Län för län: 10 fakta om kor 1867-2009

10 fakta om kor i Stockholms län 1867-2009

 1.  Vid slutet av år 1867 fanns det 51 000 kor, 2000 tjurar och 10 000 oxar i Stockholms län.
 2. I juni 2009 fanns 7 600 kor i länet. Av dem var 4 100 kor för mjölkproduktion och 3 400 (45 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under perioden 1890-1910. Då fanns knappt 80 000 kor i länet.
 4. Antalet kor minskade i länet vid tiden för första världskriget.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 3 och 4 tjurar per 100 kor i länet. Det var ungefär lika många som i riket i övrigt.
 6. Antalet oxar i länet började minska i början av 1880-talet i motsats till riket som helhet där oxarnas antal då ökade.
 7. Antalet kor ökade mer i slutet av 1800-talet och minskade mer under första världskriget än i rikets som helhet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. Under 1930-talet fanns det 9 300 företag med nötkreatur i Stockholms län. År 2009 var motsvarande antal 415 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 10,5 nötkreatur år 1937 jämfört med 50 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Uppsala län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 36 000 kor, 1 500 tjurar och 7000 oxar i Uppsala län
 2. I juni 2009 fanns 17 400 kor i länet. Av dem var 11 500 kor för mjölkproduktion och 5900 (34 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet, ungefär 58 000.
 4. Antalet kor minskade i länet vid tiden för första världskriget.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det cirka 4 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i övrigt.
 6. Antalet oxar förblev konstant under perioden 1870-1895 i motsats till riket som helhet där oxarnas antal ökade under 1880-talet. Vid mitten av 1890-talet började antalet oxar stadigt minska i länet.
 7. Utvecklingen av antalet mjölkkor i Uppsala län är densamma som för hela Sverige.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet minskat något.
 9. När antalet kor var som högst under 1930-talet fanns 8 000 företag med nötkreatur i Uppsala län. År 2009 var motsvarande antal 732 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 11,3 nötkreatur år 1937 jämfört med 66 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Södermanlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 46 000 kor, 2 000 tjurar och 25 700 oxar i Södermanlands län
 2. I juni 2009 fanns 17 500 kor i länet. Av dem var 10 800 kor för mjölkproduktion och 6 800 (39 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet, ungefär 79 000.
 4. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 4 och 5 tjurar per 100 kor i länet. Det var ungefär lika många som i riket i övrigt.
 5. Antalet oxar förblev konstant under perioden 1870-1890 i motsats till riket som helhet där oxarnas antal ökade under 1880-talet. Vid mitten av 1880-talet började antalet oxar stadigt minska i länet.
 6. Utvecklingen av antalet mjölkkor i Södermanlands län är densamma som för hela Sverige.
 7. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 8. När antalet kor var som högst under 1930-talet fanns 9 300 företag med nötkreatur i Södermanlands län. År 2009 var motsvarande antal 594 företag.
 9. År 1937 fanns de största nötkreatursbesättningarna i riket i Södermanlands län och Malmöhus län med 13,1 nötkreatur per företag.
 10. År 2009 var antalet nötkreatur per företag 81 djur.

