Kategoriarkiv: Ekonomi

Jordbrukets andel av BNP störst i västra, centrala och östra Afrika

FN har tagit fram ett globalt system med indikatorer för att mäta hållbar utveckling. I Sverige kallas dessa indikatorer ofta agenda 2030 indikatorer eller hållbarhetsindikatorer. En av de indikatorer som finns publicerad på FAO:s sida visar jordbrukets andel av BNP. … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | Lämna en kommentar

De 1 820 största jordbruksföretagen skapar hälften av jordbrukets produktionsvärde

Jordbruksföretagen i Sverige blir färre men större. År 2020 fanns det 58 791 företag. Av dessa skapade de 3 % största företagen vilket motsvarar 1 820 företag hälften av jordbrukets produktionsvärde. På motsvarande sätt skapade: De 10 % största företagen … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt | Lämna en kommentar

Värdet av jordbrukets produktion av animalier ökar med 3 % under år 2020

Vi tar en paus i vår länsstatistik här i december och tittar på värdet av jordbrukets produktion. 3 procent. Så mycket stiger värdet av det svenska jordbrukets animalieproduktion i år, enligt vår prognos. Som så många andra av mänsklighetens traditioner … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , , | Lämna en kommentar

Arbetsproduktiviteten skiljer sig åt mellan företag med högre respektive lägre produktivitet

I måndags bloggade jag om arbetsproduktiviteten för några olika produktionsgrenar. Arbetsproduktiviteten mäts här som Bruttoreslutatet (det vill säga intäkter minus löpande kostnader) dividerat med antalet årsarbetstider. Statistiken bygger på variabler från FADN-databasen, den undersökning vi på svenska kallar jordbruksekonomiska undersökningen. … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | 1 kommentar

Arbetsproduktiviteten högre bland grisföretag än mjölkföretag

För en tid sedan bloggade jag om arbetsproduktivitet. Jag har här tittat litet närmare på produktiviteten i några olika driftsinriktningar inom jordbruket. Siffrorna är hämtade från en specialbearbetning av de variabler som redovisas på webbplatsen för FADN. För den internationella … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | Lämna en kommentar

Oförändrat högt

Fem komma åtta miljarder kronor. Lite drygt. Det var den svenska yrkesmässiga trädgårdsodlingens värde 2019. Och i det stora hela kan man väl säga att inte mycket har hänt sedan året innan, då värdet var… Fem komma åtta miljarder kronor. … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, trädgård | Märkt , | Lämna en kommentar

Intäkter och kostnader i jordbruket 2018 och 2019

Nedan har jag gjort en färgglad beskrivning av jordbrukets lönsamhet i några EU-länder torkåret 2018 och det betydligt bättre 2019. Statistiken bygger på sektorkalkylen eller (Economic account for agriculture) som den heter inom EU. I den vänstra kolumnen de båda … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Ekonomi, Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

Förädlingsgraden för specialiserade mjölkföretag är högre i Danmark än i Sverige och Finland

Förädlingsgraden är kvoten mellan bruttoförädlingsvärdet och produktionsvärdet. Bruttoförädlingsvärdet i sin tur är produktionsvärdet minus kostnaden för  insatsvaror och tjänster. Förädlingsgraden motsvarar alltså hur stor andel av produktionsvärdet som finns kvar när de löpande kostnaderna är betalda. Denna andel är det … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

De specialiserade mjölkföretagen skapar drygt 30 % av produktionsvärdet i jordbruket i Finland och Sverige

De specialiserade mjölkföretagen svarar i genomsnitt för 17 % av produktionsvärdet inom EU. I Luxemburg svarar dessa mjölkföretag för hälften av produktionsvärdet och i Irland för 46 %. Irland följs av Estland (37%), Finland (34 %) och Sverige (31 %).  … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | 2 kommentarer

Det svenska jordbrukets förädlingsgrad påverkades av torkan år 2018

Förra veckan studerade vi jordbrukets bruttoförädlingsvärde inom EU. Bruttoförädlingsvärdet används för att beräkna förädlingsgrad. Förädlingsgraden är kvoten mellan bruttoförädlingsvärdet och produktionsvärdet. Det vill säga hur stor andel av produktionsvärdet finns kvar när de löpande kostnaderna är betalda. Denna andel är … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Ekonomi | 1 kommentar