Kategoriarkiv: Tema:län

10 % av mjölkkorna i Kronobergs län är ekologiska

Tema för vår adventskalender i år är statistik om jordbruket i Sveriges alla län. För den som vill se aktuell statistik över samtliga län finns en sida med powerpoints som tagits fram inom ramen för arbetet med Livsmedelsstrategin här. Du kan … Fortsätt läsa

Publicerat i Tema:län | 2 kommentarer

Basfakta: Jordbruket i Norrbottens län

Lantbruket i Norrbottens län domineras av mjölk- och köttproduktion. En större andel av åkermarken används för vallodling i länet än i riket som helhet. Även odlingen och förädlingen av potatis och grönsaker är betydande för länet. Antalet jordbruksföretag var runt … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Tema:län | 1 kommentar

Basfakta: Jordbruket i Värmlands län

I Värmlands län var antalet jordbruksföretag runt 3 400 år 2013. Basfakta om jordbruket i Värmlands län visar att ungefär 5 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 4 % av landets åkermark och 2 % av landets betesmark. Företagen är … Fortsätt läsa

Publicerat i Tema:län | Lämna en kommentar

Basfakta: Jordbruket i Västerbottens län

Basen i Västerbottens jordbruk är mjölkproduktion med vallodling. Större delen av länets jordbruk ligger i kustområdet, men en femtedel är spritt över inlandet längs älvdalar ända in mot fjällen. Växtodlingen domineras av vallodling. Andra grödor är foderspannmål och potatis medan … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Tema:län | Lämna en kommentar

Jordbruket i Sverige: Basfakta om Jämtlands län

Jordbruket i Jämtlands län är i huvudsak inriktade på mjölk- och köttproduktion. Vall är den absolut största grödan. I övrigt odlas spannmål till foder, potatis och mindre ytor med bär och grönsaker. Basfakta om jordbruket visar att ungefär 2 % av landets … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Tema:län | Lämna en kommentar

Jordbruket i Sverige: Basfakta om Dalarnas län

Jordbruket i Dalarnas län domineras av mjölk- och köttproduktion. Antalet jordbruksföretag var drygt 2 000 år 2013.  Av dessa var knappt 370 heltidsjordbruk. Basfakta om jordbruket i Dalarnas län visar att ungefär 3 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 2 % av landets åkermark … Fortsätt läsa

Publicerat i Tema:län | 2 kommentarer

Basfakta: Jordbruket i Västmanlands län

Jordbruksmarken i Västmanlands län återfinns framför allt i det flacka landskapet runt Mälaren och Hjälmaren, men även utefter de större vattendragen och i anslutning till mindre sjöar. I slättbygderna dominerar spannmålsproduktion, medan djurhållning är vanligare i skogsbygderna.                Antalet jordbruksföretag var runt … Fortsätt läsa

Publicerat i Tema:län | Lämna en kommentar

Basfakta: Jordbruket i Hallands län

I Hallands län var antalet jordbruksföretag runt 3 300 år 2013. Det innebär att ungefär 5 % av landets företag finns i länet. Företagarna brukar 4 % av landets åkermark och 4 % av landets betesmark. Företagen är alltså något mindre än de är i genomsnitt … Fortsätt läsa

Publicerat i Tema:län | Lämna en kommentar

Basfakta: Jordbruket i Blekinge län

Jordbruket i Blekinge är mångfacetterat, i skogsbygden dominerar jordbruk inriktat på nöt- och lammköttproduktion. I mellanbygden odlas spannmål. I slättbygderna på Listerlandet i väster och i Ramdala är växtodlingen inriktad på bland annat sockerbetor, fabrikspotatis och grönsaker. I slättbygderna finns … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Tema:län | Lämna en kommentar

Basfakta: Jordbruket i Skåne län

Skåne är och har varit en stark region för jordbruksföretagande. Förutsättningarna i Skåne är goda. En stor del av Sveriges bästa åkermarker finns i Skåne. Antalet jordbruksföretag var runt 8 800 år 2013. Basfakta om jordbruket i Skåne län visar att 13 … Fortsätt läsa

Publicerat i Tema:län | 1 kommentar