gotland

10 fakta om kor i Östergötlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 83 000 kor, 3 800 tjurar och 40 500 oxar i Östergötlands län.
 2. Östergötland var näst efter Älvsborgs län det län där det då fanns flest kor i riket.
 3. I juni 2009 fanns 41 000 kor i länet. Av dem var 25 800 kor för mjölkproduktion och 15 200 (37 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 4. Det fanns flest kor i länet under perioden 1890-1915 och under 1930-talet. Då fanns ungefär 111 000 kor i länet.
 5. Antalet kor minskade i länet under världskrigen.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 5 och 6 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i genomsnitt.
 7. Antalet oxar i länet var som flest under 1870-talet och började minska i slutet av 1880-talet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och i mitten av 2000-talet.
 9. Under 1930-talet fanns det 15 300 företag med nötkreatur i Östergötlands län. År 2009 var motsvarande antal 1 222 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 12,1 nötkreatur år 1937 jämfört med 94 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Jönköpings län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 70 200 kor, 1100 tjurar och 27 000 oxar i Jönköpings län.
 2. I juni 2009 fanns 45 100 kor i länet. Av dem var 30 400 kor för mjölkproduktion och 14 700 (33 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Då fanns drygt 99 000 kor i länet.
 4. Antalet kor minskade i länet vid tiden för första världskriget.
 5. Antalet oxar i länet var konstant runt 28 000 djur fram till slutet av 1890-talet. Därefter börjar antalet oxar sakta minska.
 6. I slutet av 1800-talet fanns 12 procent av rikets oxar i länet, men bara 4 procent av antalet kor.
 7. År 2009 fanns 9 procent av mjölkkorna i länet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. När antalet kor var som högst under 1930-talet fanns det 18 300 företag med nötkreatur i Jönköpings län. År 2009 var motsvarande antal 1 959 företag. Jönköpings län är det län där antalet företag med nötkreatur i relativa tal har minskat minst.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 8,5 nötkreatur år 1937 jämfört med 65 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Kronobergs län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 54 000 kor, 1 100 tjurar och 20 900 oxar i Kronobergs län.
 2. I juni 2009 fanns 22 100 kor i länet. Av dem var 13 300 kor för mjölkproduktion och 8 800 (40 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet, ungefär 71 000.
 4. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 2 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet färre än i riket i övrigt.
 5. I relativa tal ökade inte antalet kor lika mycket som i riket som helhet under slutet av 1800-talet.
 6. Antalet oxar i länet började minska i slutet av 1890-talet. Det var några år senare än riket i övrigt.
 7. I slutet av 1800-talet fanns 9 procent av rikets oxar i länet, men bara 4 procent av antalet kor.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. Under 1930-talet fanns det 16 900 företag med nötkreatur i Kronobergs län. År 2009 var motsvarande antal 1 131 företag. Kalmar län är efter Jönköpings län det län där antalet företag med nötkreatur minskat minst.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 6,3 nötkreatur år 1937 jämfört med 56 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Kalmar län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 62 000 kor, 2 100 tjurar och 36 400 oxar i Kalmar län
 2. I juni 2009 fanns 54 200 kor i länet. Av dem var 41 100 kor för mjölkproduktion och 13 100 (24 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet, ungefär 97 000.
 4. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 3 tjurar per 100 kor i länet. Det var ungefär lika många som i riket i övrigt.
 5. Antalet oxar ökade under 1870-talet och började minska sent i länet jämfört med riket som helhet.
 6. I slutet av 1800-talet fanns 16 % av rikets oxar i Kalmar län, men bara 4 procent av antalet kor.
 7. År 2009 fanns 11 procent av mjölkkorna i länet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet. Därefter har antalet ökat svagt.
 9. Under 1930-talet fanns det 15 900 företag med nötkreatur i Kalmar län. År 2009 var motsvarande antal 1 517 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 10,3 nötkreatur år 1937 jämfört med 100 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Gotlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 13 100 kor, 1200 tjurar och 9 300 oxar i Gotlands län.
 2. I juni 2009 fanns 22 400 kor i länet. Av dem var 16 700 kor för mjölkproduktion och 5 600 (25 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Då fanns drygt 26 700 kor i länet.
 4. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 8 och 9 tjurar per 100 kor i länet. Det var dubbelt så mycket som genomsnittet för riket.
 5. Antalet oxar i länet ökade under 1870-talet till drygt 10 000 djur. Därefter börjar antalet oxar minska.
 6. I slutet av 1800-talet fanns 1 procent av rikets kor i länet. År 2009 var motsvarande siffra 4 procent av mjölkkorna i länet.
 7. Gotlands län är därmed ett av de län där antalet kor minskat minst.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. När antalet kor var som högst under 1930-talet fanns det 6 580 företag med nötkreatur i Gotlands län. År 2009 var motsvarande antal 616 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 6,8 nötkreatur år 1937 jämfört med 103 nötkreatur år 2009.gotland

