Kategoriarkiv: Priser

Priserna för livsmedel har ökat mer än inflationen det senaste året

Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI), det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna mellan augusti 2018 och augusti 2019  var 1,4 %. Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen. Prisökningen för livsmedel har varit … Läs mer

Publicerat i Konsumtion, Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

69 % av arrendeavtalen är skriftliga

I vår undersökning om arrendepriser som publicerades som officiell statistik i förra veckan så frågade vi också om hur stor del av arrendeavtalen som var skriftliga. Vi har frågat samma sak vid några tidigare tillfällen också. Resultaten visar att knappt … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Små förändringar i arrendepriserna mellan åren 2017 och 2018

I dagarna publicerade vi officiell statistik om arrendepriser för jordbruksmark, åkermark och betesmark för åren 2017 och 2018. Du kan läsa mer i vårt statistiska meddelande eller hitta priserna under rubriken priser i vår statistiska databas. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2018 var … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , , , , | 1 kommentar

Prisutvecklingen inom jordbruksområdet 2010 till 2018

Jordbruksverket publicerar officiell statistik om prisutvecklingen inom jordbruksområdet med hjälp av fyra index. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) visar prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket. Denna indexserie är jämförbar med det Input Price Index inom EU som publiceras för alla EU-länder. Avräkningsprisindex … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Prisförändringar på livsmedel under år 2018

I gårdagens blogginlägg skrev jag om prisförändringen mellan åren 2017 och 2018. Blogginlägget byggde på den genomsnittliga prisförändringen år 2018 jämfört med den genomsnittliga prisförändringen år 2017. Nu har jag fått frågan om hur prisförändringen ser ut mellan januari och … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Prisutvecklingen för spannmål åren 2017 och 2018

Idag har vi publicerat statistik över prisutvecklingen i jordbruket månad för månad fram till november 2018. Jag har här valt att fokusera på prisutvecklingen för spannmål. Av diagrammet framgår att priserna från och med juni ökade för spannmål med en … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Bondens pris för mjölk januari 2012 till juli 2018

Jordbruksverket publicerar statistik över utvecklingen av mjölkpriset varje månad. I diagrammet nedan visas utvecklingen av priset för konventionell respektive ekologisk mjölk mellan januari 2012 och juli 2018. Statistiken visar att priset på konventionell mjölk ökat med 18 öre per kilo … Läs mer

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Påskäggen är billigare nu än på 1960-talet

Jordbruksverket och dess föregångare har tagit fram en hel del statistik om ägg. Fortfarande är statistiken på årsbasis så vi vet alltså inte hur stor andel av årets produktion som äts till påsk. Produktionen av ägg motsvarar totalkonsumtionen Vi producerar … Läs mer

Publicerat i Konsumtion, Priser | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Avräkningspriset för mjölk i Finland, Danmark och Sverige månad för månad sedan januari 2014

På våra grannländers hemsidor finns massor av spännande statistik. Oftast är den dessutom mer finfördelad en den man kan hitta på Euorstats hemsida. Det är t.ex så att både Finland, Danmark och Sverige tar fram månatlig prisstatistik för te.x. mjölk. … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

I november 2017 var jordbrukarens pris för ekologisk mjölk 94 öre högre än priset för konventionell mjölk.

Sedan år 2010 publicerar vi statistik över jordbrukarens pris (avräkningspris) för både konventionell och ekologisk mjölk. Priserna månad för månad redovisas nedan. I november 2017 var bondens pris för ekologisk mjölk 4,95 kr/kg och för konventionell mjölk 4,01 kr/kg. Statistiken … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar