Definition av heltidsjordbruk och svensk typologi

Heltidsjordbruk

Heltidsjordbruken består av de företag i Lantbruksregistret som har ett standardiserat arbetsbehov enligt den svenska typologin som är minst 1600 timmar. Det behöver inte vara en person som arbetar heltid på jordbruksföretaget. Det kan lika gärna vara flera personer som arbetar deltid, så länge som det standardiserade arbetsbehovet är minst 1 600 timmar.

Vi får ofta frågan varför gränsen är just 1 600 timmar. En heltid brukar väl ändå vara 1800-2000 timmar? Anledningen är att beräkningen bygger på standardarbetstimmar. Det vill säga för de olika grödorna och de djur som finns i Sverige beräknas ett genomsnittligt arbetsbehov per hektar och per djur. Det finns dock en del arbetstid som inte är med i beräkningen t.ex. en viss ställtid mellan olika arbetsmoment vilket innebär att den verkliga arbetstiden i företaget något överstiger den beräknande standard-arbetstiden. Vi bedömer därför att ett standardarbetsbehov på 1600 timmar motsvarar en heltid.

Standardarbetstid

Arbetsbehovet beräknas med hjälp av upp¬gifter om grödodlingens/djurbesättningens fysiska storlek (areal/antal) och schablonmässigt uppskattade arbetsbehov per enhet. Dessa avser att spegla genomsnittliga förhållanden när det gäller mekanisering, arrondering m.m. Arbetsbehovet beräknades i det ursprungliga systemet med hjälp av en brytpunkt och två normta/standardarbetstider (ett visst arbetsbehov per enhet upp till brytpunkten och ett annat över brytpunkten). Samma standardarbetstid används för hela riket (utom för skog), eftersom arbetsbehovet inte anses variera så mycket mellan olika delar av landet. Däremot är variationen stor mellan små och stora företag, varför standardarbetstiden åsatts markant olika värden under och över brytpunkten.

Samtliga standardarbetstiden avser arbetsbehovet under ett år. Arbetsbehovet för aktiviteter med kortare eller längre produktionscykel än ett år räknas om till att avse medeltal per år. Längre väntetider o.d. ingår inte i standardarbetstiden.

Svensk typologi

Standardarbetstiden används för att gruppera företagen efter storlek och efter driftsinriktning i den svenska officiella statistiken. Ett småbruk är t.ex. ett företag som kräver färre än 400 timmar. Ett heltidsjordbruk alltså minst 1600 timmar. Ett specialiserat mjölkföretag t.ex. har minst två tredjedelar av sin arbetstid från mjölkkor för att ta några exempel.

4 kommentarer till Definition av heltidsjordbruk och svensk typologi

  1. Pingback: Heltidsjordbrukarna ryms i Globen | Jordbruket i siffror

  2. Pingback: 15 500 heltidsjordbruk år 2016 | Jordbruket i siffror

  3. Pingback: Störst andel småbruk i Lappland | Jordbruket i siffror

  4. Pingback: Jordbruksföretagen blir färre men större | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s