10 fakta om kor i Blekinge län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 22 000 kor, 1 000 tjurar och 9 400 oxar i Blekinge län.
 2. I juni 2009 fanns 10 000 kor i länet. Av dem var 4 400 kor för mjölkproduktion och 5 600 (56 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Blekinge län är ett av tre län där antalet kor för uppfödning av kalvar överstiger antalet mjölkkor.
 4. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Då fanns drygt 35 000 kor i länet.
 5. Utvecklingen av antalet kor i länet är i stort densamma som för riket.
 6. Antalet oxar i länet var konstant runt 10 000 djur fram till slutet av 1870-talet. Därefter börjar antalet oxar sakta minska.
 7. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 8. När antalet kor var som högst under 1930-talet fanns det 8 400 företag med nötkreatur i Blekinge län.
 9. År 2009 var motsvarande antal 584 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 6,7 nötkreatur år 1937 jämfört med 48 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Kristianstad län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 59 000 kor, 1 700 tjurar och 11 200 oxar i Kristianstads län.
 2. I juni 2008 fanns 46 000 kor i länet. Av dem var 26 600 kor för mjölkproduktion och 19 200 (42 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet runt 1900 samt under 1930-talet, ungefär 102 000.
 4. Antalet kor minskade kraftigt i länet vid tiden för första världskriget.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 3 tjurar per 100 kor i länet. Det var ungefär lika många som i riket i övrigt.
 6. Antalet oxar förblev konstant under perioden 1870-1880 i motsats till riket som helhet där oxarnas antal ökade under 1880-talet. Vid mitten av 1890-talet började antalet oxar stadigt minska i länet.
 7. Utvecklingen av antalet mjölkkor i Kristianstads län är densamma som för hela Sverige.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. När antalet kor var som högst under 1930-talet fanns 20 800 företag med nötkreatur i Kristiansstad län. År 2009 var motsvarande antal 2676 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 8,6 nötkreatur år 1937 jämfört med 80 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Malmöhus län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 64 400 kor, 1 800 tjurar och 8 300 oxar i Malmöhus län.
 2. I juni 2008 fanns 32 200 kor i länet. Av dem var 15 600 kor för mjölkproduktion och 16 600 (52 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1890-talet, strax över 150 000.
 4. Antalet kor minskade i länet vid tiden för första världskriget.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 3 tjurar per 100 kor i länet. Det var ungefär lika många som i riket i övrigt.
 6. Antalet oxar i länet började minska från en redan låg nivå så tidigt som i slutet av 1860-talet.
 7. Utvecklingen av antalet mjölkkor i Malmöhus län är densamma som för hela Sverige.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet minskat något.
 9. Under 1930-talet fanns 19 300 företag med nötkreatur i Malmöhus län.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 13,1 nötkreatur år 1937. Företagarna i Malmöhus län hade därmed tillsammans med Södermanlands län de största nötkreatur-besättningarna i riket.

gotland

10 fakta om kor i Hallands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 36 900 kor, 900 tjurar och 6 500 oxar i Hallands län
 2. I juni 2009 fanns 34 500 kor i länet. Av dem var 26 300 kor för mjölkproduktion och 8 200 (24 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1900-talets första år. Då fanns drygt 80 000 kor i länet.
 4. Antalet kor ökade kraftigt i länet i slutet av 1800-talet.
 5. Antalet kor minskade i länet vid tiden för första världskriget.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 2 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet mindre än genomsnittet i riket.
 7. Antalet oxar i länet var konstant runt 8 000 djur fram till slutet av 1870-talet. Därefter börjar antalet oxar sakta minska.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit relativt konstant.
 9. Under 1930-talet fanns det 13 000 företag med nötkreatur i Hallands län. År 2009 var motsvarande antal 1 167 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 9,2 nötkreatur år 1937 jämfört med 80 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Göteborgs och Bohus län 1867-2009

 1. I den del av Västra Götalands län som tidigare varit Göteborgs och Bohus län fanns i juni 2008 ungefär 11 900 kor.
 2.  Vid slutet av år 1867 fanns det 51 000 kor, 1 500 tjurar och 1 600 oxar i Göteborgs och Bohus län.
 3. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 1 och 4 tjurar per 100 kor i länet.
 4. Av antalet kor var 6 000 kor för mjölkproduktion och 5 800 (49 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 5. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet, ungefär 58 000.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 3 tjurar per 100 kor i länet.
 7. Antalet oxar i länet ökade under 1870-talet för att därefter sakat minska.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. Under 1930-talet fanns det 14 600 företag med nötkreatur i Göteborgs och Bohus län.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 6,1 nötkreatur år 1937.

