Etikettarkiv: jordbruksstatistik

Om väderförhållandena 2021 varit normala skulle spannmålsskörden blivit nästan 5,9 miljoner ton.

Vi har nu publicerat statistikrapporten Normskördar för 2021. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Normskördarna beräknas, lite förenklat, som ett genomsnitt av hektarskördarna för de senaste 15 åren … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt | Lämna en kommentar

Jordbruksstatistisk årsbok år 2013 är publicerad

Jordbruksstatistisk årsbok innehåller allt och litet till om jordbruket. I boken finns uppgifter om arealer och djur, om antal företagare och om antal sysselsatta i jordbruket, om priser och om jordbrukets ekonomi. Allt man kan tänka sig helt enkelt. I … Fortsätt läsa

Publicerat i Fascinerande fakta | Märkt , , , | Lämna en kommentar

FAO uppskattar att veteproduktionen i världen 2012 blir den näst högsta som uppmätts

FAO uppskattar att veteproduktionen år 2012 i världen blir rekordhöga 690 miljoner ton. Det är bara 10 ton mindre än fjolårets skörd som var den högsta som uppmätts. Priserna på spannmål har de senaste månaderna ökat något. Förutom på spannmål … Fortsätt läsa

Publicerat i Skörd | Märkt , , | Lämna en kommentar

Drygt 3 miljoner hektar åker- och betesmark i Sverige 2011

Den totala arealen åkermark var 2 618 900 hektar år 2011. Det innebär en minskning med 14 600 hektar (-0,6 %) sedan 2010. Mellan åren 2010 och 2011 har spannmålsarealen ökat medan odlingen av oljeväxter (raps och rybs) har minskat.  Vall- och … Fortsätt läsa

Publicerat i Arealer | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

17 000 heltidsjordbruk år 2010

Ungefär vart tredje år frågar vi om sysselsättningen i jordbruket och vi kan då gruppera företagen efter om den sammanlagda arbetstiden i företaget överstiger en heltid som vi beräknat till 1 600 timmar. Utvecklingen över tid visar att det antal … Fortsätt läsa

Publicerat i Allmänt, Fascinerande fakta, Företag och företagare, Husdjur, Sysselsättning | Märkt , , , , | 3 kommentarer

Prisutvecklingen för nötkött månad för månad mellan åren 2008 och 2011

Jordbruksverket tar fram tre indexserier som visar pristuveckling i olika led i livsmedels-kedjan. I diagrammet nedan visas prisutvecklingen för nötkött under perioden 2008 till 2011. Avräkningsprisindex som  speglar det pris jordbrukaren får för nötkött steg med 2,2 procent i december 2011 jämfört med … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

320 777 traktorer i januari 2012

Det fanns 320 777 traktorer i trafik i januari 2012. Statistik finns i SCB:s statistikdatabas tillbaka till år 1975. Antalet traktorer var som flest i maj 1990 med 335 562 traktorer//Ann-Marie Karlsson

Publicerat i Fascinerande fakta | Märkt , , | 1 kommentar

Det genomsnittliga taxeringsvärdet för en lantbruksenhet är 2,6 miljoner kr.

SCB har just publicerat statistik över taxeringsvärdet för olika typer av skattepliktiga fastigheter i Sverige. Statistiken visar att jämfört med andra grupper som småhus, hyreshus, industrifastigheter så har taxeringsvärdet för lantbruksenheter ökar mest.. Det totala taxeringsvärdet för lantbruk har ökat … Fortsätt läsa

Publicerat i Ekonomi | Märkt , , | Lämna en kommentar

Import av julgranar

Nu när december månad är här blir det bråda dagar för dem som skall tillhandahålla årets julgranar. Det har visat sig finnas ett intresse för hur stor importen av julgranar från utlandet är. Huvuddelen av granarna kommer från andra EU-länder … Fortsätt läsa

Publicerat i Internationellt | Märkt , | 1 kommentar

Jordbruk med kombinationsverksamheter

LRF presenterade i dagarna resultatet av sin undersökning Grönt Entreprenörskap 2011, där 9 202 LRF-medlemmar intervjuats om verksamhet inom de gröna näringarna, men utanför det egentliga jordbruket. ”God lönsamhet, investeringsvilja och stark framtidstro. Det utmärker företagare som sysslar med entreprenad, energi, … Fortsätt läsa

Publicerat i Företag och företagare | Märkt , | 1 kommentar