Kategoriarkiv: Arealer

Nära hälften av spannmålsarealen består av höstsådda grödor

Idag har Jordbruksverket just publicerat officiell statistik om preliminära arealer. Statistiken är preliminär och bygger till största delen på de stödansökningar som jordbrukarna gjorde i i våras. 475 000 hektar eller 47 % höstsådd spannmål Statistiken visar att 47 % … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt | 1 kommentar

1 av 4 hektar betesmark är ekologisk

Vi har publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark.  Det statistiska meddelandet innehåller också statistik om omställd betesmark. Det visar t.ex. att 23 % av betesmarken var omställd för ekologisk produktion, Räknar jag in den betesmark som var under omställning det vill säga betesmark som inte … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , | Lämna en kommentar

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Vi har publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark.  Jag bloggade i veckan om kommundata men det statistiska meddelandet innehåller så mycket mer. Det visar t.ex. att 14 % av åkermarken var omställd för ekologisk produktion, vilket innebär att produkter från marken … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Karlskoga i topp bland de 100 kommunerna med störst andel ekologiskt odlad åkermark år 2017

Idag har vi publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark. Den visar att under år 2016 var 368 774 hektar åkermark omställd till ekologisk produktion. Det innebär att de produkter som kommer från åkermarken kan säljas som certifierad ekologiska produkter. Det är … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , , | 1 kommentar

Åkerarealen minskar med 1 hektar i timmen eller 34 fotbollsplaner per dygn

Den areal som brukas som åkermark minskar stadigt i Sverige. De senaste 20 åren  har åkermarken i genomsnitt minskat med 1 hektar i timman. Omvandlar jag det till fotbollsplaner blir det en minskning med 34 fotbollsplaner per dygn, eller 12 500 fotbollsplaner … Läs mer

Publicerat i Arealer, Fascinerande fakta | 2 kommentarer

De 10 procent största jordbruksföretagen brukar runt 60 % av åkermarken

Det fanns 62 900 jordbruksföretag i Sverige år 2016. Utav de företagen hade 59 732 företag minst 2 hektar åkermark och 60 053 företag hade åkermark överhuvudtaget. I det här blogginlägget kommer jag att titta på strukturutvecklingen mätt i hur mycket … Läs mer

Publicerat i Arealer | 2 kommentarer

Åkermarkens användning åren 2001-2016

I diagrammet nedan visas åkermarkens användning mellan åren 2001 och 2016. Spannmål tillsammans med vall- och grönfoderväxter är de två största grödgrupperna. Diagrammet visar också att arealen åkermark sakta minskar. Undantaget är en ökning år 2005 som framförallt beror på den … Läs mer

Publicerat i Arealer | Lämna en kommentar

10 i topp kommuner med mest åkermark per företag

Vi har idag publicerat vårt första statistiska meddelande med officiell statistik som bygger på slutliga uppgifter från den stora enkät vi förra året skickade ut till alla företag i Sverige. Meddelandet handlar om hur åker- och betesmarken används. Det innehåller också uppgifter … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vem äger Sveriges jordbruksmark?

Nästan hälften av alla jordbruksföretag har arrenderad mark. Ungefär 1 miljon av de 2,6 miljoner hektar åkermark som brukas i Sverige är arrenderad. Den senaste statliga utredningen om arrende (SOU: 2014:32) innehåller en enkätundersökning gjord av SCB. Undersökningen visar att det … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , | Lämna en kommentar

Årets stora höstsådd skapar möjligheter för hög skörd år 2017

Skördarna av spannmål och oljeväxter påverkas positivt av hur stor höstsådden blir. Det beror på att skörden per hektar är större för de höstsådda grödorna än för de grödor som sås på våren. Höstsådden är ju förstås bara starten, grödorna … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | 1 kommentar