Svar på fråga 8

Arealen åkermark har minskat med 35 800 hektar eller 12 % i Norrland och med 27 700 hektar eller 6 % i Skåne.

akermark