Kategoriarkiv: Sysselsättning

Flest årsverken per företag i Skåne under 2020

För någon vecka sedan publicerade vi statistik över sysselsättningen i jordbruket. I det här blogginlägget har jag tagit sysselsättningen i form av samtliga årsarbetstider (årsverken) i Sveriges alla län och dividerat tiden med antalet företag. Det ger en bild av … Fortsätt läsa

Publicerat i Företag och företagare, Sysselsättning | Lämna en kommentar

24 % av jordbruken är heltidsjordbruk och de står för 58 % av det totala antalet årsverken i jordbruket

Antal företag och åkermark – länsfördelning 2020 I dag har vi publicerat statistik om heltidsjordbruket. Jordbruk som beräknas ha behov av minst 1 600 standardtimmar per år klassas som heltidsjordbruk. Förra året, 2020, fanns det 14 142 heltidsjordbruk i Sverige, vilket motsvarar … Fortsätt läsa

Publicerat i Företag och företagare, Sysselsättning | Lämna en kommentar

Sysselsättning 2020

Sysselsattas genomsnittsålder lägst i Jönköpings län Idag har vi publicerat statistikrapporten Sysselsättning i jordbruket 2020. Senast denna rapport publicerades var för resultat från 2016 års strukturundersökning. Sedan dess har antalet sysselsatta i jordbruket minskat ytterligare. Det är en trend vi … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning | Märkt | Lämna en kommentar

Trädgårdsodlingens behov av arbetskraft i Coronatider

Solen har just börjat göra sig påmind efter några månaders frånvaro, så det kan kännas konstigt att redan börja fundera på skördetider. Samtidigt är det oundvikligt att försöka förutse och hantera effekterna av alla åtgärder som krävs för att hantera … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning, Trädgård | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Trädgårdsarbete

Trädgårdsodlingen tar i anspråk en halv procent av den totala svenska åkerarealen och utgör drygt tre procent av samtliga svenska jordbruksföretag. Trots det sysselsätter trädgårdsodlingen nio procent av samtliga sysselsatta inom det svenska jordbruket. Totalt sett sysselsatte trädgårdsodlingen drygt 14 800 personer … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning, Trädgård | Lämna en kommentar

Kvinnors och mäns arbetstid i jordbruket år 2016

Jordbruksverket tar fram officiell statistik om: antalet män och kvinnor som har arbetat i jordbruket antalet årsverken. Det vill säga vi räknar om två personers halvtidsarbete till ett årsverke. Om man antar att könsfördelningen inom en bransch är jämn då … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning | Märkt , | Lämna en kommentar

Knappt 2 % av arbetstiden i svenskt jordbruk görs av inhyrd personal

I strukturundersökningen år 2013 fanns en fråga om hur mycket arbetstid som gjordes av inhyrd personal. Inhyrd personal är personer som jordbrukaren inte har ett arbetsgivaransvar Arbetstid för inhyrd personal är arbetstid i företagets jordbruksverksamhet inklusive trädgårdsodling utförd av inhyrd … Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt, Sysselsättning | Lämna en kommentar

Timlöner för anställda arbetare i jordbruket

I SCB:s databas finns statistik över timlöner för arbetare i privat sektor. Statistiken visar alltså timlöner för anställda personer i privat sektor. Statistiken visar att: Timlönerna för arbetare som jobbar med växtodling är drygt 10 kr högre per timma än … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning | Märkt | 1 kommentar

Arbetstiden ökar vid företag med mer än 100 hektar åker

I det här blogginlägget jämför jag arbetstiden i jordbruket mellan åren 2003 och 2013. Jag mäter arbetstiden i årsarbetstider (årsverken). Det innebär t.ex. att två personer som angett att de arbetar halvtid blir en årsarbetstid. Det totala antalet årsarbetstider har … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning | Märkt , | Lämna en kommentar

Mer än jordbruk

När mörkret blir tätare och året gått mot sitt slut går även det svenska jordbruket ned i aktivitet. När årets vårbruk, betessläpp, slåtter, spannmålsskörd, höstbruk mm är avklarat så blir tiderna lugnare för de som sysslar med traditionellt jordbruk. Fortfarande … Fortsätt läsa

Publicerat i Sysselsättning | Lämna en kommentar