gotland

10 fakta om kor i Älvsborgs län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 95 000 kor, 2 900 tjurar och 15 100 oxar i Älvsborgs län.
 2. I den del av Västra Götalands län som tidigare varit Älvsborgs län fanns i juni 2008 32 900 kor. Av dem var 22 700 kor för mjölkproduktion och 10 200 (31 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet, ungefär 131 000.
 4. Antalet kor minskade i länet vid tiden för världskrigen.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns mellan 3 och 4 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet ungefär lika många som i riket i övrigt.
 6. I relativa tal ökade inte antalet kor lika mycket som i riket som helhet under slutet av 1800-talet.
 7. Antalet oxar i länet började minska i slutet av 1880-talet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. Under 1930-talet fanns det 27 900 företag med nötkreatur i Älvsborgs län.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 6,8 nötkreatur år 1937.

gotland

10 fakta om kor i Skaraborgs län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 71000 kor, 1 500 tjurar och 25 800 oxar i Skaraborgs län.
 2. I den del av Västra Götalands län som tidigare varit Skaraborgs län fanns i juni 2008 ungefär 47 000 kor. Av dem var 33 000 kor för mjölkproduktion och 14 400 (31 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under de första åren på 1900-talet och under 1930-talet, ungefär 140 000.
 4. Antalet kor minskade i länet vid tiden för världskrigen.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det 2 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet färre än i riket i övrigt.
 6. Antalet oxar i länet ökade något under 1870-talet för att därefter minska.
 7. I slutet av 1890-talet fanns 9 procent av rikets oxar i länet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet. Därefter har antalet varit konstant.
 9. Under 1930-talet fanns det 23 900 företag med nötkreatur i Skaraborgs län.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 9,4 nötkreatur år 1937.

