Kategoriarkiv: Arealer

Åkermarkens andel av landarealen är störst i Asien och minst i Oceanien

I Europa är åkermarkens andel av landarealen 12 %. Det är något högre än i hela världen där den är 11 %. Oceanien och Afrika är de världsdelar där andelen åkermark av den totala landarealen är lägst 6 % respektive 8 … Läs mer

Publicerat i Arealer, Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

16 i topp: Kommuner med högst andel jordbruksmark jämfört med landarealen

Igår publicerade vi officiell statistik om åkermarkens storlek år 2017. I databasen publicerade vi samtidigt uppgifter på kommunnivå. Det är därför möjligt att jämföra arealen jordbruksmark (åkermark + betesmark) med landarealen per kommun som SCB publicerar. Statistiken visar att den … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt | Lämna en kommentar

Sverige och Estland i topp med 16 % ekologisk jordbruksmark

På Eurostats hemsida finns statistik över ekologiskt odlade arealer inom EU. I diagrammet har jag valt att titta på fullt omställd ekologisk jordbruksmark (åkermark+betesmark). Det innebär att jag inte tar med mark som är under omställning. Mark under omställning är … Läs mer

Publicerat i Arealer, Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

Åkermarkens användning 1976-2016

Skörden är snart bärgad så det kan vara dags att titta på hur förutsättningarna för skörden förändrats. Det vill säga vilka grödor har jordbrukarna odlat på marken de senaste 40 åren. Diagrammet till höger visar att den andel av åkermarken … Läs mer

Publicerat i Arealer | Lämna en kommentar

280 hektar bovete år 2017

Det odlas inte så många hektar bovete i Sverige. Odlingen minskade litet mellan åren 2016 och 2017, men omfattningen av odlingen de senaste åren innebär ändå en rejäl ökning jämfört med tidigare år. Bovete är en gröda som specificeras i … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , | Lämna en kommentar

Odling av salix, poppel och hybriasp 2005-2017

Odlingen av energigrödor har minskat de senaste åren. Mellan åren 2016 och 2017 minskade odlingen av salix från 8 600 hekar till 7 800 hektar. Odlingen av poppel har ökat något och odlingen av hybridasp är obetydlig. I diagrammet har … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nära hälften av spannmålsarealen består av höstsådda grödor

Idag har Jordbruksverket just publicerat officiell statistik om preliminära arealer. Statistiken är preliminär och bygger till största delen på de stödansökningar som jordbrukarna gjorde i i våras. 475 000 hektar eller 47 % höstsådd spannmål Statistiken visar att 47 % … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt | 1 kommentar

1 av 4 hektar betesmark är ekologisk

Vi har publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark.  Det statistiska meddelandet innehåller också statistik om omställd betesmark. Det visar t.ex. att 23 % av betesmarken var omställd för ekologisk produktion, Räknar jag in den betesmark som var under omställning det vill säga betesmark som inte … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , | Lämna en kommentar

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Vi har publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark.  Jag bloggade i veckan om kommundata men det statistiska meddelandet innehåller så mycket mer. Det visar t.ex. att 14 % av åkermarken var omställd för ekologisk produktion, vilket innebär att produkter från marken … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Karlskoga i topp bland de 100 kommunerna med störst andel ekologiskt odlad åkermark år 2017

Idag har vi publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark. Den visar att under år 2016 var 368 774 hektar åkermark omställd till ekologisk produktion. Det innebär att de produkter som kommer från åkermarken kan säljas som certifierad ekologiska produkter. Det är … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , , | 1 kommentar