Kategoriarkiv: Priser

Produktionens storlek och priset på lammkött varierar under året

I samband med att jag studerade prisutvecklingen för animalier i förra blogginlägget fick jag inte tillfälle att närmare presentera prisutvecklingen för får- och lammkött. Får- och lammkött är det enda djurslag bland lantbrukets djur där priserna och produktionen varierar tydligt … Läs mer

Publicerat i Animalieproduktion, Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Prisutvecklingen för jordbruksprodukter

Avräkningsprisindex (A-index) avser att visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, såsom direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Denna indexserie är jämförbar med det Output Price Index inom EU … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , , | Lämna en kommentar

Priset på jordbruksmark fortsätter att öka

Jordbruksverket har publicerat officiell statistik som visar att år 2016 var det genomsnittliga priset för åkermark 75 000 kr/hektar och för betesmark 28 000 kr/hektar. För både åker- och betesmark ökade priset med 3 % jämfört med 2015. Prisutvecklingen för åkermark sedan år 1990 För … Läs mer

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Mjölkpris till bonden åren 1941 till 2016

Mjölkföretagens ekonomi diskuteras ofta. Jag illustrerar här utvecklingen från 1941 till 2016 med ett nedslag i den historiska delen av vår statistikdatabas  kombinerat med Jordbruksverkets senaste officiella statistik över mjölkpriser. Priserna uttrycks både i nominellt värde och i 2016 års prisnivå. Det vill säga 0,22 … Läs mer

Publicerat i Fascinerande fakta, Priser | Märkt , , | 1 kommentar

Mjölkpriset de senaste 3 åren mars 2014 till mars 2017.

I veckan har vi publicerat officiell statistik om jordbrukets priser. Du hittar dem enklast i vår statistikdatabas. I diagrammet nedan visas att det pris som jordbrukaren får för invägd ekologisk mjölk, invägd konventionell mjölk och det sammanvägda priset för ekologiskt … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Arrendepriser för åkermark, betesmark och jordbruksmark 2009-2016

I dagarna publicerade vi officiell statistik om arrendepriser för jordbruksmark, åkermark och betesmark för åren 2015 och 2016. Du kan läsa mer i vårt statistiska meddelande eller hitta priserna under rubriken priser i vår statistiska databas. Genomsnittspriset för att arrendera … Läs mer

Publicerat i Priser | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Prisutvecklingen på jordbruksområdet 2010-2016

Diagrammet nedan visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i Jordbruksverkets officiella statistik för priser. De genomsnittliga priserna för insatsvarorna sjönk enligt  produktionsmedel-prisindex (PM-index) med -0,5 % mellan november 2015 och november 2016.Lägre priser på Gödnings- och jordförbättringsmedel bidrog mest till detta. … Läs mer

Publicerat i Priser | Lämna en kommentar

Priserna på livsmedel har ökat med 1 % mellan oktober 2015 och oktober 2016

Utvecklingen av konsumentpriserna genom konsumentprisindex har flera undergrupper bland annat utvecklingen av priserna för livsmedel. Om jag jämför utvecklingen den senaste 12-månadersperiod som SCB har publicerat statistik för kan man se att priserna för livsmedel ökat med 1 %.  //Ann-Marie … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt | Lämna en kommentar

Bondens pris på mjölk i Sverige och EU

Vi har idag publicerat ett statistiskt meddelande om priser inom jordbruksområdet. priserna sträcker sig fram till juli och visar att priset på mjölk (faktiskt fetthalt var 2,75 i juli. En längre tidsserier över det svenska mjölkpriset finns här. I Eurostats … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt , | Lämna en kommentar

Bondens pris för nötkött ökar

Vi publicerar varje månad statistik över hur priserna för olika varor som jordbrukarna köper och säljer förändras. Priserna finns också i vår databas. Statistiken visar att priserna för nötkött har ökat de senaste åren. Om jag jämför med prisnivån år … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Priser | Märkt , | Lämna en kommentar