2016:Så här jobbar vi hästräkning och strukurundersökning

amdikor2

7 juli

Vi skickade ut påminnelser till de som inte svarat i veckan. Påminnelserna för både hästundersökningen och strukturundesökningen kom ut på samma gång. Många ringde och vi fick öka det antal personer som svarade i telefon från en till fyra. Vi fick trist nog också problem med vårt IT-system samtidigt som jordbrukarna och fastighetsägarna försökte svara. Det varade bara runt en halv timme men det ställde förstås till besvär för de som försökte svara via webben. Nu fungerar dock systemet igen.

29 juni

I veckan är två personer som arbetar med Strukturundersökningen (Ylva och Milan) på Borgebydagarna och pratar om undersökningen. Vår finna plansch ser ut såhär. Ska bli spännande att höra om någon som missade deadline tar chansen att lämna sina uppgifter på Borgeby.

struktur

23 juni

Idag är sista svarsdatum för att svara på strukturundersökningen. De senaste dagarna har det kommit in många blanketter och vi har varit fullt sysselsatta med ankomstregistrera och sortera blanketterna.

Vi har också svarat på frågor i telefon. I år har fler svarat på webben än tidigare år. Det är kul men har tyvärr inneburit att webben ibland varit överbelastad och det därför inte fungerat att svara. Idag lyckades vi öka kapacitet så idag har det fungerat bättre.

Andelen blanketter som kommit in i år är ungefär lika stort som tidigare år.

enkät

22 juni 2016

Den här veckan beskriver vi vårt arbete på statistikenheten på Jordbruksverkets instagramsida.  @jordbruksverket.

instagram

2 juni: Posten var försenad idag…

… den kom först efter lunch så vi  hann sortera färdigt de 34 backar som kom igår. Fram till igår hade vi fått in 7 539 blanketter. Så här långt har nästan lika många svarat på webben som via blankett.

450 jordbrukare har ringt oss och lämnat uppgifterna på telefon. 3 261 har lämnat via webben och 3 828 har postat pappersblanketterna till oss.

Namnlös

30/5 300 blanketter förra veckan

Blanketter och instruktioner skickades ut i onsdags och i fredags fick vi tillbaka 300 blanketter. Lagom många för att vi skulle kunna gå igenom hur vi ska ta hand om dem i lugn och ro.

23/5 Idag börjar 13 sommarjobbare…

…och vi har en utbildningsdag  om sekretess och telefonbemötande. Vi har också skickat ut två pressmeddelanden idag. Ett om hästräkningen och ett om strukurundersökningen.

Pressmeddelande strukturundersökningen

I dagarna kommer alla landets jordbrukare, ca 70 000, att få en enkät hem i brevlådan. Enkäten innehåller frågor om arrenderad areal och antal djur. 25 000 av dessa jordbrukare får även frågor om sysselsättning, kombinationsverksamhet och produktionsmetoder. Den så kallade strukturundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

Objektiv statistik för bra beslutsunderlag

Ska samordnas med SAM-ansökan på sikt

Fakta om strukturundersökningen

Pressmeddelande hästräkning

Var sjätte år undersöker Jordbruksverket hur många hästar som finns i Sverige. 2010 fanns drygt 360 000 hästar, och nu är det dags att räkna dem igen. I sommar skickar vi en enkät till ett urval av fastighetsägare, ca 50 000, med frågan om de har hästar på sin fastighet. Ridskolor och företag med turridning är också med i undersökningen.

Enkäten i brevlådan runt sista maj

Stor efterfrågan på statistik från hästsektorn

Två undersökningar i sommar

Mer information

Nästa vecka börjar det…