Etikettarkiv: ekologiska arealer

Arealen ekologiskt odlad spannmål ökade med 7 % mellan åren 2017 och 2018

Strax före sommaren publicerade vi officiell statistik om arealerna av  ekologisk åkermark i Sverige.  Den ekologiska växtodlingen på åkermark domineras av vallodling.  År 2018 uppgick den omställda arealen slåtter- och betesvall till 248 300 hektar, vilket motsvarar närmare 60 % av den … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Vi har publicerat officiell statistik om ekologisk åkermark.  Jag bloggade i veckan om kommundata men det statistiska meddelandet innehåller så mycket mer. Det visar t.ex. att 14 % av åkermarken var omställd för ekologisk produktion, vilket innebär att produkter från marken … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar

Nora i topp bland de 100 kommunerna med störst andel ekologiskt odlad åkermark

För någon vecka sedan publicerade vi statistik över den ekologiska odlingen i Sverige. Statistiken visade att den arealen som var omställd till ekologisk produktion var 360 000 hektar åkermark och 106 700 hektar betesmark år 2015. Jag har tittat litet närmare på åkermarken … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Arealer | Märkt , | 1 kommentar

Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark i Sverige och Danmark

På Eurostats hemsida finns statistik över certifierade ekologiska arealer. I diagrammet nedan jämförs den certifierade ekologiska arealen jordbruksmark i Sverige med några länder i vår närområde. Vi kan se att den andel av jordbruksmarken som är certifierad för ekologisk produktion … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt | Lämna en kommentar

Vall är vanligast – drygt 60 % av den ekologiskt odlade åkerarealen består av vall.

Den areal av jordbruksmarken i Sverige som odlas ekologiskt fortsätter att öka år 2010. Den totala arealen jordbruksmark som antingen var omställd eller var under omställning till ekologisk produktion var knappt 439 000 hektar eller 14,2 % av den totala arealen jordbruksmark … Läs mer

Publicerat i Arealer | Märkt , , | Lämna en kommentar