gotland

10 fakta om kor i Värmlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 77 400 kor, 2 600 tjurar och 4 400 oxar i Värmlands län.
 2. I juni 2009 fanns 17 600 kor i länet. Av dem var 8 200 kor för mjölkproduktion och 9 300 (53 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet i början av 1890 talet då fanns. Då fanns ungefär 100 000 kor i länet.
 4. Antalet kor minskade i länet under början av 1900-talet.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 3 och 4och tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i genomsnitt.
 6. Antalet oxar i länet var som flest under 1870-talet och började minska i början av 1880-talet.
 7. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och i mitten av 2000-talet.
 8. Värmlands län är tillsammans med Blekinge län och Malmöhus län de län där antalet kor för köttproduktion överstiger antalet kor för mjölkproduktion.
 9. Under 1930-talet fanns det 25 700 företag med nötkreatur i Värmlands län. År 2009 var motsvarande antal 842 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 5,4 nötkreatur år 1937 jämfört med 61 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Örebro län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 50 600 kor, 1 500 tjurar och 14 300 oxar i Örebro län.
 2. I juni 2009 fanns 12 400 kor i länet. Av dem var 7 100 kor för mjölkproduktion och 5 300 (43 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Då fanns ungefär 76 000 kor i länet.
 4. Antalet kor minskade kraftigt under 1950-talet och 1960-talet.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det ungefär 3 tjurar per 100 kor i länet. Det var lika mycket som i riket.
 6. Antalet oxar i länet var som flest under 1870-talet och började därefter snabbt minska i början av 1880-talet.
 7. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och i mitten av 2000-talet.
 8. Under 1930-talet fanns det 15 200 företag med nötkreatur i Örebro län. År 2009 var motsvarande antal 551 företag.
 9. Det genomsnittliga företaget hade 7,4 nötkreatur år 1937 jämfört med 67 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Västmanlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 41 800 kor, 1 700 tjurar och 10 100 oxar i Västmanlands län.
 2. I juni 2009 fanns 7000 kor i länet. Av dem var 4 500 kor för mjölkproduktion och 2600 (37 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1890-talet. Då fanns 70 000 kor i länet.
 4. Antalet kor minskade i länet under världskrigen.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det 4 och tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i genomsnitt.
 6. Antalet oxar i länet var ungefär 10 000 fram till 1890-talet. Därefter börjar antalet minska.
 7. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet, för att därefter minska något.
 8. Under 1930-talet fanns det 8 300 företag med nötkreatur i Västmanlands län.
 9. År 2009 var motsvarande antal 311 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 11,5 nötkreatur år 1937 jämfört med 65 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Dalarnas län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 61 300 kor, 1 200 tjurar och 600 oxar i Dalarnas län.
 2. I juni 2009 fanns 12 000 kor i länet. Av dem var 6 700 kor för mjölkproduktion och 5 400 (44 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet i början av 1900-talet och under 1930-talet. Då fanns ungefär 70 000 kor i länet.
 4. Det fanns fler än 60 000 kor i länet under perioden 1870 till 1937.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det 2 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet färre än i riket i genomsnitt.
 6. Det högsta antalet oxar som i slutet av 1800-talet fanns i länet var 600.
 7. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet fram till idag.
 8. Under 1930-talet fanns det 18 300 företag med nötkreatur i Dalarnas län.
 9. År 2009 var motsvarande antal 626 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 4,9 nötkreatur år 1937 jämfört med 54 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Gävleborgs län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 51 100 kor, 1 400 tjurar och 500 oxar i Gävleborgs län.
 2. I juni 2009 fanns 14 600 kor i länet.
 3. Av dem var 8 900 kor för mjölkproduktion och 5 700 (39 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 4. Antalet kor ökade kraftigt under 1880-talet för att därefter vara relativt oförändrad mellan 1890-talet och andra världskriget. Antalet kor började därefter minska.
 5. Det fanns flest kor i länet under perioden under 1930-talet. Då fanns ungefär 70 000 kor i länet.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 2 och 3 tjurar per 100 kor i länet. Det var litet färre än i riket i genomsnitt.
 7. Det har funnits få oxar i länet som mest runt 500 stycken.
 8. Kor för uppfödning av kalvar ökade i antal under slutet av 1980-talet och i mitten av 2000-talet.
 9. Under 1930-talet fanns det 16 100 företag med nötkreatur i Gävleborgs län. År 2009 var motsvarande antal 765 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 5,8 nötkreatur år 1937 jämfört med 54 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Västernorrlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 44 600 kor, 1 400 tjurar och 114 oxar i Västernorrlands län.
 2. I juni 2009 fanns 12 000 kor i länet.
 3. Av dem var 7 200 kor för mjölkproduktion och 4800 (40 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 4. Det fanns flest kor i länet under perioden under 1930-talet. Då fanns ungefär 77 000 kor i länet.
 5. Antalet kor ökade under perioden 1870 till början av 1940-talet. Därefter minskade antalet kraftigt under 1950- talet och 1960-talet.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 3 och 4 och tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i genomsnitt.
 7. Det har funnits få oxar i länet som flest ett par hundra.
 8. Kor för uppfödning av kalvar har ökat från 1980-talet och fram till idag.
 9. Under 1930-talet fanns det 22 500 företag med nötkreatur i Västernorrlands län. År 2009 var motsvarande antal 638 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 4,7 nötkreatur år 1937 jämfört med 49 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Jämtlands län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 36 700 kor, 1 700 tjurar och 150 oxar i Jämtlands län.
 2. I juni 2009 fanns 12 100 kor i länet. Av dem var 8 300 kor för mjölkproduktion och 3 900 (32 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Då fanns ungefär 53 000 kor i länet.
 4. Antalet kor ökade under perioden 1870 till början av 1940-talet. Därefter minskade antalet kraftigt under 1950- talet och 1960-talet.
 5. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 3 och 5 och tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i genomsnitt.
 6. Det har funnits få oxar i länet som flest ett par hundra.
 7. Kor för uppfödning av kalvar har ökat från 1980-talet och fram till idag.
 8. Under 1930-talet fanns det 14000 företag med nötkreatur i Jämtlands län.
 9. År 2009 var motsvarande antal 538 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 5,8 nötkreatur år 1937 jämfört med 58 nötkreatur år 2009.

gotland

10 fakta om kor i Västerbotten län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 35 600 kor, 900 tjurar och knappt 100 oxar i Västerbotten län.
 2. I juni 2009 fanns 15 700 kor i länet. Av dem var 14 100 kor för mjölkproduktion och 1 600 (10 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det innebär att andelen kor för uppfödning av kalvar var lägst i riket år 2009.
 4. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Ungefär 82 000 kor.
 5. Antalet kor ökade under perioden 1870 till början av 1940-talet. Därefter minskade antalet kraftigt under 1950- talet och 1960-talet.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det mellan 3 och 4 och tjurar per 100 kor i länet. Det var litet fler än i riket i genomsnitt.
 7. Det har funnits få oxar i länet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar har inte ökat under 1980-talet i samma takt som i riket i övrigt.
 9. Under 1930-talet fanns det 24 100 företag med nötkreatur i Västerbotten län. År 2009 var motsvarande 627 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 4,6 nötkreatur år 1937 jämfört med 68 nötkreatur år 2009.

