Kategoriarkiv: Ekonomi

Stora grisföretag hade högst nettoresultat per oavlönad arbetstimme år 2021

I dag har vi publicerat uppgifter från den Jordbruksekonomiska undersökningen avseende år 2021. Det är en undersökning där man analyserar jordbruksföretagens ekonomiska resultat per driftsinriktning. Två olika grupper av företag hade ett nettoresultat som var signifikant högre än vad det … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | Lämna en kommentar

Tydliga prisökningar år 2022 för både PM-index och A-index

Dagsfärska publicerade siffror vittnar om att PM-index totalt för helåret 2022 jämfört med helåret 2021 ökade med 28,7 % medan motsvarande siffra för A-index totalt vittnar om en ökning med 26,4 %. Produktionsmedelsprisindex eller PM-index mäter prisutvecklingen för de insatsvaror … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Priser, Produktionsmedel | Märkt , , | Lämna en kommentar

Kraftig ökning av jordbrukets intäkter och kostnader under 2022

Idag har vi publicerat preliminära beräkningar av jordbrukets intäkter och kostnader 2022 i den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn (EAA). Beräkningarna pekar på ett bättre resultat för jordbruket 2022 jämfört med 2021, men eftersom beräkningarna är preliminära bör resultatet tolkas med … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt | Lämna en kommentar

Ökat produktionsvärde och ökade kostnader för jordbruket i EU

Den 9 februari publicerar vi preliminära beräkningar av jordbrukets produktionsvärde och kostnader 2022 i den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn (EAA). I EAA redovisar samtliga EU:s medlemsstater uppgifter om jordbrukets produktionsvärde och kostnader. I mitten av december 2022 publicerade Eurostat medlemsländernas … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | Lämna en kommentar

Jordbrukets företagsinkomst ökade med 2,9 miljarder mellan åren 2020 och 2021

Idag har vi publicerat den Den slutliga beräkningen av den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn (EAA) för 2021. Den visar att jordbrukets företagsinkomst, det vill säga den del av resultatet som är kvar för att ersätta jordbrukarens egna arbete och kapital … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Lämna en kommentar

Inkomsterna i jordbrukarhushåll med enskild firma ökade med 3 procent mellan 2019 och 2020

För Sveriges drygt 53 000 jordbrukarhushåll med enskild firma ökade den genomsnittliga inkomsten, efter skatter, pensionsavgifter, fastighetsavgifter med mera, till 406 900 kr, eller 181 700 kr per deklarerande hushållsmedlem. Ökningen var störst för hushåll med stora arealer och för … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Lämna en kommentar

Jordbrukets andel av BNP störst i västra, centrala och östra Afrika

FN har tagit fram ett globalt system med indikatorer för att mäta hållbar utveckling. I Sverige kallas dessa indikatorer ofta agenda 2030 indikatorer eller hållbarhetsindikatorer. En av de indikatorer som finns publicerad på FAO:s sida visar jordbrukets andel av BNP. … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | Lämna en kommentar

De 1 820 största jordbruksföretagen skapar hälften av jordbrukets produktionsvärde

Jordbruksföretagen i Sverige blir färre men större. År 2020 fanns det 58 791 företag. Av dessa skapade de 3 % största företagen vilket motsvarar 1 820 företag hälften av jordbrukets produktionsvärde. På motsvarande sätt skapade: De 10 % största företagen … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt | Lämna en kommentar

Värdet av jordbrukets produktion av animalier ökar med 3 % under år 2020

Vi tar en paus i vår länsstatistik här i december och tittar på värdet av jordbrukets produktion. 3 procent. Så mycket stiger värdet av det svenska jordbrukets animalieproduktion i år, enligt vår prognos. Som så många andra av mänsklighetens traditioner … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , , | Lämna en kommentar

Arbetsproduktiviteten skiljer sig åt mellan företag med högre respektive lägre produktivitet

I måndags bloggade jag om arbetsproduktiviteten för några olika produktionsgrenar. Arbetsproduktiviteten mäts här som Bruttoreslutatet (det vill säga intäkter minus löpande kostnader) dividerat med antalet årsarbetstider. Statistiken bygger på variabler från FADN-databasen, den undersökning vi på svenska kallar jordbruksekonomiska undersökningen. … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , | 1 kommentar