Kategoriarkiv: Skörd

Majs- odling – skörd och viltskador

År 2020 odlade jordbrukarna 21 570 hektar majs i Sverige. Majs kan användas på flera sätt. Den kan tröskas när majskolvarna mognat och den kan hackas och ensileras som grönfoder. Om vi ska vara noga kan den dessutom vara en … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer, Skörd | Lämna en kommentar

Stor ekologisk spannmålsskörd 2020

Igår publicerade vi statistikrapporten Skörd för ekologisk och konventionell odling 2020. Där, och i vår statistikdatabas, finns statistik om skördarna av spannmål, oljeväxter, ärter, åkerbönor, matpotatis och slåttervall uppdelat på ekologisk och konventionell odling. De totala skördarna, det vill säga … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Om väderförhållandena 2021 varit normala skulle spannmålsskörden blivit nästan 5,9 miljoner ton.

Vi har nu publicerat statistikrapporten Normskördar för 2021. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Normskördarna beräknas, lite förenklat, som ett genomsnitt av hektarskördarna för de senaste 15 åren … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Odlingen av åkerbönor har inte återhämtat sig efter 2018 års katastrofala skörd

Odlingen av åkerbönor har inte återhämtat sig efter 2018 års dåliga skörd. År 2019 odlades 18 000 hektar med åkerbönor och år 2020 visar den preliminära statistiken att odlingen omfattar 20 000 hektar. Det är ungefär 10 000 hektar mindre … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer, Skörd | Märkt | 1 kommentar

Normskördar åren 2008-2020

Nu har vi lagt ut normskördar i vår databas. Det gör det lättare att använda statistiken över tid. Här har jag jämfört normskörden som alltså är i de flesta fall ett genomsnitt för 15 år med den faktiska skörden för … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | 2 kommentarer

Hektarskörden av kärnmajs 67 % högre än ifjol

Det finns mycket matnyttigt i det statistiska meddelande om skördarsom vi publicerade för några veckor sedan. En liten del handlar om kärnskörd av majs. Majs som tröskas, har ingått i skördestatistiken i tretton år. Den totala arealen redovisad som majs … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Obärgade arealer år 2019

Varje år är det en liten andel av arealen som inte blir bärgad som det var tänkt. Omfattningen redovisas i vårt statistiska meddelande om skördar. I genomsnitt för hela landet blev 0,5 % av spannmålsarealen obärgad. Det motsvarar runt 5 … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Den stora höstsådden 2019 bäddar för liten vårsådd och en hög skörd

Höstsådden 2019 var en av de största vi haft och om den inte utvintrar, det vill säga överlever vintern och våren, så får vi också en ovanligt liten vårsådd och förutsättningar för en hög skörd år 2020. Anledningen är att … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer, Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Skörden av havre år 2018 lägre än skörden år 1868

Jag läste i Jordbruksaktuellt att intresset för havre som livsmedelsråvara har ökat. I artikeln konstaterar man att odlingen av havre samtidig minskar. Eftersom vi har tidsserier från 1860-talet och framåt över odling och produktion av våra vanligaste spannmålsslag roade jag … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer, Skörd | Lämna en kommentar

Stora skördeskillnader i vall mellan olika typer av företag

I diagrammet nedan visas hektarskörden i medeltal för riket samt hektarskörden uppdelad på fem olika driftsinriktningar. Alla uppgiftslämnande företag har delats upp utifrån sin huvudsakliga produktion enligt Jordbruksverkets typologi (JO 35 SM 1701). Kategorin spannmål är företag som har i huvudsak spannmålsodling samt … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt , | Lämna en kommentar