Kategoriarkiv: Priser

Prisutvecklingen inom jordbruket

Idag har vi publicerar officiell statistik om priserna inom jordbruket. Du hittar hela rapporten med tabeller i databasen här. De genomsnittliga priserna för produktionsmedel ökade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 7,9 % mellan juli 2020 och juli 2021. Priserna för produktgruppen … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt | Lämna en kommentar

År 2020 var 15 procent av alla arrendeavtal i Sverige gratis

Vi har just publicerat officiell statistik om arrendepriserna i Sverige åren 2019 och 2020. Andelen gratisarrenden varierar i Sverige. I diagrammet nedan ser man tydligt hur mycket vanligare det är med gratisarrenden i norra Sverige jämfört med i södra Sverige. … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Arrendeprisernas utveckling år 2010-2020

I dagarna publicerade vi officiell statistik om åkermark och betesmark för åren 2019 och 2020. Vi tar fram två år åtgången. Du kan läsa mer i statistikrapport. I vår vår statistiska databas kan du hitta priser från 1995 och framåt. Genomsnittspriset för … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Mjölkpriset månad för månad sedan januari 2017

I vår prisstatistik tar vi fram avräkningspriser, det vill säga det pris bonden får för olika produkter. I diagrammet nedan visar jag bondens pris för mjölk månad för månad mellan januari 2017 till september 2020. Observera att skalan i diagrammen … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Knappt 70 öre per kilo så stor var skillnaden i pris mellan ekologisk och konventionell mjölk i januari 2020

I vår officiella prisstatistik har vi följt priset på ekologisk och konventionell mjölk månad för månad sedan 2010. Vill du göra egna diagram är det enklast att titta i vår statistiska databas under priser. Statistiken sedan visar att priset för … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Prisutvecklingen för ägg

Vi följer prisutvecklingen för varor relaterade till jordbruket månad för månad i vår officiella prisstatistik. Idag har vi publicerat statistik fram till januari 2018. För några varor som ägg mäter vi priset till jordbrukaren både i absoluta priser (det vill säga … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Prisutvecklingen för år 2019

Idag har vi publicerat officiell statistik om prisutvecklingen i jordbruket också för december 2019. Det innebär att vi har statistik för hela året. Som ni kan se av diagrammet så har priserna för animalier sjunkit år 2019 att jämföra med … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Priserna för livsmedel har ökat mer än inflationen det senaste året

Inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI), det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna mellan augusti 2018 och augusti 2019  var 1,4 %. Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen. Prisökningen för livsmedel har varit … Fortsätt läsa

Publicerat i Konsumtion, Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

69 % av arrendeavtalen är skriftliga

I vår undersökning om arrendepriser som publicerades som officiell statistik i förra veckan så frågade vi också om hur stor del av arrendeavtalen som var skriftliga. Vi har frågat samma sak vid några tidigare tillfällen också. Resultaten visar att knappt … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Små förändringar i arrendepriserna mellan åren 2017 och 2018

I dagarna publicerade vi officiell statistik om arrendepriser för jordbruksmark, åkermark och betesmark för åren 2017 och 2018. Du kan läsa mer i vårt statistiska meddelande eller hitta priserna under rubriken priser i vår statistiska databas. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2018 var … Fortsätt läsa

Publicerat i Priser | Märkt , , , , | 1 kommentar