gotland

 

10 fakta om kor i Norrbottens län 1867-2009

 1. Vid slutet av år 1867 fanns det 25 700 kor, 600 tjurar och 50 oxar i Norrbottens län.
 2. I juni 2009 fanns 7600 kor i länet. Av dem var 6600 kor för mjölkproduktion och 1000 (13 procent av samtliga kor) var kor för uppfödning av kalvar.
 3. Det innebär att andelen kor för uppfödning av kalvar var näst lägst i riket efter Västerbottens län år 2009.
 4. Det fanns flest kor i länet under 1930-talet. Ungefär 56 000 kor.
 5. Antalet kor ökade under perioden 1870 till början av 1940-talet. Därefter minskade antalet kraftigt under 1950- talet och 1960-talet.
 6. Under perioden 1870 till 1920 fanns det 3 tjurar per 100 kor i länet. Det var lika många om i riket i genomsnitt.
 7. Det har funnits få oxar i länet.
 8. Kor för uppfödning av kalvar har inte ökat under 1980-talet i samma takt som i riket i övrigt.
 9. Under 1930-talet fanns det 17 700 företag med nötkreatur i Norrbottens län. År 2009 var motsvarande 279 företag.
 10. Det genomsnittliga företaget hade 4,4 nötkreatur år 1937 jämfört med 72 nötkreatur år 2009.

gotland

Fotnoter, mer information

Uppgifterna om antalet nötkreatur 1866 till 2007 baseras på tidigare publicerad jordbruksstatistik och finns sammanställda under historisk statistik i vår databas. Statistiken, speciellt statistiken före 1960-talet, kan för vissa år bygga på bedömningar eller ett värde från tidigare år. Enskilda år, speciellt enskilda år med höga eller låga värden, bör också användas med försiktighet.

Definitioner djurslag under olika perioder:

Övriga nötkreatur definieras genom att antalet kor har dragits ifrån summa nöt. Indelningen i statistiken av övriga nötkreatur har varierat under perioden. För åren 1866 till 1911 definieras ungnöt som djur under två år, medan oxar, tjurar och kor definieras som djur över två år. För perioden 1927 och framåt används definitionerna Kvigor, tjurar, stutar 1 år och däröver samt kalvar under 1 år.

Region:

Det antal djur som publicerats för länet i respektive källa har angetts. Det betyder att inga omräkningar har gjorts för kommuner eller församlingar som har bytt län. Se några betydelsefulla förändringar nedan.

gotland

Källor:

1866-1919:

Kungliga statistiska centralbyrån; Jordbruk och Boskapsskötsel. För åren 1866-1911 bygger statistiken på Hushållningssällskapens berättelser om antalet djur vid slutet av respektive år. För åren 1913-1919 bygger statistiken på av Statistiska Centralbyrån organiserade lokalundersökningar. Dessa avsåg antalet djur den 1 juni respektive år. De olika räkningstidpunkterna medför att antalet djur blir högre när räkningen sker i juni. Anledningen är att antalet djur framför allt yngre är högre under sommaren. Samtliga socknar lokalundersöktes inte varje år varför tidigare års uppgifter/uppskattningar användes för icke lokalundersökta socknar. Samma förfaringssätt tillämpades också av Hushållningssällskapen

1927, 1932, 1937, 1944, 1951, 1956, 1961

Statistiska Centralbyrån; Jordbruksräkningen. Jordbruksräkningen genomfördes för samtliga jordbruksföretag det år som avses.

1965-2007

Statistiska Centralbyrån/Jordbruksverket; Jordbruksstatistisk årsbok. Årsboken bygger på årliga undersökningar för perioden 1965-1999. Därefter har jordbruksföretagen undersökts åren 2001, 2003, 2005 och 2007. Däremellan har urvalsundersökningar genomförts. Uppgiften om antalet nötkreatur har dock för varje år sedan början av 2000-talet hämtats från administrativa register.

Uppgifter om antal företag

Uppgifter om antalet företag bygger på Jordbruksräkningen från år 1937 samt Jordbruksstatistisk årsbok 2010.

En kommentar till Län för län: 10 fakta om kor 1867-2009

 1. Pingback: Är du nyfiken på antalet kor per län de senaste 100 åren… | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s