Svar frågorna

Svar på fråga 2

Jordbrukarna producerar mest mjölk. Under år 2015 producerades 2933 tusen ton mjölk, 233 tusen ton griskött och 133 tusen ton nötkött.

Svar på  fråga 1

Under år 2016 gjorde vi en djupdykning i hur vi beräknar sockerkonsumtionen och vi kom fram till att sockerkonsumtionen har varit relativt oförändrad de senaste 20 åren.

Konsumtionsberäkningarna är  skattningar som bygger på statistik om produktion+ import – export. Det innebär att sockerinnehållet i redan färdiga produkter som importeras och exporteras beräknas genom olika schabloner. Sammantaget innebär metoden att siffrorna speciellt för enskilda år måste tolkas med försiktighet. Du kan läsa mer om hur vi räknar sockerkonsumtion och varför vi kommit till slutsatsen att sockerkonsumtionen är relativt oförändrad  här.