Kategoriarkiv: Allmänt

4,6 miljoner hektar olivlundar i EU

Det fanns 4,6 miljoner hektar odlingar med olivträd inom EU år 2017. Det är faktiskt mer än hela Sveriges areal av jordbruksmark som är ungefär 3 miljoner hektar. Mer än hälften av arealen fanns i Spanien och knappt en fjärdedel … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Drygt 40 % av de personer som arbetar inom jordbruket är kvinnor

År 1951 arbetade 870 000 personer i jordbruket. Av dem var 42 % kvinnor. Arbetskraften delades då som nu in i grupperna ”Företagare och familjemedlemmar”, ”Fast anställda” och ”Tillfälligt anställda”. År 1951 bidrog företagaren med familjemedlemmar med 674 000 personer … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Arbetsolyckor i jordbruket 2018

För några dagar sedan tittade i in på vår systermyndighet Skogsstyrelsen och nu är det Arbetsmiljöverkets tur. Arbetsmiljöverket har officiell statistik om arbetsplatsolyckor. De är uppdelade efter branschkod vilket innebär att det går att följa olyckorna inom jordbruksområdet. Under år … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt | Lämna en kommentar

En av tre skogsägare (fysiska personer) äger mellan 1 och 5 hektar skogsmark.

Jag gjorde en liten utflykt till vår systermyndighet Skogsstyrelsen och deras statistikdatabas. I den hittar jag statistik om antal skogsägare och i en rapport med namnet  ”Strukturstatistik”  hittade jag en litet utförligare beskrivning av strukturen i Skogsbruket. Av rapporten framgår att … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Märkt | 1 kommentar

Slakten av fjäderfä minskade år 2018

För någon vecka sedan publicerade vi officiell statistik över slakten år 2018.  Längre tidsserier finns i vår statistiska databas. Den visar att slakten av slaktkyckling minskade från 100 miljoner kycklingar till 98,5 miljoner kyckling. Det innebär en minskning på 1,5 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Prisutvecklingen inom jordbruksområdet 2010 till 2018

Jordbruksverket publicerar officiell statistik om prisutvecklingen inom jordbruksområdet med hjälp av fyra index. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) visar prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det Input Price Index inom EU som publiceras för alla EU-länder. Avräkningsprisindex … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Förändring av antalet nötkreatur under år 2018

Idag har vi publicerat uppgifter om hur många nötkreatur som det fanns i december 2018. Det är en årlig publikation inom ramen för Jordbruksverkets roll som Statistikansvarig myndighet. Vi publicerar också samma siffror avseende juni månad varje år. Under 2018 … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Livsmedelspriserna steg mer än inflationen mellan helåret 2017 och helåret 2018

SCB har publicerat statistik över den genomsnittliga prisutvecklingen för hela år 2018 i statistikdatabasen på sin hemsida. Av statistiken framgår att konsumentprisindex (KPI),  förändrades genom att öka med 2 % mellan ett genomsnitt för helåret 2017 och helåret 2018. Prisökningen … Läs mer

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

I fredags publicerade Jordbruksverket preliminär statistik över jordbrukets resultat år 2018. Det är andra gången vi redovisar uppskattningar av jordbrukets resultat år 2018 den första var den prognos vi gjorde i i början av december. Mellan decemberprognosen och februariuppskattningen  har … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Tulpanens dag

Det är inte alltid så lätt att hänga med, så vi har ju helt missat den: tulpanens dag. Den 15 januari var den dag det begav sig, och en så viktig högtid kan man ju bara inte låta passera obemärkt … Läs mer

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar