Svar på fråga 7: Köttkonsumtionen i norden

FAO:s statistik visar att köttkonsumtionen per per person och år är lägst i Norge och högst på Island.
namnlosFAO gör egna beräkningar av konsumtionen. Det innebär att den svenska konsumtionen skiljer sig något åt från de siffror vi brukar publicera.

Den konsumtion FAO beräknat är totalkonsumtionen kött det vill säga den totala åtgången av köttråvaror för humankonsumtion, dvs. både det kött som finns i t.ex. korv och kalvsylta samt ”rent” kött såsom fläskkotlett och oxfilé. I totalkonsumtionen görs varken avdrag för ben eller svinn. Totalkonsumtionen av kött ger alltså en högre siffra än direktkonsumtionen, eftersom även köttinnehållet i t.ex. charkprodukter ingår i totalkonsumtionen.  Totalkonsumtion benämns också ofta med orden förbrukning, åtgång eller slaktkroppsvikt.

Är köttkonsumtionen överskattad på Island?

Jag grävde vidare i den högre åtgången av kött för humankonsumtion på Island och då speciellt posten övrigt kött som förmodligen är hästkött. Jag hittade då två källor Statistics Iceland som hade statistik om totalproduktionen av t.ex. hästkött och en trevlig Powerpoint-presentation från en jordbruksorganisation. Båda källorna indikerar att hästköttskonsumtionen förmodligen är överskattad och borde vara 2-3 kilo. Det skulle innebära att totalkonsumtionen på Island är ungefär lika stor som i Danmark och Sverige.

//Ann-Marie Karlsson