Svar på fråga 3

Arealen åkermark per person är högst i Oceanien och lägst i Asien. Tittar man istället på arealen åker i sig utan att jämföra med befolkningen är den högst i Asien och lägst i Oceanien.

osceanien