge” Du hittar … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

61 200 jordbrukare i Sverige år 2018

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Korta fakta om Finland

Jag blev litet nyfiken på Finland idag och gick därför till deras statistikbyrå ”Statistikcentralen” och hittade t.ex. nedanstående figur. Det är lätt att hitta spännande och lättförståelig statistik på den finska statistikbyråns sida. På sidan finns också en tydlig sammanställning … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Andelen ekologisk jordbruksmark är högst i Jämtlands län år 2018

Ny färsk officiell statistik om ekologisk odling visar att under 2018 brukades 609 100 hektar med ekologiska produktionsmetoder, en ökning med 31 900 hektar eller knappt 6 % jämfört med 2017. Det innebär att 20 % av den totala jordbruksmarken i Sverige brukades ekologiskt … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 2 kommentarer