Kategoriarkiv: Internationellt

Jordbrukets andel av BNP störst i västra, centrala och östra Afrika

FN har tagit fram ett globalt system med indikatorer för att mäta hållbar utveckling. I Sverige kallas dessa indikatorer ofta agenda 2030 indikatorer eller hållbarhetsindikatorer. En av de indikatorer som finns publicerad på FAO:s sida visar jordbrukets andel av BNP. … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | Lämna en kommentar

Sverige är nettoexportör av spannmål

Sverige är nettoexportör av spannmål. År 2021 exporterade vi 1,2 miljoner ton spannmål och importerade endast 0,1 miljoner ton. Även om man kan se att såväl exporten som importen påverkades av torkan år 2018 så hade Sverige ändå ett positivt … Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt | Märkt , , , , | 1 kommentar

Köttproduktion i Sverige, Finland och Danmark

I det här blogginlägget jämför jag köttproduktionen i Sverige, Finland och Danmark. Siffrorna är hämtade från Eurostats databas. Som ni kan se av diagrammet nedan så är produktionen av nötkött och fjäderfä ungefär lika stor i de tre nordiska länderna … Fortsätt läsa

Publicerat i Animalieproduktion, Internationellt | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Eurostat har uppdaterat layouten på sin databassida

För de av er som brukar använda Euostats databas så har den nu en förändrad layput. Som alltid när jag vant sig vid en layout tar det en liten stund för mig att vänja sig vid en ny. Men när … Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

Mjölkproduktionen ökar i Danmark, minskar i Sverige och Norge men är oförändrad i Finland

I dagarna publicerade vi en statistikrapport om animalieproduktionen under juli månad. Av den kan man se att i juli 2020 levererades totalt 234 200 ton mjölk till mejerierna. Ungefär 17 %, eller 39 800 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes … Fortsätt läsa

Publicerat i Animalieproduktion, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Intäkter och kostnader i jordbruket 2018 och 2019

Nedan har jag gjort en färgglad beskrivning av jordbrukets lönsamhet i några EU-länder torkåret 2018 och det betydligt bättre 2019. Statistiken bygger på sektorkalkylen eller (Economic account for agriculture) som den heter inom EU. I den vänstra kolumnen de båda … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Ekonomi, Internationellt | Märkt | Lämna en kommentar

Förädlingsgraden för specialiserade mjölkföretag är högre i Danmark än i Sverige och Finland

Förädlingsgraden är kvoten mellan bruttoförädlingsvärdet och produktionsvärdet. Bruttoförädlingsvärdet i sin tur är produktionsvärdet minus kostnaden för  insatsvaror och tjänster. Förädlingsgraden motsvarar alltså hur stor andel av produktionsvärdet som finns kvar när de löpande kostnaderna är betalda. Denna andel är det … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

1 av 3 får lämnar EU

Det börjar närma sig. Snart lämnar det Förenade kungariket det vill säga Storbritannien och Nordirland EU. Den senaste stora strukturundersökningen genomfördes inom EU år 2016. Därför hämtar jag resultaten från den från Eurostats databas för att se att: Knappt 2 … Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Mindre än 1 procent av jordbruksföretagen inom EU skapar 38 % av produktionsvärdet

EU klassificerar jordbruksföretag med hjälp av standardiserade intäkter för de grödor och djur som finns vid företagen. Summan av de standardiserade intäkterna för ett företag motsvarar ungefär det totala produktionsvärdet för företagen. Stöd räknas inte med. De standardiserade intäkterna per … Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt | Märkt , | 1 kommentar

De specialiserade mjölkföretagen skapar drygt 30 % av produktionsvärdet i jordbruket i Finland och Sverige

De specialiserade mjölkföretagen svarar i genomsnitt för 17 % av produktionsvärdet inom EU. I Luxemburg svarar dessa mjölkföretag för hälften av produktionsvärdet och i Irland för 46 %. Irland följs av Estland (37%), Finland (34 %) och Sverige (31 %).  … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi, Internationellt | 2 kommentarer