Kategoriarkiv: Animalieproduktion

I november bestod 27 % av den totala slaktvikten av nötkött

I november 2017 var den totala slaktvikten av nöt, gris, får och lamm samt fjä- derfä 47 300 ton. Störst del av den totala slaktvikten, 44 %, stod slakten av gris för. Slakten av nöt och slakten av fjäderfä har … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Lämna en kommentar

I november 2017 var jordbrukarens pris för ekologisk mjölk 94 öre högre än priset för konventionell mjölk.

Sedan år 2010 publicerar vi statistik över jordbrukarens pris (avräkningspris) för både konventionell och ekologisk mjölk. Priserna månad för månad redovisas nedan. I november 2017 var bondens pris för ekologisk mjölk 4,95 kr/kg och för konventionell mjölk 4,01 kr/kg. Statistiken … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Något lägre mjölkproduktion år 2017 jämfört med år 2016

Igår publicerade vi officiell statistik för animalieproduktion fram till och med november år 2017. Från statistiken väljer jag att titta litet extra på mjölkproduktionen månad för månad. I november år 2017 producerades 219 300 ton mjölk vilket är nästan lika … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt | Lämna en kommentar

Produktionens storlek och priset på lammkött varierar under året

I samband med att jag studerade prisutvecklingen för animalier i förra blogginlägget fick jag inte tillfälle att närmare presentera prisutvecklingen för får- och lammkött. Får- och lammkött är det enda djurslag bland lantbrukets djur där priserna och produktionen varierar tydligt … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Produktion av får- och lammkött har ökat fyra gånger medan konsumtionen har ökat nio gånger sedan 1960-talet

Det ser knappt så ut i diagrammet nedan, men produktionen av får- och lammkött har ökat rejält i Sverige sedan 1960-talet. År 1960 producerades totalt 1 260 ton får- och lammkött, år 2016 var siffran 5 040 ton. Det innebär … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Konsumtion | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Produktionen av ägg har ökat med 34 % mellan åren 1995 och 2016

De senaste åren har den svenska produktionen av ägg motsvarat drygt 90 % av den svenska konsumtionen. I diagrammet nedan visas totalkonsumtion och produktion av ägg från år 1995 och framåt. Fram till år 1999 motsvarandes totalkonsumtionen av produktionen men därefter har … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , , | Lämna en kommentar

Mjölkproduktionen har minskat med 71 180 ton mjölk under år 2016

Mjölkproduktionen mätt i den kvantitet mjölk som levereras till mejerierna minskade med 71 tusen ton eller 2,4 % år 2016 jämfört med mjölkproduktionen år 2015. Mjölkproduktionen var 2 862 tusen ton år 2016 att jämföra med 2 933 tusen ton … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , | 1 kommentar

Andelen lamm som slaktas på försommaren ökar

Många av oss vill äta färskt svenskt lammkött också under våren och sommaren. Jag tittade litet på Jordbruksverkets officiella statistik och kan konstatera att lammslakten numera är mycket mera jämnt fördelad över året än den var för 20 år sedan. Jag har … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , | Lämna en kommentar

Ökar eller minskar livsmedelsproduktionen i Sverige?

Jag läste just att det övergripande målet för den svenska livsmedelsstrategin bland annat ska vara en ”konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar” Det gjorde mig förstås nyfiken på hur produktionen har förändrats de senaste åren. För att titta på den … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , | 2 kommentarer

Mjölkinvägning månad för månad

I september 2016 levererades 221 tusen ton mjölk till mejerierna. Det är en minskning med 4 % jämfört med september 2015 då 230 tusen ton levererades. Under januari till september år 2016 levererades totalt 2 184 tusen ton mjölk att jämföra med de 2 225 tusen ton som … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion | Märkt , | Lämna en kommentar