Quizz

Nedan finns svaren på quizzen som är publicerad på bloggen under julen 2015. Om du vill söka frågorna börjar alla inlägg med Vad vet du om jordruket i Sverige?

Fråga 1.

2 933 100 hektar år 1984 och 2 596 500 hektar år 2014 en minskning med 9 % .

Fråga 2.

Havre. (sägs delvis bero på att det fanns fler hästar)

Fråga 3

I början av 1970-talet.

Fråga 4.

Det fanns flest hästar

  • Hästar 372 000
  • Kor för mjölkproduktion 348 000
  • Baggar och tackor 273 000
  • Suggor och galtar 156 000
  • Getter (enligt Jordbruksverkets administrativa system runt 15 000)

Fråga 5.

6,6 miljoner ton år 1984

Fråga 6.

Östergötlands län

Fråga 7

Från 3,6 miljoner ton till 2,9 miljoner ton en minskning med 18 %

Fråga 8.

Från 174 000 till 289 000 en ökning med 66 %

Fråga 9

Danmark, (29%) Finland (0 %), Sverige (-1 %), Norge (-3 %)

Fråga 10

Nötkött